Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra nytte av hverandre og jobbe på tvers, slik at fornybar energi i området får best mulig vekstvilkår.

Som leietaker i Stabburveien 18 får du en unik mulighet til å samhandle med andre selskaper som jobber innenfor samme sektor. Det er allerede innovasjonsprosjekter knyttet til fagmiljøet innenfor fornybar energi i bygget – og det er ønskelig å få til enda flere!

FEAS-bygget i Stabburveien 18 rommer i dag flere virksomheter med fornybar energi som fagområde. Her finner du blant andre Fredrikstad Energi, hvor Norgesnett inngår og som er et av Norges mest effektive distribusjonsnettselskaper. Selskapet har ansvar for distribusjonsnettet i Askøy, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo.

I Stabburveien 18 finnes også fagmiljø innenfor måling, avregning, fakturering og inkasso knyttet til energi i MAIK samt salg av smarte energiløsninger i Smart Energi (Yve).

Det er flere ledige lokaler i Stabburveien 18 (fra 15 til 625 kvm) og gårdeier ønsker å bygge videre på fagmiljøet knyttet til fornybar energi. Leietakere kan eksempelvis være aktører innenfor solenergi, vind- og/eller vannkraft, bioenergi eller geotermisk energi. Det er ønskelig å knytte bedrifter og organisasjoner opp mot og sammen med blant annet forskningsmiljøer, leverandører og investormiljøer, slik at man skaper unike vilkår for nye tanker, samarbeid og kunnskapsdeling i bygget.

Bygget, som er på 3 etasjer pluss kjeller, er ikke nytt, men har løpende blitt vedlikeholdt og renovert med betydelige påkostninger. Dette gjør at lokalene med enkle midler kan fremstå som nye for din virksomhet. Stabburveien 18 har personheis og vareheis til alle plan, og på bakkeplan kan det tilbys noe lager til kontorbrukere som har behov for dette. Lokalene i byggets 2. og 3. etasje er tilpasset kontorer i dag, men kan med enkle grep ombygges til for eksempel kurs/opplærings-lokaler, lager, småproduksjon eller annet. Gårdeier er behjelpelig med å tilpasse lokalene til leietakerens bruksområde og behov.

Stabburveien 18 er sentralt beliggende på Råbekken ca 3 km fra Fredrikstad sentrum, i et veletablert handels, kontor- og industriområde – midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg, med kort avstand til handelsområdet rundt Dikeveien/Østfoldhallene. Orkla Foods avd. Stabburet er en av de nærmeste naboene. Området for øvrig har blandet næringsaktivitet med mye bilbransjerelatert virksomhet.

Fredrikstad er strategisk plassert ved Glommas utløp, med egen havn og kort avstand til E6. Fredrikstad vant også prisen: Norges mest attraktive by i 2017, som er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.

Fredrikstad (80 000)/Sarpsborg (55 000) er en dobbeltby med 135 000 innbyggere med en sammenvokst bebyggelse langs Glommas utløp. Til sammen utgjør Fredrikstad og Sarpsborg Norges fjerde største sammenhengende byareal.

Les mer om hvilke muligheter som finnes i Stabburveien 18 her.