Tordenskioldsgate 9 E , 1606 Fredrikstad
Nye moderne kontor-/næringslokaler på gateplan
Butikk/Handel, | Areal: 308 m² - 308 m²
Tordenskioldsgate 9 E , 1606 Fredrikstad
Nye moderne kontor-/næringslokaler på gateplan
Butikk/Handel, | Areal: 308 m² - 308 m²
David Blids gate 13 , 1850 Mysen
MYSEN - Liten forretningsgård i sentrum med enkel adkomst til E18/jernbane - utviklingspotensiale!
Kontor | Areal: 750 m² - 750 m²
David Blids gate 13 , 1850 Mysen
MYSEN - Liten forretningsgård i sentrum med enkel adkomst til E18/jernbane - utviklingspotensiale!
Kontor | Areal: 750 m² - 750 m²
Vingulmorkveien 27 , 1710 Sarpsborg
Nyere kvalitetsbygg utleid til SATS på lang leiekontrakt med strategisk god beliggenhet sentralt i Sarpsborg, med nærhet til E6 og store boområder
Kombinasjonslokaler | Areal: 2795 m² - 2795 m²
Vingulmorkveien 27 , 1710 Sarpsborg
Nyere kvalitetsbygg utleid til SATS på lang leiekontrakt med strategisk god beliggenhet sentralt i Sarpsborg, med nærhet til E6 og store boområder
Kombinasjonslokaler | Areal: 2795 m² - 2795 m²
Fjellsia 1 , 1812 Askim
Trippestad - Utleid næringseiendom med utviklingspotensiale
Kombinasjonslokaler, | Areal: 2075 m² - 2075 m²
Fjellsia 1 , 1812 Askim
Trippestad - Utleid næringseiendom med utviklingspotensiale
Kombinasjonslokaler, | Areal: 2075 m² - 2075 m²
Håndverksveien 2 , 1405 Langhus
LANGHUS - Nye næringsseksjoner for håndverksbedrifter!
Kombinasjonslokaler | Areal: m² - m²
Håndverksveien 2 , 1405 Langhus
LANGHUS - Nye næringsseksjoner for håndverksbedrifter!
Kombinasjonslokaler | Areal: m² - m²
Råkollveien 107 , 1664 Rolvsøy
Kontor-/forretningsbygg på Rolvsøy. Delvis utleid.
Kombinasjonslokaler, | Areal: 740 m² - 740 m²
Råkollveien 107 , 1664 Rolvsøy
Kontor-/forretningsbygg på Rolvsøy. Delvis utleid.
Kombinasjonslokaler, | Areal: 740 m² - 740 m²
Osloveien 630 , 1914 Ytre Enebakk
Lagerseksjoner i Ytre Enebakk - Isolert/frostfri og sikker lagring - Byggetrinn 1 utsolg. Byggetrinn 2 stater nå!
Lager/Logistikk | Areal: m² - m²
Osloveien 630 , 1914 Ytre Enebakk
Lagerseksjoner i Ytre Enebakk - Isolert/frostfri og sikker lagring - Byggetrinn 1 utsolg. Byggetrinn 2 stater nå!
Lager/Logistikk | Areal: m² - m²
Granheimveien 10 , 1580 Rygge
Industrieiendom sentralt i Østfold. Ca. 80 % utleid.
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1350 m² - 1350 m²
Granheimveien 10 , 1580 Rygge
Industrieiendom sentralt i Østfold. Ca. 80 % utleid.
