Værstetorvet i Fredrikstad

En ny bydel med kjøpesenter, flere tusen kvadratmeter handel, flere tusen kvadratmeter kontorlokaler og flere hundre boliger vil vokse opp i Fredrikstad sentrum innen 2025.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

-Det er ikke mange steder i Norge du får utvikling så tett på sentrum! Sigbjørn Moe, utviklingssjef i Værste AS, peker over Værstebroen til torget som ligger rett på andre siden av elven. – Der er eksisterende sentrum, origo i Fredrikstad. Miljøverndepartementet vil ha utvikling innen 500 meter fra bykjernen, Værstetorvet er innen en radius på 200-300 meter. Vi er sikre på at prosjektet vil styrke Fredrikstad som by og stimulere hele sentrum.

FMV

Fra kontorene i Gamle Beddingvei 28 ser vi ut på det som skal bli Værstetorvet. Den nesten 60 mål store tomten er dekket med asfalterte parkeringsplasser i dag. Det er ikke mange spor å se av Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV), eller «Værste», som i sin tid var Skandinavias største skipsverft. På det meste jobbet flere tusen ansatte her daglig, og det ble bygget alt fra passasjerskip, til hvalbåter og store tankbåter, med drift helt fram til 1987. De siste 20 årene har byutviklingsselskapet Værste AS eid det enorme tomtearealet og jobbet med å revitalisere området.

Under jorda

-Prosjekt Værstetorvet har en god miks av møteplasser, kultur, handel, kontor og boliger. Vi har tro på at vi skaper en levende bydel hvor lys går på når andre lys går av, forteller Moe og viser illustrasjoner av lyse, luftige bygninger med grøntarealer mellom. Fylkesvei Jens Wilhelmsens gate går gjennom Værstetorvet og deler prosjektet i nord og syd. I syd, lengst vekk fra sentrum, er det planlagt kjøpesenter og handel på gateplan, og over 200 boliger. Store deler av første plan i kjøpesenteret vil ligge under bakken, og boligene vil bli bygget på taket av senteret og delvis kle inn handelsfasadene ned til bygulvet. I nord, som begynner rett over gangbrua i sentrum, kommer ca. 12.000 kvadratmeter kontorlokaler. Også i denne delen er det planlagt flere tusen kvadratmeter gatebasert handel, og med ca. 60 boliger over næringsarealene.

Styrker handel

Utformingen av Værstetorvet er resultat av en arkitektkonkurranse som lokale Griff Arkitektur vant for 5 år siden. Tre år er gått siden vinnerforslaget ble presentert for offentligheten i 2016. Tidlig i september i år ble reguleringsplanen i sin helhet endelig vedtatt i bystyret. Dermed er den langstrakte debatten om hvorvidt det er rom for nok et kjøpesenter i Fredrikstad sentrum over.
-Det var en milepæl! Dette er det største prosjektet i Værstes historie. Fem-seks års hardt arbeid ligger bak, det har vært ressurskrevende menneskelig og økonomisk, så vi er glad for resultatet som kom, smiler Moe. Seks handelsanalyser med konsekvensutredning er utført og fire av dem viser positive resultater for økt handel. -Vår konklusjon er at Prosjekt Værstetorvet hvor kjøpesenter utgjør en av flere funksjoner (boliger, kontor mv), vil være med på å øke attraktiviteten for Fredrikstad by og styrke handelen i Fredrikstad. Populasjonen i Fredrikstad øker i sommerhalvåret med ca. 30-40.000, og vi er trygge på at dette prosjektet i sum vil bidra til ytterligere å fange oppmerksomheten fra hyttefolket/besøkende til Fredrikstad, og at bysentrumet styrkes som et sted man ønsker å oppholde seg.

