Stadig flere snuser på eiendom i Moss

Det er mange som har fått med seg utviklingen innen eiendom i Østfoldregionen de siste årene. I Moss sentrum oser det suksess lang vei. Byggeprosjektene går så det suser, boligprisene øker og det lokale næringslivet er i sterk vekst.

Av Stine Bendiksen/
Novateur design og kommunikasjon

Allerede i 2017 spådde Øivind Slangsvold i Metra Næringsmegling en solid vekst innen eiendom i Mosseregionen de kommende år. Til tross for betydelige utfordringer med pandemien fikk Slangsvold rett; Utviklingen i Moss er formidabel, både for bolig- og næringseiendom.

Veksten går på skinner

Utbyggingen av Follo-banen har gjort sitt til at Moss stadig blir mer attraktiv som destinasjon. Togtiden fra Oslo er redusert med over 10 minutter bare de siste 6 årene, hvilket betyr at det nå tar omtrent like kort tid å reise mellom Moss og Oslo med tog som mellom Oslo og Drammen. Og når Follotunellen står ferdig kuttes reisetiden ytterligere. Da vil pendlere reise mellom Oslo og Moss på rundt 30 minutter! Når nye Moss stasjon står ferdig blir det mulig med fire avganger i timen hver vei, for så vel lokal- og InterCity som godstog. Den nye stasjonen skal etter planen være fullt operativ i løpet av 2026.
– Det er klart at dette kommer til å gi befolkningsveksten i Moss en ekstra «boost», sier Slangsvold.

Ö kontor Verket Moss Ankers Hus.Foto: Levent Ultanur. HOEGH EIENDOM

Markant økning

At Moss er i vekst er åpenbart. Det vises både på de mange boligprosjektene som igangsettes og ferdigstilles og ikke minst på økning i innbyggertallet de siste år. I mars kunne Höegh Eiendom fortelle at så mye som 1 av 4 boligkjøpere på Verket Brygge i Moss er tilflyttende fra Oslo. Höegh Eiendom mener at mange har fått øynene opp for om-rådets unike kvaliteter med nærhet til sjøen, naturen, kommu-nikasjonen sydover og enkel pendling til hovedstaden.
– Av de 71 leilighetene på Verket Brygge II, er det nå bare ti ledige igjen. Mange av leilighetene har en utsalgspris som slår alle tidligere rekorder i området, og at de skulle bli revet vekk så raskt hadde vi ikke regnet med, forteller Jan Erik Kristiansen, Höegh Eiendoms direktør for forretningsområde Moss i en pressemelding.

Større og bedre tilbud i Moss

Også i det lokale næringsliv skjer det merkbare endinger. Nye butikker og spisesteder ser dagens lys og det er ikke bare lokalbefolkningen selv som drar nytte av veksten. Også «nye» mossinger inntar arenaen. I juli 2021 valgte for eksempel ekteparet Ida og Håvard Lunøe-Haugland å flytte fra leiligheten på Grünerløkka i Oslo til hus på Skarmyra i Moss. Tidligere drev de restauranten Dekket Bord i Oslo. Nå overtar de straks sitt nye serveringssted etter Cafe Brandstrup i det historiske bygget i Henrich Gerners gate 7.

Storstilt og ambisiøst

Det er fullt trøkk på eiendomsutvikling i Moss for tiden, med mange store sentrumsprosjekter i gang, og enda flere rett rundt hjørnet. Noen av selskapene som satser tungt i Moss er Fauna Eiendom, Höegh Eiendom og Thon Eiendom. Vi kan også nevne Oslo House, Conseptor Bolig og Sjøsiden Moss AS (Moss kommune og Bane NOR Eiendom) samt Ferd, som alle utvikler hele bydeler i og rundt Moss sentrum.
– Disse eiendomsselskapene utvikler ikke bare ett og ett bygg, men hele kvartaler og bydeler. Der det tidligere var ubrukelige parkeringsplasser eller lite attraktive tomter utvikles nå boliger og næring. Bybildets åpne sår blir oppgradert og tatt i bruk. Det er storstilt og ambisiøs eiendomsutvikling som nå ser dagens lys i Moss, sier Slangsvold.

Verket – den nye bydelen

På tomten der gamle Moss Jernverk lå, utvikler Höegh Eiendom en ny og levende bydel som består av boliger, handel og næringsvirksomhet. Her reises også Hotel Riviera som åpner i juni 2023. Hotellet blir det største i Mosseregionen og vil inneholde ca. 175 rom, konferansefasiliteter, egen restaurant og spa avdeling. En nyetablert gangbro krysser Mosseelva og knytter Verket sammen med gamle Moss sentrum. Ikke nok med det: I løpet av få år vil ytterligere én kollektiv-, gang- og sykkelbro se dagens lys over Mosseelva, noe som vil gjøre kommunikasjonen mellom disse områdene nærmest sømløs.

