40 år gammelt bygg får nye etasjer og total facelift

håndverksveien 2

Hva gjør du med et gammelt næringsbygg som roper etter vedlikehold? I Håndverksveien 2 ble løsningen å bygge på to nye etasjer, og gi hele bygningen en moderne, helhetlig fasade.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

-Vi merker at bedrifter ønsker seg på utsiden av bomringen etter at det har kommet flere bommer inn mot Oslo, sier megler Roy Hugo Øren i Metra Næringsmegling avd. Follo. Oppegård har vært populær en tid, men interessen har skutt fart etter at de nye bommene kom til.

Slipper bomtur

Det lave to etasjes bygget som har vært et kjent innslag på Berghagan i Langhus siden 1980, er nå i ferd med å bli inkorporert i et moderne fireetasjes næringsbygg. Til neste år, når nye eiere flytter inn i toppetasjene, har bygningen en kjøregate gjennom hele tredje etasje, ny vareheis og oppgradert uteområde med oppmålte parkeringsplasser.

To etasjer

Idéprosessen startet allerede i 2003. Den gangen trengte det 23 år gamle bygget nytt tak, og Helge Bunæs i Follotrykk AS loddet stemningen blant de andre eiere i bygget om å tilføre en ny etasje. Først i 2015 ble planene konkrete, men det viste seg raskt at det ikke var økonomisk forsvarlig å bygge bare én etasje. – Det var altfor store kostnader til å bære prosjektet alene, så i 2016 bestemte vi at det måtte bygges to etasjer, forteller han. Bunæs er styreformann i Håndverksveien 2 Utvikling AS, som er heleid av de opprinnelige ni selveierseksjonene i bygget.

håndverksveien 2

Sparte kostnader

Fra 2015 til 2018 sonderte de mulighetene og jobbet med forskjellige løsninger. Målet var å videreføre tradisjonen med å være et senter for håndverksbedrifter og småbedrifter i Follo. Kjøregaten i 3. etasje i bygget gir små bedrifter med behov for lager mulighet til å kjøre til døren. Det var medlemmer i Håndverk-og industriforeningen i Ski som i sin tid kjøpte tomten i 1975 for 1000 kroner målet, og som bidro til at veien fikk navnet Håndverksveien. I planleggingen av de nye seksjonene viste det seg at strenge krav fra arbeidstilsynet om garderober for begge kjønn, spiserom og handicaptoalett, ble dyrt og komplisert. For to år siden kom idéen om å søke arbeidstilsynet om å samle alle disse funksjonene i en midtseksjon. Det fikk de tillatelse til. Istedenfor å ha 12 trapper, en til hver seksjon, ble det én felles trapp, og kostnadene ble redusert med flere millioner.

Fjellstøtt

Men ville taket på det 40 år gamle bygget tåle to nye etasjer? -Vi gjorde det så enkelt at vi brukte et konsulentselskap for å se på muligheten for å bruke dagens konstruksjon som bæring, sier Bunæs. Løsningen ble til slutt å sette det nye bygget på stålpilarer på fjell, på utsiden av dagens bygg. Disse stålkonstruksjonene står støtt ca. 2 meter utenfor dagens fasader og bærer vekten av de nye etasjene.

Minilager

Metra Næringsmegling har gjennomført flere salg og utleieoppdrag på flere av naboeiendommene på Berghagan, og kom med i prosjektet i 2018. -Det er en trend at mange næringsarealer blir konvertert til bolig, sier næringsmegler Roy Hugo Øren i Metra. Da børsnoterte City Self-Storage kjøpte hele 4. etasje, ble det startsignalet for igangsetting av byggeprosjektet. -Minilageret til City Self-Storage er tilpasset lokalmiljøet og fremtidsutbyggingen i boligområdet i nærheten. Boligutvikling skjer gjennom oppføring av leiligheter som har vesentlig mindre lagringsplass, enn tradisjonelle eneboliger. Og da melder behovet seg for ekstern lagring, forteller Øren. City Self-Storage henvender seg også til bedrifter som har lagerbehov.

Ulike bransjer

Da bygget begynte å reise seg i midten av august i år, tok salget av for alvor. -De resterende 6 seksjonene i 3. etasje ble solgt på to uker etter at heisekrana for stålkonstruksjon kom på plass. Det var stor interesse, forteller Bunæs. Det har blitt en spennende miks av bransjer i huset, ikke bare et rent håndverkskonsept. – Vi er i grenselandet med en elektriker, smiler Bunæs. Han forteller at folk flest i dag ikke går til nærmeste leverandør når de trenger håndverkere. Huset blir fullt av forskjellige næringer som har godt av å ha noen kolleger som driver i helt andre bransjer.

Vellykket prosess

-Et bilverksted, yogasenter og minilageret vil sørge for aktivitet i og rundt bygget, sier Bunæs. Han er godt fornøyd med resultatet av prosjektet. -Vi får oppgraderte løsninger, godt isolert bygg, nytt tak og full renovering utvendig. Pengene fra salget av seksjonene går stort sett tilbake til oppgradering av eiendommen. Det er en gevinst for oss som holder til her i dag, sier han. De har holdt seg innenfor budsjettet og det har ikke vært forsinkelser i byggeprosessen med Ski Byggservice som totalentreprenør. Fra 1. april 2021 er det klart for å ønske 9 nye eiere velkommen i bygget.

håndverksveien 2