Planlegger storsatsing ved Moss stasjon

To arkitektgrupper har kommet med forslag til hvordan by- og knutepunktutviklingen i Moss kan gjøres.

Det er ROM Eiendom og Jernbaneverket som har finansiert to parallelle oppdrag med tema by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon. Målet har vært å se på helheten i byplangrep for det nye kollektivknutepunktet og den nye bebyggelsen rundt Moss stasjon.

De to parallelloppdragene er utført av de to teamene «Ghilardi + Hellsten arkitekter AS, Karres+Brands og Tyrèns» og «C.F. Møller, Dronninga landskap og Rejlers Norge».

Les hele artikkelen på nenyheter.no