Borte ble Mosselukta

Papirfabrikken, som man en gang forbandt med den velkjente Mosselukta, har veket plassen for blant annet områdets to første nybygg. Støperiet, et boligbygg med 166 leiligheter og næringsbygget Ankers Hus. Byggets leietakere er bl.a. Skatteetaten, BDO og Moss Tannklinikk. Sentralt på Verket finner man Rebækkas gate som nå består av utadrettet virksomhet langs bakkeplan med blant annet restaurant, hudpleie, frisør og interiør. Allerede nå er den nye bydelen i flittig bruk og når bystrand, strandpromenade, båtplasser og nytt parkområde er etablert vil Verket ha alle nødvendige kvaliteter for å være et attraktivt område for lokalbefolkning så vel som for besøkende.

Dronningkvartalet

Som en del av sentrumsutviklingen skal Thon Eiendom bygge nye sentrumsleiligheter i hjertet av Moss. Boligprosjektet Dronningkvartalet vil bestå av alt fra arealeffektive 1-roms leiligheter til romslige 4-roms leiligheter. Det blir balkonger, terrasser, samt flere felles takterrasser til beboerne. I tillegg blir det par-kering i egen kjeller. Nye Amfi Moss og gågaten blir nærmeste nabo, i tillegg til et grønt og bilfritt parkområde.

Ombygger til moderne senter

AMFI Moss er under omfattende ombygging og rehabilitering. Ifølge Thon Eiendom handler ombyggingen ikke bare om å øke antall butikker, men også om å skape et sted for opplevelser. Når nye AMFI Moss står ferdig skal det være et av landets mest moderne kjøpesentre og en attraktiv destinasjon for hele regionen.

Bryggeriet & Møllebyen

Fauna Eiendom har de siste årene kjøpt seg tungt opp i næringseiendom lokalisert i den Nord-vestre del av Moss sentrum. Store deler av arealene til gamle og ærverdige Moss Bryggeri er overtatt, i tillegg til flere kvartaler i områdene rundt Th Peter-sons gate, Torggata, Kongens gate og Gudes gate. Dette gir Fauna Eiendom mulighet til å gjøre større grep med bygningsmassen og tenkte helhetlig om bydelen. Mange av de overtatte eiendommene er fredet eller vernet, noe som setter ekstra krav til utviklers kompetanse og historiske referansebunn. I løpet av få år er planen å gjøre «Bryggeriet» sammen med Møllebyen og Verkets historiske deler til Moss bys historiske
«smykke».

Verket Brygge. HOEGH EIENDOM

Midt i smørøyet

Metra Næringsmegling har kontorer i flere spennende byer, men hovedkontoret ligger i Moss.
– Det er ikke uten grunn vi påstår at vi ligger midt i smørøyet med våre nye kontorer, som vi ubeskjedent nok også mener er byen fineste! forteller Slangsvold.
Midt i bryggerikvartalet beskrevet over, har selskapet nylig flyttet inni lokalene som i sin tid huset Moss Bryggeris flaskevaskeri og tapperi. Bygget ligger inntil Mosseelva og byr på flott utsikt til byutviklingsprosjekter på alle kanter. Rett over elva bygger Høegh Eiendom en helt ny bydel med spennende restauranter og utesteder og en stor mengde kontorarbeidsplasser. Her kombineres nye og moderne bygg med historiske bygninger som Konvensjonsgården og restaurert industribebyggelse i tegl. Den nye byparken begynner å vokse frem ved Mosseelvens utløp, og når hele prosjektet står ferdig om noen år vil bydelen også inneholde utdanningstilbud, kunst og kultur samt mer enn 2000 boliger helt i sjøkanten – mange med båtplass! På bysiden av elven er Fauna Eiendom som nevnt i gang med å videreutvikle og fortette Møllebyen, helt sentrumsnært og med byens eldste industritradisjoner. Her ligger i dag kino og kulturscener, bibliotek, restauranter, kontorer og forretninger, men også store åpne plasser etter rivning av gammel, utrangert industribebyggelse. Sistnevnte skal i årene fremover nok en gang fylles, men nå med spennende arkitektur som skal huse både boliger og næringslokaler. Bare et steinkast eller to unna finner vi også byutviklingsprosjektene til Thon Eiendom, Oslo House og Conseptor Bolig.

Utdrag fra Moss kommune sentrumsplan 2015-2026:
Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel, kultur, opplevelser og offentlig og privat tjenesteyting. Byens kontakt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturmessige identitet vektlegges. Den nye sentrumsplanen er utarbeidet for å imøtekomme framtidens klima- og miljøutfordringer og for å gjøre Moss til en attraktiv by for bosetting og næringsutvikling. Slik prognosene ser ut nå kan det virke som Moss er på god vei til å oppfylle kravene i kommunens sentrumsplan. Kanskje til og med innen 2026?

Papirhuset illustrasjon eksteriør. HOEGH EIENDOM