Sarpsborg satser på sentrum

Den ser ut til å lønne seg, ifølge Metra næringsmeglings helt ny lanserte markedsrapporten som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Næringsmegler Odd Groth fra Metra Næringsmegling ser en tydelig interesse for nyere næringsbygg og økende betalingsvilje i sentrumsområdet.

Sarpsborg har de siste årene gjennomgått en transformasjon der det har vært større fokus på etablering av nye næringsarealer i sentrum. I tillegg har regionen vært preget av etableringer på Grålum, og Tunejordet med en billigenhet litt utenfor sentrum, er like attraktivt som tidligere. Her er det per dags dato veldig lav ledighet.

Fokus på sentrum

De siste to årene har to store etableringer preget næringsmarkedet i sentrum.

– Det har vært større fokus på etablering av nye kontorarealer i Sarpsborg sentrum, blant annet har vi fått på plass de to nyetablerte næringsbyggene Stjernebygget og K273, sier Groth.

Han forteller at man ser en positiv trend knyttet til investeringsviljen i Sarpsborg sentrum om dagen. Dette vises blant annet gjennom reguleringsplaner, som i hovedsak omhandler bolig, men som også har næringslokaler i 1. etasjene og vil bidra positivt til sentrumshandelen.

– I sentrum er det gjort en del grep med forbedring av serveringstilbudet som på sikt vil bidra positivt til gågatehandelen. Dette er stort sett renoveringer som er gjennomført av de største gårdeierne, forteller han videre.

God respons på nybyggprosjekter

Det er store planer for videre utbygging i Sarpsborg, og det har allerede blitt presentert flere mulighetsstudier for større bydelsprosjekter, både på Hafslund, Grålum og ikke minst i Sarpsborg sentrum. Odd Groth mener fokuset på nybyggprosjekter er på god vei til å endre seg i positiv retning. K273 er et konkret eksempel på et nytt kontorbygg i sentrum, som ferdigstilles nå i løpet av 2023.

Den økende interessen tydeliggjøres også av flere planlagte prosjekter i tiden fremover. For eksempel har Tune Senter, Kalnesparken og Fredriksborg planer om oppførelse av nybygg i området Grålum.

– Det jobbes også med flere større prosjekter/reguleringer som foreløpig ligger på tegnebordet, f.eks. kvartalet Sandesundsveien/Korsgata som reguleres i regi av SBB og vil gi både bolig- og kontorarealer, og på Grålum planlegger Kalnesparken et nytt prosjekt i forlengelsen av K5 som vil utgjøre et sted rundt 10.000 kvm. kontorarealer, avslutter Groth.

Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.
Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.
FOTO: METRA NÆRINGSMEGLING AS

Metra rapporten

– et arbeidsverktøy for aktører innen næringseiendom

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og både Metra Næringsmegling og bedriftens kunder har i en årrekke savnet mere fakta og tallgrunnlag fra sine markedsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

– I takt med en stadig økende etterspørsel etter verdivurderingstjenester fra Metras kunder, er dette produktet blitt en viktig del av «megler-hverdagen». Og med økt etterspørsel kommer også økt erfaring og kompetanse, noe som igjen kommer våre kunder til gode, sier Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling.

Les Metra rapporten her

Metrarapporten Webforside Lite

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2023

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Geir Hesselberg, Næringsmegler salg/utleie – Metra Næringsmegling.

Lav ledighet og økte leieinntekter i Fredrikstad

13. desember 2023

For tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse om næringsmarkedet i hele Østfold. Det er tydelig å se at handelsmarkedet i Fredrikstad ikke har vært skadelidende av nedgangstider og økonomiske utfordringer i 2023. Næringsmegler Geir Hesselberg i Metra Næringsmegling ser positivt på utviklingen videre i Fredrikstad. Han forteller at etter ca […]

Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.

Stabilt marked i Halden

13. desember 2023

Den helt ny lanserte markedsrapporten fra Metra Næringsmegling viser et generelt stabilt marked innenfor næringseiendom, og flere industrielle virksomheter signert lange leiekontrakter på lager- og kontorarealer i Halden. Metra Næringsmegling lanserte denne uken årets markedsrapport som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Rapporten viser at utleiemarkedet i Halden stort sett har bestått av mindre arealer for kontor […]

Fra høyre mot venstre: Espen Pettersen, Øivind Slangsvold og Marius Henriksen, næringsmeglere salg og utleie i Metra Næringseiendom AS.

Flere søker mot Moss

13. desember 2023

Ny markedsrapport bekrefter at Moss stadig blir mer attraktiv både for innbyggere og bedrifter. Metra Næringsmegling har nettopp lansert METRA RAPPORTEN 2023, som blant annet går i dybden på fremtidsutsiktene for Moss. Her er det mye som peker i positiv retning. Utviklingen av boliger i Møllebyen og Høegh Eiendoms utvikling av Verket trekker flere mennesker […]