Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

3200 m2

Bruttoareal

3200 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i selskap som er under etablering.

| Bebyggelse

3200 kvm (40m x 80m)
Takhøyde ca 10m.
Betongplate 150 mm
Sandwich 100 mm pir +
Takplater trp 128
Takpapp
Galvaniserte dører.
Sikringskap 400 v

Kjøreporter fra Viken portservice.
2 stk 4m x 4,5
1 stk 5m x 6m
1 stk 7m x 6m

Bygget er isolert og armert betongplate på mark. Bæresystem, søyler og fagverksdragere av stål, fullisolerte sandwichelementer i yttervegger.

| Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet på Moss og Våler næringspark, som ligger ca. 10 minutter fra avkjøring E6 Mosseporten.
God kommunikasjon til Sverige og det sentrale Østlandsområdet. Ca. 15 minutter til Moss sentrum / ca. 50 minutter med bil til Oslo.
Eiendommen ligger med god profileringsmulighet ved avkjøring til næringsområdet.
Moss og Våler Næringspark er en meget attraktiv næringspark, sentralt plassert i Østfold med umiddelbar nærhet til både E6 og E18, med gode veiforbindelser til både Oslo og til svenskegrensen.
Moss by med havn, jernbane og fergeforbindelsen Moss-Horten ligger under 15 minutter unna.

| Adkomst

Fra E6: Ta av på avkjøring 14 - Patterødkrysset ved Mosseporten mot Våler. Følg Fv. 120 i 4,4 km og ta til venstre retning Elvestad. Følg veien videre i ca. 2,6 km og ta til venstre inn Våler næringspark. Du finner eiendommen etter ca 300 meter.

| Regulering

Våler Næringspark, Felt C-2, C-3, D1-1 og D1-2
Endelig vedtatt arealplan
NASJONAL AREALPLANID:3018_44
OPPRINNELIG NASJONAL AREALPLANID:0137_44
PLANTYPE:Detaljregulering
PLANBESTEMMELSER:Med bestemmelser som egen tekst
LOVREFERANSE:Plan- og bygningsloven av 2008
VERTIKALNIVÅ:På grunnen/vannoverflaten
FORSLAGSSTILLERTYPE:Privat
IKRAFTTREDELSESDATO:
26.01.2012
Eiendommen er regulert til industri- og lagervirksomhet i flg. reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Våler næringspark, felt C2, C3, D1-1 og D1-2 i Våler kommune.
Eiendommen ligger i Felt C3 der det tillates en gesims-/mønehøyde på 15 meter over planert terreng, inntil kote 67 meter. Det tillates i tillegg en på på 25 plassert i tilknytning til energisentralen.
Tillatt grad av utnytting er 35% BRA. Biloppstillingsplasser skal inngå i bebygget areal. Tilstøtende skjermsone inngår i tomt ved beregning av grad av utnytting.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Våler kommune.

| Beskrivelse av tomt

Ca. 7 000 m2. Endelig areal fastsettes ved oppmåling.

| Oppvarming

Mulighet for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

| Energimerking

Fastsettes når bygget er ferdigstilt.

| Offentlig kommunikasjon

Offentlig kommunikasjon
HoldeplassnavnKisebotten
TransporttypeBuss
Ruter
253: Moss
257: Svinndal-Kirkebygda skoler
620: Moss-Våler-Svinndal
641: Askim-Elvestad-Moss

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800