Sentralt signalbygg i Ski

– Mulighetene i Ski er svært lovende for næringsetablering, ikke minst som følge av utbyggingen av Follobanen. Området mellom jernbanesporet og Vestveien blir sentral i denne utviklingen, mener Roy Hugo Øren i Metra Næringsmegling.

Metra Næringsmegling ser et stort potensiale i Ski. Follobanen, med dobbeltspor på strekningen Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021. Dette er det største samferdselsprosjektet i Norge, og vil være av stor betydning for utviklingen i Folloregionen, mener Roy Hugo Øren.

– Utbyggingen av Follobanen er helt avgjørende i forhold til nærheten til omkringliggende byer. Avstanden til Oslo S blir kun 11 minutter, og vil dermed knytte Ski mye nærmere Oslo enn i dag. Men også sørover, til nærliggende steder som Moss, blir reiseavstanden i forhold til ansatte betydelig endret, sier næringsmegleren.

Han får støtte av kollega Torkil Krange.

– Ski blir en del av Oslo med en så kort reiseavstand. Follobanen kommer til å gå svært raskt inn til byen. Det foreligger også planer om å ruste opp østre linje mot Askim, slik at Ski blir et veldig sterkt knutepunkt i forhold til utviklingen også i den retningen. Alt i alt er det en svært sentral beliggenhet med stort nedslagsfelt, oppsummerer Torkil Krange i Metra.

Moderne og arealeffektivt
Metra jobber nå med å få på plass leietagere til et spennende nybygg i Ski sentrum. Næringsbygget Vestveien 22 kan være innflytningsklart allerede i 2018. Bygget vil ligge rett ved jernbanen i Ski, med kort gangavstand til stasjonsbygningen, bussterminalen og Ski storsenter. Den sentrale plasseringen har allerede ført til at Follo tingrett og Follo politistasjon har etablert seg på nabotomtene. Det topp moderne kontorbygget vil  ha plass til over 300 arbeidsplasser.

Roy Hugo Øren og Torkil Krange i Metra Næringsmegling
Roy Hugo Øren og Torkil Krange i Metra Næringsmegling.

 

– Det har stor betydning at man får på plass et bygg som kan romme mye kompetanse for all næringsutviklingen som skjer syd for Oslo. Dette vil være en veldig attraktiv beliggenhet for de aktørene – offentlig eller private, som ønsker å ha dette området som sitt nedslagsfelt, sier Roy Hugo Øren.

Bygget vil skilte med det siste som er av teknologi, lave driftskostnader og en veldig arealeffektiv løsning.

– Vi har tillatt oss å kalle det «juvelen i kronen», forteller Torkil Krange.

Vestveien 22 vil romme kantine i 1.etasje, og fire etasjer over som kan fordeles på en eller to leietagere.

– Det er et veldig fleksibelt bygg med løsninger som lett kan skreddersys for de som lander her, sier Torkil Krange.

Med den store utviklingen som skjer i Follo , har det vært naturlig for Metra å etablere seg i området.

– Vi har tradisjonelt sett hatt hovedsete i Moss og Fredrikstad, og de store markedene våre har ligget i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Med den spennende utviklingen der Moss blir knyttet enda sterkere til Oslo-området, var det veldig naturlig for Metra å ta et fotfeste i Ski og Follo. Det kommer til å skje mye spennende næringsutvikling fra Oslo Syd ned mot Moss i forbindelse med at man får en infrastruktur som gjør at man får kortere reiseavstander, og på grunn av prispresset på næringslokaler og boliger i Oslo vil det bli mye boligetablering i Follo og Østfold, sier Krange.

Forventer befolkningsvekst
Ski har i dag ca. 18.000 innbyggere og har planer om å bli 30.000 innbyggere om ikke altfor mange år.

– Det er mye handel og en del konsulentselskaper i tilknytning til sentrum av Ski i dag. Slik Ski har vært til nå har ikke de store bedriftene etablert seg her ennå, men det er de mulighetene det åpnes for nå. De større aktørene som ønsker å tilby sine tjenester og sin kompetanse til et veldig stort nedslagsfelt, kan få en sentral plassering med veldig kort reiseavstand til Gardermoen, Oslo og nærliggende områder.

Fordelen er at man kan tilknytte seg mye kortreist arbeidskraft. Ski skal utvikle seg på boligsiden, slik at det kommer til å bo mange mennesker i Ski med mye kompetanse, understreker Roy Hugo Øren.

Og for de som er opptatt av å ligge i forkant av utviklingen, har de to næringsmeglerne følgende oppfordring:

– Vestveien vil bli det sentrale tyngdepunktet for en by i sterk utvikling. Dette blir et unikt signalbygg med svært gode kommunikasjonslinjer!