Et kontorprosjekt tegnet for Østfold Eiendomsutvikling AS i Kalnes Næringspark. Illustrasjon: Plusarkitektur AS

Attraktiv by

Åtte hundre nye ansikter flyttet til Fredrikstad i fjor viser tall fra SSB, det er godt over landssnittet. Norges sjette største kommune med over 80.000 innbyggere er populær å flytte til. -Vi har bostedsattraktivitet. Det er hyggelig at stadig flere oppdager de fine kvalitetene vi har her med elva som renner midt i sentrum, yrende studentliv og ferieparadiset Hvaler og Onsøy, sier Moe. «Boliger trenger handel», står det på hjemmesiden til Værste AS. Økt handelsaktivitet bidrar som regel til mer aktivitet, mener utvikleren og sier at konkurranse er helt naturlig. OBS Hypermarked og Elkjøp er to store aktører som har signert kontrakter for å bringe konseptene sine inn i sentrumskjernen. – Det var en negativ trend i antall arbeidsplasser i Fredrikstad. Men vi tror dette kan være med å snu utviklingen, sier han fornøyd. Det er forventet at Værstetorvet vil gi rundt 600 nye arbeidsplasser innen handel og servering.

Illustrasjon: Plusarkitektur AS

Kontorlokaler

Værstetorvet 6 er det første kombinerte bolig og næringsbygget som skal realiseres nærmest gangbroen. De tre nederste etasjene er forbeholdt næring. På gateplan flytter Elkjøp inn med sitt City-konsept. Det jobbes med å finne kontorleietakere i plan 2 og 3, men foreløpig er det ikke inngått noen avtaler. Et lite stykke bortenfor, på Dokka ved gjestehavnen og på Dreieværste er flere kombinerte bolig- og næringsbygg på vei. Disse skal stå ferdig i 2021 og gir rom for flere hundre nye kontorplasser.

Kunnskapsklynger

-Hvilke leietakere ser dere for dere?
-Værste har siden etableringen arbeidet med klynger som rettesnor, og har bevisst arbeidet innen utdanning og forskning, teknologi, helse og kultur. Vi ønsker å videreutvikle klynger innen disse bransjene, sier Moe. Det umiddelbare området rundt Værstetorvet pulserer allerede med liv og kunnskap. Tvers over parken ser vi Ingeniørhøyskolen. Innen to minutters gange er det et mekka for studenter som ønsker kontakt med de store i bransjen og visa versa; Cowi, Rambøll og flere andre rådgivende ingeniørselskaper ligger innen øyerekkevidde. Høyskolens helse- og sosialfag kan fort være et springbrett for rekruttering til de to helsehusene som ligger kloss ved. Ett er «minisykehus» for Fredrikstad og Hvaler med operasjonssaler og sykesenger. Akademi for scenekunst og filmstudio ligger her, toppidrettsgymnas og Fredrikstad stadion.

Jul 2022

– Hva er første steg videre?
-I påvente av godkjent reguleringsplan har vi gått relativt langt for å skaffe tilveie informasjon om grunnforhold, jordprøver, generell avklaring/prosjektering, samt gjennomført forprosjektet. Vår plan er nå å gi full gass i tiden fremover.
Nøkkelen blir nå å få de riktige menneskene til å spille sammen og samhandle på en god måte, sier Moe. Om kort tid vil de invitere tre store entreprenører til konkurranse med tilbudsfrist i februar til neste år. Går alt etter planen vil kjøpesentret stå ferdig til julegateåpningen i 2022, avhengig av tilfredsstillende utleiegrad og salg av boliger. Boligene ferdigstilles suksessivt i årene etter det. – Det vil nok ta fem-seks år å realisere hele Værstetorvet, og da regner vi med at det går med tusen årsverk i den perioden.

Hele livssyklusen

I et 30 års perspektiv vil hele det tidligere industriområdet på Kråkerøy være utbygd. Da skal man kunne leve livet fra vugge til grav her med barnehager, grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, kunnskapsklynger, helsehus og topp treningsmuligheter. Selv gravplass finnes ikke langt unna, på veien mot Hvaler. Utvikleren som er født og oppvokst i byen ser bort på Fredrikstad stadion. – Bare FFK går opp i eliten igjen, og ny Arena Fredrikstad kommer på plass med attraktive lokaler for Stjernen Hockey, så blir det ekstra trøkk i disse omgivelsene, smiler han.