Mye i Follo går på skinner

Det er tydelig at grepene som er gjort i Follo-distriktet de seneste år begynner å bære frukt. Ifølge næringsmeglerne Roy Hugo Øren og Torkild Krange fra Metra ser man at infrastruktur som er jobbet med og etablert i Follo gir resultater.

Mye i follo går på skinner. Ifølge næringsmeglerne Roy Hugo Øren og Torkild Krange fra Metra ser man at infrastruktur som er jobbet med og etablert i Follo gir resultater.

En av de største forandringene som har innvirkning er naturlig nok Follo-banen som nå går som den skal, og dermed sparer pendlere for mye tid. Nå kommer man seg fra Moss til Oslo på snaue 35 minutter, frem for 1 time som pendlertiden var for bare ett år siden. Den korte reisetiden gjør flere stasjonsbyer i tilknytning til Follo-banen mer aktuelle – både for boligkjøpere og handelsvirksomhet.

Noe avventende

Boligutviklingen i flere byer i Follo, som eksempelvis Ski, har bremset noe opp det siste året. Det bunner blant annet i at eiendomsbransjen p.t. er avventende på grunn av dagens markedssituasjon. Mange aktører ønsker å sikre seg ved først og fremst å realisere igangsatte prosjekter og velger å avvente å ta inn nye.

– Generelt opplever vi at prosessene er mer tidskrevende, og det gås flere runder før endelige beslutninger blir tatt enn tidligere. Det er ingen klare trender for hvor markedet skal gå videre, men nå er det jo spådd rentenedgang i løpet av 2024. Det kommer antakeligvis til å påvirke markedet en god del dersom spådommen slår til, forteller Øren.

På tross av at en del prosjekter er litt på vent kan flere nybygg som er ferdigstilt skilte med gode og solide leietakere. For eksempel er både Vinkelgården og Gildehagen i Ski så godt som 100% utleid.

Boligbygging i stor stil

Det satses like fullt mye på boligutvikling i distriktet, spesielt i stasjonsbyene, som eksempelvis i Ås. Der er store aktører som blant andre OBOS og NRE involvert og rivningen av småhusbebyggelse i sentrum påbegynt, der det skal fortettes med bygg som skal styrke byens tilgjengelighet og nærhet til stasjonen.

Logistikk er stort

Det er fortsatt stor interesse for logistikkeiendommer i Follo, men det begynner å skorte på tomter som kan utvikles til dette formålet. Vestby er et av få områder der det nå legges ut flere tomter som skal utvikles til logistikk og lager.

– Vi opplever god interesse og bra aktivitet innenfor logistikksegmentet. Der det tidligere var industri er det i stor grad nå logistikk/lager. Generelt kan man si at det nå er større interesse for lagring enn for laging, sier Krange.

Handelen går sin gang

Kapitalhandelskrevende handel, som eksempelvis elektronikk og møbler, opplever nedgang, men ellers er det lite endring i handelsbildet i Follo.

– Vi opplever ikke mange utskiftninger i detaljhandelen i området, men også her er det betydelig lengre prosesser og beslutningstid før lokaler blir utleid nå sammenliknet med tidligere år, avslutter Øren.

Metrarapporten Webforside Lite

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2023

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Geir Hesselberg, Næringsmegler salg/utleie – Metra Næringsmegling.

Lav ledighet og økte leieinntekter i Fredrikstad

13. desember 2023

For tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse om næringsmarkedet i hele Østfold. Det er tydelig å se at handelsmarkedet i Fredrikstad ikke har vært skadelidende av nedgangstider og økonomiske utfordringer i 2023. Næringsmegler Geir Hesselberg i Metra Næringsmegling ser positivt på utviklingen videre i Fredrikstad. Han forteller at etter ca […]

Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.

Sarpsborg satser på sentrum

13. desember 2023

Den ser ut til å lønne seg, ifølge Metra næringsmeglings helt ny lanserte markedsrapporten som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Næringsmegler Odd Groth fra Metra Næringsmegling ser en tydelig interesse for nyere næringsbygg og økende betalingsvilje i sentrumsområdet. Sarpsborg har de siste årene gjennomgått en transformasjon der det har vært større fokus på etablering av nye […]

Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.

Stabilt marked i Halden

13. desember 2023

Den helt ny lanserte markedsrapporten fra Metra Næringsmegling viser et generelt stabilt marked innenfor næringseiendom, og flere industrielle virksomheter signert lange leiekontrakter på lager- og kontorarealer i Halden. Metra Næringsmegling lanserte denne uken årets markedsrapport som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Rapporten viser at utleiemarkedet i Halden stort sett har bestått av mindre arealer for kontor […]