– Selger indrefileten av Kolbotn

Næringsmegler Torkil Krange opplever stor etterspørsel blant eiendomsutviklere når Metra nå bistår Oppegård kommune i å selge tomten BT3 i Kolbotn sentrum.

Av: Elisabeth Halmø.

Oppegård kommune har i kommunestyre vedtatt å selge tomten BT3 i Kolbotn sentrum, mot at kjøper oppfører svømmehall på tomten, samt et flytende basseng ute på Kolbotnvannet.
– Kjøper står videre fritt til å utvikle resten av tomten til boliger innenfor reguleringsbestemmelsene for området. Når svømmehallen er ferdig bygget skal denne overdras i sin helhet til Oppegård kommune, forteller Per Magne Betten, som leder prosjektet for Oppegård kommune.
Han legger ikke skjul på at dette er en svært attraktiv tomt.
– Dette er indrefileten i Kolbotn. Det blir et signalbygg, med en meget sentral beliggenhet i et attraktivt område i stadig vekst, sier Betten.
Utviklingseiendommen ligger i hjertet av sentrum som nærmeste nabo til Kolben kulturhus.
– Med flott utsikt over Kolbotnvannet og umiddelbar nærhet til kollektivtransport, servicetilbud, skoler og barnehage vil den være svært attraktiv for utviklere som kan føre opp boligprosjekt for fremtidige beboere, mener prosjektlederen.

God respons i markedet

Megler Torkil Krange setter pris på at Oppegård kommune har valgt Metra til å bistå med salgsprosessen.
– Vi har allerede en rammeavtale med kommunen om å selge en rekke kommunale eiendommer. I dette prosjektet er vi med som samarbeidspartnere og rådgivere, i tillegg til at vi har kontaktflaten mot utviklere, sier Krange.
Han forteller om høy interesse blant aktuelle aktører, allerede i den tidlige fasen prosjektet nå er i.
– Vi har avtalt flere møter med utviklere allerede, så det er tydelig at det er interesse for dette.
Samtidig understreker han at det er et spesielt prosjekt som ikke vil passe alle utviklere.
– Det er klart at det er et stort ansvar å ta på seg å bygge svømmeanlegg som skal brukes av Kolbotns befolkning de nærmeste 30 årene. Det er veldig mange som har vist interesse, men siden det også er en stor utfordring å ta på seg, må det være en viss størrelse på den utvikleren vi finner.
– Utfordringen er at mange av utviklerne ikke har erfaring på å bygge svømmeanlegg, men de kan sette ut bygging av svømmeanlegget til tredjeparts entreprenører, utdyper Krange.

Nasjonale aktører ser mot Oppegård

Forhåndsutlysningen av prosjektet er nå ute på Doffin, og anbudskonkurransen planlegges gjennomført til høsten, etter at behovsanalyse, romfunksjonsprogram og kravspesifikasjon for svømmehallen er utarbeidet.
– Tidligere har det vært mange lokale eiendomsaktører i Kolbotn, men vi ser at interessen nå også vekkes blant større nasjonale utviklere. Dette prosjektet kan nok være interessant for både lokale og nasjonale aktører, men det er klart at størrelsen krever litt finansielle muskler og erfaring, sier Torkil Krange.
Graden av utnytting er fastsatt til totalt 9000 m2 BRA, fordelt på 5000 m2 til boligformål og 4000 m2 til tjenesteyting.
– Vi ser en klar tendens til at flere større aktører søker seg mot Follo, og at byggeprosjektene som har vært kjørt i sentrale Oppegård har gått veldig bra, avslutter næringsmegleren.

 

Torkil Krange, Metra Næringsmegling