Oppegård på opptur

– Vi ser en økende trend i at bedrifter flytter til Follo, forteller Roy Hugo Øren og Torkil Krange i Metra Næringsmegling. Særlig attraktivt er Oppegård, med god infrastruktur og sentral beliggenhet rett syd for Oslo.

De senere årene har Follo-regionen vokst frem som et attraktivt område for næringsvirksomhet utenfor Oslo. Det er det flere årsaker til, mener Roy Hugo Øren i Metra Næringsmegling.
– Follo blir mer og mer aktuelt. Her slipper man utfordringer med parkering som man gjerne har i hovedstaden. Mye av arbeidskraften bor utenfor byen, og vil få kortere reisetid med å ha lokaler her. Vi ser også en utvikling der veldig mange næringslokaler i Oslo blir konvertert til boliger, noe som bidrar til at det blir færre næringsarealer, som igjen presses opp i pris, sier Øren.

Den erfarne næringsmegleren trekker også fram den gode adkomsten via Europavei 6 og 18 og et stadig bedre kollektivtilbud.

Follo-regionen har vokst frem som et attraktivt område for næringsvirksomhet utenfor Oslo. Det er det flere årsaker til, mener Roy Hugo Øren i Metra Næringsmegling.

 

– Når Follobanen står ferdig i 2021, vil frekvensen på togene økes. Det betyr at man i mindre grad må planlegge reisetiden sin, fordi det kommer tog såpass tett. Det er gunstig i forhold til både ansettelsesforhold og kundebesøk, og er i seg selv et argument for å se på alternative plasseringer utenfor Oslo.

Sparer tid og penger

Oppegård er et vekstområde som gir muligheter for store besparelser, fremhever Torkil Krange i Metra.

– Vi flyttet nylig et kontorfellesskap fra Skøyen i Oslo til Oppegård. Hovedtyngden av de ansatte bodde i Follo. Dermed fikk bedriften billigere husleie og langt lavere utgifter til bil og parkering. I tillegg reduserte hver ansatt reisetiden sin med rundt 40 minutter per dag, tid de heller kan bruke på jobb. De merket heller ingen reduksjon i kundepågangen, siden bedriften fortsatt er så sentralt lokalisert at det er lett å komme seg dit. Totalt har det vært en besparelse i både tid og penger, forteller Krange.

Et av Oppegårds attraktive næringsområder er Rosenholm Campus, som ligger rett på utsiden av grensen til Oslo. Bygget på hele 43.000 kvadratmeter ble tidligere kalt IBM-bygget, og huser nå 70-80 bedrifter som nyter godt av felles fasiliteter.

– Bygget ligger sentralt plassert kun fem minutter fra Rosenholm stasjon, og med tusen parkeringsplasser er det heller ikke noe problem å bruke bil til jobben for de som trenger det, sier Roy Hugo Øren.

– Folloregionen er et område med mange gründerbedrifter. For disse er det en fordel med lokaler som Rosenholm Campus, der vi har kontorhoteller som kan tilby en mer fleksibel løsning på leie av arealer. For enkeltmannsbedrifter og småbedrifter vil man med en slik løsning få tilgang på fasiliteter som resepsjon og kantine. Men har et kontor man kan kalle sitt eget, og kan samtidig trekke synergier fra de andre bransjene som er der, utdyper han.

Rosenholm Campus i Oppegård
Rosenholm Campus tilbyr kontorhoteller som gir leietakere en mer fleksibel løsning.

 

Tillit av kommunen

Øren og Krange mener alt tyder på at den positive utviklingen i Oppegård vil fortsette i tiden som kommer.

– Oppegård kommune har ganske store investeringsplaner i forhold til skolebygninger, idrettshaller og så videre. Her gjøres det store grep, rett og slett for å gjøre seg enda mer attraktivt. Dette er et pressområde med økende innbyggertall, og det skal økes videre. Både kollektivtransport og tilbudene i lokalområdet kommer til å bli vesentlig styrket de nærmeste årene, sier Torkil Krange.

For bedrifter som vurderer å etablere seg i distriktet er det nyttig å vite at Metra har solid kompetanse og lokalkunnskap.

Nylig vant Metra Næringsmegling en rammeavtale i Oppegård kommune, som går ut på å selge inntil 31 kommunale eiendommer de neste par årene. Metra bistår kommunen i hele denne prosessen.

– Kommunen var ute etter å finne en aktør som kan håndtere hele oppdragsmengden. Det krever at du har kompetanse og en viss størrelse, så vi er veldig glad for å ha fått dette oppdraget, sier Krange. Han mener det er gode grunner til å få bistand av en profesjonell, lokalt basert aktør:

– Hvis du skal vite noe om prisnivået, om etableringer og strømninger, må du være til stede der det skjer. Vi i Metra sitter som den eneste spesialiserte næringsmegleren i Follo, og har det som et satsningsområde. Det betyr at vi daglig følger både bedrifter som har etablert seg her og bedrifter som ønsker å gjøre det, og har god oversikt i forhold til hva som skjer og hva som kommer til å skje. Vi har tett dialog med kommuneadministrasjonene i forhold til det som er planlagt, og hva de ulike Follokommunene ønsker å få ut av det. All denne kompetansen er med på å bidra til at vi kan optimalisere både beliggenheter og gi råd til kunder som ønsker å komme seg ut hit.

– Vi tilbyr salg og utleie, men også søksoppdrag, rådgivning og verdivurderinger. En totalpakke innenfor næringseiendom, avslutter Roy Hugo Øren.