Eiendom til salgs:

Meget sentral eiendom som egner seg for bilrelatert virksomhet gjerne med tyngre kjøretøy og lager og verkstedsbehov.

Sagveien 9
1814 Askim

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

3232 m2

Bruttoareal

3232 m2

Prisantydning

48 500 000 kr

| Kort om eiendommen

Næringsbygg over fire plan med kjeller. Bygget er oppført i 1985/86 og tilbygget i 2013. Bygningen har vært i nåværende eiers eie siden 2022.
Eiendommen har en meget fin beliggenhet i et område med næringsvirksomhet rett utenfor Askim sentrum og med kort adkomstvei til E18. Bygningen holder for det meste standard fra byggeåret og er godt vedlikeholdt.
Bygg og gårdsplass er bygget for tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner med store kjøreporter. Kjøreporter i øvre plan var for tyngre kjøretøy og er i dag erstattet med glass som med enkle grep kan byttes tilbake til kjøreporter igjen.
Noe oppgradering/moderniseringsbehov for å tilfredsstille dagens krav til standard må påregnes mtp. alder og som en naturlig del av en bygnings aldringsprosess.
Eiendommen har adkomst fra to nivåer som gir eiendommen flere bruksmuligheter, som f.eks. lager med flere kjøreporter.

| Bebyggelse

Byggeår: 1985/86 Kilde: Iht. eiendomsverdi.no
Anvendelse: Lager, kontor, bilhall, verksted.
Tilbygg i 2013 mot nord.

| Eiendommens potensiale

Tomten er på 7 575 kvm og er utnyttet med en BYA (1408 kvm) på 18,6 %. Naboeiendommen (Sagveien 13) er på 15 470 kvm og er utnyttet med en ByA (5 397 kvm) 34.9 %. Flere av eiendommene i område har bygget med en høyere utnyttelsesgrad en Sagveien 9 har gjort. Vi antar at denne eiendommen kan utnyttes med en høyere utnyttelsesgrad på lik linje med hva de andre eiendommene har i dag.

| Innhold

Plan 2 - 165 kvm BTA. Takhøyden er ca 2,5 meter kantine og møterom.
Plan 1 - 1 380 kvm BTA. Takhøyde i bilhall er ca. 4,85 meter til betongdragere. Bilhall i tilbygg er 543 kvm og gammel del 465 kvm, kontor, lager resepsjon 281 kvm.
Plan Kjeller - 1 380 kvm BTA. Takhøyde i verksted 4,48 meter.
Plan U etasje - 182 kvm BTA. Takhøyde ble målt på spiserom til ca 2,45 meter.
Se for øvrig beregningsgrunnlag i Tilstandsrapporten som ligger som vedlegg til prospekt.

| Beliggenhet

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet i et etablert næringsområde i Askim. Umiddelbar nærhet til diverse forretninger og servicetilbud. Kort vei til sentrum og til av/påkjøring til E18.

| Adkomst

Ta av avkjøring mot Askim ved Sekkelstenkrysset ved E18 og ta andre rundkjøring til venstre og fortsett Sagveien ca 300 meter. Adkomstveien er kommunal.

| Parkering

Eiendommen har store parkering og manøvreringsområder, som også håndterer tyngre kjøretøy.

| Standard

Bygningen er fundamentert med støpt betongdekke til antatt fast grunn. Grunnmur i betong. Yttervegger er oppført i isolerte elementer, utvendige fasader med fasadeplater i behandlet metall og teglstein. Etasjeskille i betong. Takkonstruksjon av type flatt tak tekket med takfolie. Bygning med kontorer, verksted og bilhall. Se for mer informasjon i tilstandsrapport som er vedlagt prospektet.

| Beskrivelse av tomt

Eiendommen er på 7 575 m². Eiendommen er opparbeidet for tyngre kjøretøy og er asfalterte og har noe beplantning og grøntbelte.
Godt med biloppstillingsplasser på egen eiendom.

| Oppvarming

Det er elektrisk oppvarming med vannbåren varme. Gulvvarme i hele 2.etg. og kontordelen. Vannbåren gulvvarme i bilhall ny del via el-kjele som er plassert i tekniskrom bak bilhallen.
Bygningen er trolig isolert med isolasjonsmatter etter datidens gjeldende krav til isolasjon. Dette kan følgelig ikke med sikkerhet stadfestes da dette ligger skjult i byggkonstruksjonen.

| Ventilasjon

Friskluftanlegg til bilhall og verksted er fra byggeåret for tilbygg. Det er ventilasjonsanlegg med avtrekk og tilluft i kontordelen.
Anbefalt brukstid på ventilasjonsaggregat (gjelder ikke nytt i tilbygg) er passert mer enn 50% og må påregnes noe service/vedlikehold.
Ventilasjonen vurderes å være i tilfredsstillende og i funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen større negative avvik er registrert.
Antatt normal levetid for ventilasjonsaggregat og el. mekanisk avtrekksvifte 10 - 20 år

| Energimerking

Eiendommen har energiattest fra Enova fra 2023 som viser energiklasse D. .

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125