Eiendommen din kan ha større verdi enn du tror!

Follo-regionen er et av landets mest attraktive områder for utvikling av bolig- og næringsvirksomhet. Nå kan du få verdivurdering av din næringseiendom – helt gratis.

Er eiendommen din langt mer attraktiv enn du trodde? Kan du sitte på verdier du ikke aner du har? Metra Næringsmegling har solid erfaring og lokalkunnskap i Follo-distriktet. Nå kan du få gratis verdivurdering av arealene dine, i et distrikt som er i sterk vekst og hvor etterspørselen er stor.

Stor etterspørsel
Metra Næringsmegling kjenner markedet på pulsen og vet at mange aktører ønsker å etablere seg i Follo-distriktet. I dag er etterspørselen etter ledige næringsarealer større enn tilbudet innenfor noen områder. Det kan og vil næringsmeglerne gjøre noe med.
– Vi ser at det eksisterer overskuddsarealer rundt oss. Folk sitter på eiendommer som kan utvikles og på sikt gi svært god inntjening for den enkelte. Flere i distriktet leier dessuten ut arealer til næring, men ikke alle er kjent med dagens markedsverdi. Med en gratis vurdering fra oss kan vi enkelt finne ut hva slags verdier den potensielle kunden faktisk sitter på. Sammen ser vi på hvordan vi kan utvikle eiendommen på best mulig måte, enten det gjelder salg eller revurdering av leieavtaler, sier næringsmegler Torkil Krange i Metra.

Populært distrikt
Krange og hans kollega Roy Hugo Øren har sett at Follo-distriktet er blitt stadig mer attraktivt for næringsvirksomhet.
– Stadig flere ser hitover når de skal velge riktig sted for å utvikle sine bedrifter. For oss er det ingen stor overraskelse. Nærheten til Oslo er én ting, samtidig ligger området utenfor bompengeringen. Så har vi infrastrukturen som stadig blir bedre; når Follobanen står klar, vil det ta 11 minutter med tog fra Oslo til Ski. Dessuten er det allerede godt etablerte næringsparker langs E18. Det ene drar det andre med seg, og vi vil garantert se en betydelig vekst også i årene som kommer, sier Øren.

Torkil Krange og Roy Hugo Øren
Torkil Krange og Roy Hugo Øren er sikker på at det sitter mange i Follo-distriktet med uforløste verdier.

Tett på utviklingen
Metras meglere holder en tett kontakt med beslutningstakere, investorer og andre viktige samarbeidspartnere. På den måten er de alltid oppdatert på gjeldende planer og regler, noe som bidrar til best mulig resultat for kundene.
– Vi har oversikt over de ulike regulerings- og utbyggingsplanene og har god dialog med kommunene. Med vårt brede kontaktnett av interessenter, investorer og ulike beslutningstakere ser vi raskt hva som er mulig å få til – enten det gjelder salg eller utleie, sier Krange.

Enkelt for kunden
For Metra Næringsmegling er det viktig at prosessen skal være enklest mulig for kunden. Både Krange og Øren presiserer at alt man trenger å gjøre er å ta kontakt med en av meglerne for å avtale et møte, eller fylle ut dette skjemaet for å få gratis verdivurdering.
– Dette skal ikke være tidkrevende på noen måte. Vi ber gjerne kunden gjøre seg noen tanker om hva de selv ønsker å få ut av en eventuell prosess, før vi møtes. På den måten vil vi lettere kunne etterkomme de ønskene den enkelte måtte ha. Så vil vi så klart trenge å få tilgang til å se arealene. Utover det er det ingenting kunden må ordne, men har vedkommende dokumenter liggende – som for eksempel tidligere takster eller leiekontrakter – så ber vi de gjerne ta det med. Har de ikke dokumenter, så innhenter vi det for dem. Vi starter med en gratis verdivurdering, så tilbyr vi et lavterskeltilbud utover dette, sier Krange.

Store verdier
Både Torkil Krange og Roy Hugo Øren er sikker på at det sitter mange i Follo-distriktet med uforløste verdier.
– Det vet vi at de gjør. Med vår kompetanse og ekspertise kan vi finne riktig markedspris. Gjennom verdivurderingen vil vi ha mulighet til å gå ut til investorene og andre interessenter via vårt brede kontaktnett, interne lister og databaser, samt få eiendommene ut på det åpne markedet. Vi gjør alt fra A til Å, og har dessuten mulighet til å trekke i de trådene som behøves for å maksimere prisen. Allerede nå er det mange som har etablert seg i Follo, og flere vil det bli. Det eneste de mangler er arealer for å videreutvikle bedriftene sine. De eiendommene vet vi at allerede finnes der ute, sier Torkil Krange og Roy Hugo Øren.