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1350 m² - 1350 m²
Vanemveien 19 , 1599 Moss
Sale - leaseback - industri- / verksted-/ lagerbygg - Vanem, Moss
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1080 m² - 1080 m²
Vanemveien 19 , 1599 Moss
Sale - leaseback - industri- / verksted-/ lagerbygg - Vanem, Moss
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1080 m² - 1080 m²
Pellygata 42 , 1706 Sarpsborg
Sarpsborg - Sentrumseiendom med leiligheter og treningssenter. Årlig leie kr. 1 197 456,-
Kombinasjonslokaler, | Areal: 815 m² - 815 m²
Pellygata 42 , 1706 Sarpsborg
Sarpsborg - Sentrumseiendom med leiligheter og treningssenter. Årlig leie kr. 1 197 456,-
Kombinasjonslokaler, | Areal: 815 m² - 815 m²
Under Kollen , 1680 Skjærhalden
Spennende utviklingsprosjekt nær vannet
Kombinasjonslokaler | Areal: m² - m²
Under Kollen , 1680 Skjærhalden
Spennende utviklingsprosjekt nær vannet
Kombinasjonslokaler | Areal: m² - m²
Rådhusveien 19/21/23 , 1738 Borgenhaugen
Tilnærmet fullt utleid handelseiendom
Kombinasjonslokaler | Areal: 3002 m² - 3002 m²
Rådhusveien 19/21/23 , 1738 Borgenhaugen
Tilnærmet fullt utleid handelseiendom
Kombinasjonslokaler | Areal: 3002 m² - 3002 m²
Herbergveien 2 , 1710 Sarpsborg
Kombinasjonseiendom på Tunejordet
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1149 m² - 1149 m²
Herbergveien 2 , 1710 Sarpsborg
Kombinasjonseiendom på Tunejordet
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1149 m² - 1149 m²
Evjeløkka 4 , 1661 Rolvsøy
Vesentlig tilbygget og oppgradert kombinasjonseiendom - Sentral beliggenhet
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1830 m² - 1830 m²
Evjeløkka 4 , 1661 Rolvsøy
Vesentlig tilbygget og oppgradert kombinasjonseiendom - Sentral beliggenhet
Kombinasjonslokaler, | Areal: 1830 m² - 1830 m²
Torvbanen 3A , 1640 Råde
Råde - Åkeberg. Nytt mindre lagerbygg i veletablert næringsområde.
Kombinasjonslokaler, | Areal: 445 m² - 445 m²
Torvbanen 3A , 1640 Råde
Råde - Åkeberg. Nytt mindre lagerbygg i veletablert næringsområde.
Kombinasjonslokaler, | Areal: 445 m² - 445 m²
Storveien 9 , 1624 Gressvik
Investeringsobjekt med 2 butikker
Butikk/Handel | Areal: m² - m²
Storveien 9 , 1624 Gressvik
Investeringsobjekt med 2 butikker
Butikk/Handel | Areal: m² - m²
Frosterudveien 5 , 1832 Askim
Kontorbygg til eget bruk eller boligutviklingsprosjekt sentralt
Kontor, | Areal: 444 m² - 444 m²
Frosterudveien 5 , 1832 Askim
Kontorbygg til eget bruk eller boligutviklingsprosjekt sentralt
Kontor, | Areal: 444 m² - 444 m²
Pancoveien 10 , 1624 Gressvik
Fleksibelt næringsbygg ved innfarten til Fredrikstad
Kombinasjonslokaler, | Areal: 600 m² - 600 m²
Pancoveien 10 , 1624 Gressvik
Fleksibelt næringsbygg ved innfarten til Fredrikstad
Kombinasjonslokaler, | Areal: 600 m² - 600 m²
Hans Børstadsvei 10-12 , 1718 Greåker
Regulert boligprosjekt med løpende leieinntekter!
Kombinasjonslokaler, | Areal: 2605 m² - 2605 m²
Hans Børstadsvei 10-12 , 1718 Greåker
Regulert boligprosjekt med løpende leieinntekter!
Kombinasjonslokaler, | Areal: 2605 m² - 2605 m²
Trykkeriveien 1 , 1653 Sellebakk
Fredrikstad - Produksjons-/lagerbygg i etablert næringsområde
Lager/Logistikk | Areal: 656 m² - 656 m²
Trykkeriveien 1 , 1653 Sellebakk
Fredrikstad - Produksjons-/lagerbygg i etablert næringsområde
Lager/Logistikk | Areal: 656 m² - 656 m²

I stedet for å søke på kombinasjonslokaler anbefales å søke på konkrete arealer, som eksempelvis kontor og lager/verksted. Dette gir flere treff.