Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

84 m2

Bruttoareal

2927 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Heis

Kantine

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 605 kvm Lokale B
1. etg: 625 kvm Lokale A
2. etg: 235 kvm Lokale C
3. etg: 84 kvm Lokale I
3. etg: 92 kvm Lokale H
3. etg: 213 kvm Lokale J
3. etg: 218 kvm Lokale F
3. etg: 248 kvm Lokale E
3. etg: 250 kvm Lokale G
3. etg: 357 kvm Lokale D

Kort om eiendommen

FEAS-bygget rommer flere virksomheter med fornybar energi som fagområde. Det er flere pågående innovasjonsprosjekter knyttet til dette fagmiljøet. I Fredrikstad Energi inngår Norgesnett, som er ett av Norges mest effektive distribusjonsnettselskaper, med ansvar for distribusjonsnettet i Askøy, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo. Videre finnes fagmiljø for måling, avregning, fakturering og inkasso knyttet til energi i MAIK og salg av smarte energiløsninger i Smart Energi (Yve).
I byggets ledige lokaler ønsker vi å bygge videre på et fagmiljø knyttet til fornybar energi. Leietakere som ikke har tilknytting til fornybar energi ønskes selvsagt også velkommen.

Bygget er oppført midt på 70-tallet, men er løpende påkostet betydelig og med enkle midler kan lokalene fremstå som nye for din virksomhet.
Bygget har 3 etasjer pluss kjeller. Personheis og vareheis til alle plan. På bakkeplan kan lokalene benyttes til kontor som i dag, eller til salgslokale, showrom eller lager. I 2. og 3. etg. kan lokalene benyttes til kontorer som i dag eller til kurs/opplæring, lager, småproduksjon eller annet. Lokalene tilpasses bruken.

Bebyggelse

Tre etasjes kontorbygg med stor tomt, bygget som en karrébebyggelse, med store, asfalterte og oppmerkede parkeringsplasser, noe lager og tilgang til vaskehall for bil.

Innhold

Bygget inneholder kontorer, handelslokaler, lager, trimrom, garderober, bilvaskehall og kantine.

Beliggenhet

Sentralt beliggende på Råbekken ca 3 km fra Fredrikstad sentrum, i et veletablert handels, kontor- og industriområde - midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Stabburet er en av de nærmeste
naboene, forøvrig blandet næringsaktivitet med mye bilrelatert virksomhet.

Kort avstand til handelsområdet rundt Dikeveien/Østfoldhallene.

Noen avstandsindikatorer:
E6 - ca 10 km.
Fredrikstad sentrum - ca 3 km.
Sarpsborg sentrum - ca 10 km.
Svenskegrensen - ca 32 km.
Oslo - ca 96 km.

Fredrikstad er strategisk plassert ved Glommas utløp, med egen havn og kort avstand til E6.
Fredrikstad vant også prisen: Norges mest attraktive by i 2017, som er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.

Fredrikstad (80000)/Sarpsborg (55000) er en dobbeltby med 135 000 innbyggere med en sammenvokst bebyggelse langs Glommas utløp. Dette er Norges fjerde største sammenhengende byareal.

Adkomst

Fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av i rundkjøringen ved Dahles Auto / Mc Donalds på Råbekken. Ta deretter første vei til høyre, eiendommen ligger på venstre side.

Meget gode bussforbindelser til Fredrikstad og Sarpsborg. Glommaringen går hvert 7. minutt på hverdager i rushtiden. Dagtid for øvrig hvert 15. minutt.

Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsmuligheter, med mer enn 150 asfalterte og oppmerkede parkeringsplasser.

Standard

Lokalene holder i dag en god og solid standard, men som i hovedsak ikke er moderne. Utleier er villige til å tilpasse og pusse opp lokalene, forutsatt en viss varighet på leieavtale, slik at lokalene kan fremstå som nye, slik deler av bygget fremstår som i dag. Det finnes også ledig areal som holder moderne standard.

Beskrivelse av tomt

Tomten er pent opparbeidet med asfalt, kantstein, utebelysning og beplantning av alle arealer som ikke er bebygd.

Oppvarming

Bygget har elektrisk oppvarming, hovedsakelig med panelovner.

Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling. Sammen med utvendig solavskjerming gir dette lokalene et godt inneklima.

Offentlig kommunikasjon

Ca. 600 m å gå til bussholdeplass Råbekksvingen med følgende ruter: 1: Glomma vest, 162: Greåker VGS, 163: Kalnes VGS, 199: Fredrikstadskolene, 4: Fredrikstad - Kalnes

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Telefon: (+47) 95256130