Flere søker mot Moss

Ny markedsrapport bekrefter at Moss stadig blir mer attraktiv både for innbyggere og bedrifter.

Metra Næringsmegling har nettopp lansert METRA RAPPORTEN 2023, som blant annet går i dybden på fremtidsutsiktene for Moss. Her er det mye som peker i positiv retning.

Utviklingen av boliger i Møllebyen og Høegh Eiendoms utvikling av Verket trekker flere mennesker til sentrum og kombinasjonen av boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder bidrar til å skape et levende sentrum. Det er et viktig element i den pågående byutviklingen.

Urbant og moderne

Moss er inne i en stor bymessig transformasjon med en uttalt strategisk satsning på å skape et moderne bysentrum med urbane kvaliteter. Det trekker til seg både nye innbyggere og stadig flere næringsvirksomheter.

– Til tross for et tyngre år innen næringseiendomsbransjen, preget av raskt økende renter og mye usikkerhet, har vi sett en frisk satsning i sentrumskjernen med blant annet etableringene av Bøns, O’Learys og Fossen Bistro, forteller næringsmegler Øivind Slangsvold i Metra Næringsmegling.

Næringsmegler-kollega Espen Pettersen forteller at handelen i området går relativt godt til tross for et tyngre makroøkonomisk bilde.

– Handelen er i stor grad bilbasert. Her er Varnaveien er et viktig punkt, der også Gigabox har etablert seg i løpet av året. Detaljhandelen i sentrum opplever en noe vanskeligere tid, og man ser en tydelig trend i form av økt vekting innen restaurant og aktivitetsbaserte og servicerelaterte etableringer i sentrum, sier han.

Flere innbyggere og arbeidsplasser

De største endringene i Moss det siste året er relatert til økt aktivitet i sentrum og det sterke fokus på byutvikling. Follo-banen er nå på plass og etablering av jernbanetunnelen under byen er i full gang. Det siste året har det vært en god økning på innflytting til Moss, og ifølge Statistisk Sentralbyrå er innbyggertallet i Moss forventet å øke med flere tusen innenfor en 5-års periode.

– Det er klart at dette er parametere som mange nye aktører har fått øynene opp for, sier Espen R. Pettersen.

I sin jobb som næringsmegler i Metra Næringsmegling opplever han stadig større interesse rundt kontor og handelslokaler i Moss.

Mosse-Rivieraen

Både Pettersen og Slangsvold påpeker at det er vanskelig å komme utenom ferdigstillelsen av Hotell Riviera i sommer som er et viktig trekkplaster for Moss og som drar mye mennesker til byen. I sentrum er det også flere store byutviklingsprosjekter på trappene med Sterud kvartalet, ombyggingen av Amfi, Fauna sin kontinuerlige utvikling av Møllebyen, og Høegh sin videre utvikling av Verket.

Rapporten fra Metra Næringsmegling viser at det er økende interesse for grønne kontorbygg blant solide aktører som vektlegger klimaprofil og høy standard, og denne tendensen ser ut til å forsterke seg ytterligere fremover. Disse egenskapene er svært attraktive og bidrar til lav ledighet i nybyggene. Kontorleiemarkedet i Moss har vist en svakt positiv vekst det siste året, og leieprisene har vært motstandsdyktige, til tross for betydelig markedsusikkerhet og risiko.

– Vi opplever at leietakere som ønsker å trekke ansatte fra Oslo-regionen, er villige
til å investere ekstra i sine lokaler for å lokke denne type medarbeidere til Moss, avslutter Pettersen

Fra høyre mot venstre: Espen Pettersen, Øivind Slangsvold og Marius Henriksen, næringsmeglere salg og utleie i Metra Næringseiendom AS.
Fra høyre mot venstre: Espen Pettersen, Øivind Slangsvold og Marius Henriksen, næringsmeglere salg og utleie i Metra Næringseiendom AS.

Metra rapporten

– et arbeidsverktøy for aktører innen næringseiendom

Eiendomsbransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og både Metra Næringsmegling og bedriftens kunder har i en årrekke savnet mere fakta og tallgrunnlag fra sine markedsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

– I takt med en stadig økende etterspørsel etter verdivurderingstjenester fra Metras kunder, er dette produktet blitt en viktig del av «megler-hverdagen». Og med økt etterspørsel kommer også økt erfaring og kompetanse, noe som igjen kommer våre kunder til gode, sier Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling.

Les Metra rapporten her

Metrarapporten Webforside Lite

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2023

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Geir Hesselberg, Næringsmegler salg/utleie – Metra Næringsmegling.

Lav ledighet og økte leieinntekter i Fredrikstad

13. desember 2023

For tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse om næringsmarkedet i hele Østfold. Det er tydelig å se at handelsmarkedet i Fredrikstad ikke har vært skadelidende av nedgangstider og økonomiske utfordringer i 2023. Næringsmegler Geir Hesselberg i Metra Næringsmegling ser positivt på utviklingen videre i Fredrikstad. Han forteller at etter ca […]

Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.

Sarpsborg satser på sentrum

13. desember 2023

Den ser ut til å lønne seg, ifølge Metra næringsmeglings helt ny lanserte markedsrapporten som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Næringsmegler Odd Groth fra Metra Næringsmegling ser en tydelig interesse for nyere næringsbygg og økende betalingsvilje i sentrumsområdet. Sarpsborg har de siste årene gjennomgått en transformasjon der det har vært større fokus på etablering av nye […]

Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.

Stabilt marked i Halden

13. desember 2023

Den helt ny lanserte markedsrapporten fra Metra Næringsmegling viser et generelt stabilt marked innenfor næringseiendom, og flere industrielle virksomheter signert lange leiekontrakter på lager- og kontorarealer i Halden. Metra Næringsmegling lanserte denne uken årets markedsrapport som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Rapporten viser at utleiemarkedet i Halden stort sett har bestått av mindre arealer for kontor […]