Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

45 m2

Bruttoareal

1914 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Heis

Kantine

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 686 kvm Lokale A
2. etg: 212 kvm Lokale C
3. etg: 45 kvm Lokale I
3. etg: 153 kvm Lokale F
3. etg: 213 kvm Lokale J
3. etg: 248 kvm Lokale E
3. etg: 357 kvm Lokale D

| Kort om eiendommen

FEAS-bygget rommer flere virksomheter med fornybar energi som fagområde. Det er flere pågående innovasjonsprosjekter knyttet til dette fagmiljøet. I Fredrikstad Energi inngår Norgesnett, som er ett av Norges mest effektive distribusjonsnettselskaper, med ansvar for distribusjonsnettet i Askøy, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo. Videre finnes fagmiljø for måling, avregning, fakturering og inkasso knyttet til energi i MAIK og salg av smarte energiløsninger i Smart Energi (Yve).
I byggets ledige lokaler ønsker vi å bygge videre på et fagmiljø knyttet til fornybar energi. Leietakere som ikke har tilknytting til fornybar energi ønskes selvsagt også velkommen.

Bygget er oppført midt på 70-tallet, men er løpende påkostet betydelig og med enkle midler kan lokalene fremstå som nye for din virksomhet.
Bygget har 3 etasjer pluss kjeller. Personheis og vareheis til alle plan. På bakkeplan kan lokalene benyttes til kontor som i dag, eller til salgslokale, showrom eller lager. I 2. og 3. etg. kan lokalene benyttes til kontorer som i dag eller til kurs/opplæring, lager, småproduksjon eller annet. Lokalene tilpasses bruken.

| Bebyggelse

Tre etasjes kontorbygg med stor tomt, bygget som en karrébebyggelse, med store, asfalterte og oppmerkede parkeringsplasser, noe lager og tilgang til vaskehall for bil.

| Innhold

Bygget inneholder kontorer, handelslokaler, lager, trimrom, garderober, bilvaskehall og kantine.

| Beliggenhet

Sentralt beliggende på Råbekken ca 3 km fra Fredrikstad sentrum, i et veletablert handels, kontor- og industriområde - midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Stabburet er en av de nærmeste
naboene, forøvrig blandet næringsaktivitet med mye bilrelatert virksomhet.

Kort avstand til handelsområdet rundt Dikeveien/Østfoldhallene.

Noen avstandsindikatorer:
E6 - ca 10 km.
Fredrikstad sentrum - ca 3 km.
Sarpsborg sentrum - ca 10 km.
Svenskegrensen - ca 32 km.
Oslo - ca 96 km.

Fredrikstad er strategisk plassert ved Glommas utløp, med egen havn og kort avstand til E6.
Fredrikstad vant også prisen: Norges mest attraktive by i 2017, som er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.

Fredrikstad (80000)/Sarpsborg (55000) er en dobbeltby med 135 000 innbyggere med en sammenvokst bebyggelse langs Glommas utløp. Dette er Norges fjerde største sammenhengende byareal.

| Adkomst

Fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av i rundkjøringen ved Dahles Auto / Mc Donalds på Råbekken. Ta deretter første vei til høyre, eiendommen ligger på venstre side.

Meget gode bussforbindelser til Fredrikstad og Sarpsborg. Glommaringen går hvert 7. minutt på hverdager i rushtiden. Dagtid for øvrig hvert 15. minutt.

| Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsmuligheter, med mer enn 150 asfalterte og oppmerkede parkeringsplasser.

| Standard

Lokalene holder i dag en god og solid standard, men som i hovedsak ikke er moderne. Utleier er villige til å tilpasse og pusse opp lokalene, forutsatt en viss varighet på leieavtale, slik at lokalene kan fremstå som nye, slik deler av bygget fremstår som i dag. Det finnes også ledig areal som holder moderne standard.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er pent opparbeidet med asfalt, kantstein, utebelysning og beplantning av alle arealer som ikke er bebygd.

| Oppvarming

Bygget har elektrisk oppvarming, hovedsakelig med panelovner.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling. Sammen med utvendig solavskjerming gir dette lokalene et godt inneklima.

| Offentlig kommunikasjon

Ca. 600 m å gå til bussholdeplass Råbekksvingen med følgende ruter: 1: Glomma vest, 162: Greåker VGS, 163: Kalnes VGS, 199: Fredrikstadskolene, 4: Fredrikstad - Kalnes

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130