Stabilt marked i Halden

Den helt ny lanserte markedsrapporten fra Metra Næringsmegling viser et generelt stabilt marked innenfor næringseiendom, og flere industrielle virksomheter signert lange leiekontrakter på lager- og kontorarealer i Halden.

Metra Næringsmegling lanserte denne uken årets markedsrapport som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Rapporten viser at utleiemarkedet i Halden stort sett har bestått av mindre arealer for kontor og forretningsvirksomhet, mens industri- og lagermarkedet for større virksomheter har vært bra og opplever en moderat prisvekst. Innenfor lager- og kontorsegmentet er det signert flere lange leieavtaler i 2023.

Halden sentrum preges av et relativt stabilt kontorleiemarked. Leieprisene for de mest attraktive byggene med høy standard ligger på nivå med Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, mens leieprisene for eldre kontorbygg i utkanten av sentrum ligger noe lavere enn nabobyene.

Næringsmegler Runar Haugland fra Metra Næringsmegling er ikke bekymret for næringsmarkedet fremover i Halden.

– Selv om handelsmarkedet generelt har hatt et tøft og uforutsigbart år med blant annet stigende priser og renter, så ser vi at kontorarealer og forretningslokaler i sentrum holder seg på samme nivå som foregående år. Ser vi bort fra offentlige aktører har transaksjonsmarkedet i Halden stort sett vært som før. Det er solgt noen få eiendommer mindre i 2023, men uten betydning for at vi kan si så mye om positiv eller negativ utvikling, forteller han.

Nordsiden av Halden sentrum har opplevd en betydelig oppgradering gjennom kommunes investering i nytt bibliotek og kino i Skofabrikken. En privat satsning på kultur og kreative yrker med Kulturhuset gir ytterligere positive impulser for hele nordsiden, med forventning om videre økt aktivitet og stigende leiepriser på sikt.

– Sydsiden av sentrum er fortsatt mest attraktiv når det gjelder serverings- og restaurantlokaler. Det er også her flertallet av denne type virksomheter er lokalisert. Selv om det forekommer noen endringer i drift og konsepter, vil vi likevel karakteriserer leietakerne i området som stabile, avslutter Haugland.

Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.
Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.
Foto: Metra Næringsmegling AS.

Metra rapporten

– et arbeidsverktøy for aktører innen næringseiendom

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og både Metra Næringsmegling og bedriftens kunder har i en årrekke savnet mere fakta og tallgrunnlag fra sine markedsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

– I takt med en stadig økende etterspørsel etter verdivurderingstjenester fra Metras kunder, er dette produktet blitt en viktig del av «megler-hverdagen». Og med økt etterspørsel kommer også økt erfaring og kompetanse, noe som igjen kommer våre kunder til gode, sier Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling.

Les Metra rapporten her

Metrarapporten Webforside Lite

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2023

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Geir Hesselberg, Næringsmegler salg/utleie – Metra Næringsmegling.

Lav ledighet og økte leieinntekter i Fredrikstad

13. desember 2023

For tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse om næringsmarkedet i hele Østfold. Det er tydelig å se at handelsmarkedet i Fredrikstad ikke har vært skadelidende av nedgangstider og økonomiske utfordringer i 2023. Næringsmegler Geir Hesselberg i Metra Næringsmegling ser positivt på utviklingen videre i Fredrikstad. Han forteller at etter ca […]

Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.

Sarpsborg satser på sentrum

13. desember 2023

Den ser ut til å lønne seg, ifølge Metra næringsmeglings helt ny lanserte markedsrapporten som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Næringsmegler Odd Groth fra Metra Næringsmegling ser en tydelig interesse for nyere næringsbygg og økende betalingsvilje i sentrumsområdet. Sarpsborg har de siste årene gjennomgått en transformasjon der det har vært større fokus på etablering av nye […]

Fra høyre mot venstre: Espen Pettersen, Øivind Slangsvold og Marius Henriksen, næringsmeglere salg og utleie i Metra Næringseiendom AS.

Flere søker mot Moss

13. desember 2023

Ny markedsrapport bekrefter at Moss stadig blir mer attraktiv både for innbyggere og bedrifter. Metra Næringsmegling har nettopp lansert METRA RAPPORTEN 2023, som blant annet går i dybden på fremtidsutsiktene for Moss. Her er det mye som peker i positiv retning. Utviklingen av boliger i Møllebyen og Høegh Eiendoms utvikling av Verket trekker flere mennesker […]