Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

| Kort om eiendommen

Det er 100% aksjene i Krogh 3 AS org.nr 992 036 052 som omsettes, inneholdende gnr. 80, bnr. 355 Rådhusgata 23, 1830 Askim.

Brutto årsleie kr. 2 458 755,- (2024)

| Bebyggelse

Eiendommen er for det meste oppført i mur og betongelementer med etasjeskiller i betong. Bygget er utstyrt med balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling (nytt i 2005), universell utforming og heis.

| Eiendommens potensiale

Stort tomteareal på 2 211 kvm totalt som kan videreutvikles. Det har blitt gjort en mulighetsstudie på en større boligblokk-bebyggelse på tomten som kommunen er positivt innstilt til. Eiendommen ligger tett på stasjonen og i et område som har sett flere boligprosjekter. Det er ønske fra kommunen med større fortetning i dette området. Skisser på mulighetsstudie kan oversendes ved interesse.

Askim har opplevd en positiv utvikling de senere årene og mange store investeringer og etableringer gjøres i byen og sentrumskjernen.
Flere prosjekterte og ferdigstilte boligprosjekter i umiddelbar nærhet.

| Innhold

Veletablert helsehus med mange solide aktører som skaper synergier for leietakerne fordelt over to etasjer.
Leietakere som Boots Apotek, Askim Legesenter, Askim Fysiosenter, Odontia Tannlegene og Askim Helse. WAULT på ca. 6,5 år - største leietaker (Askim Legesenter) har nylig forlenget med utløp 09.07.2035.

| Beliggenhet

Veldig god eksponering langs Rådhusgata som er en primær sentrumsgata i Askim, og bare 200 meter til Askim Torget og Østfoldbadet og kjernen av Askim sentrum.
Askim er valgt som kommunesentrum i forbindelse med opprettelsen/sammenslåingen av Indre Østfold til en stor kommune.

400 meter gange til Askim stasjon (45 minutter togtur til Oslo S). 3 min. med bil til Moen krysset og av/på- kjøring til E18.

| Adkomst

God adkomst med inn/ut- kjøring fra Rådhusgata/Brugata.

| Parkering

Eiendommen har god parkeringsdekning med 26 p-plasser på egen tomt. Det er også veldig god parkeringsdekning på stor parkeringsplass på andre siden av hovedveien for eiendommen. Det er gratis parkering i Askim sentrum.

| Diverse

Det vil bli montert ny brannalarm før overtakelse. Det er funnet avvik ved heisen etter heiskontroll. Det må monteres sikkerhetsbom og automatiske dører i stolen. Kostnad er beregnet til ca. 500 000,- inkl. mva., som eier vil utbedre eller ta kostnadene ved før overtakelse.

| Standard

Eiendommen ble opprinnelig oppført tidlig på 1980-tallet (ferdigattest fra 1984), men ble totalt rehabilitert og bygd om i 2005. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt og modernisert siden ombyggingen.
Noe varierende standard på leiearealer avhengig av individuelle tilpasninger, men generelt god gjennomgående standard.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060