Klinker til med en ny næringspark på 220 mål

Drammen har gjort det. Lillestrøm også. Nå er det Moss som står for tur. Byen og omegn forventer en solid vekst i årene fremover. Store omveltninger er i gang. Og når anseelsen øker og enda flere får øynene opp for Moss, stiger ikke presset kun på boligeiendommene. Det omfatter i høyeste grad også næringseiendommene.

Av: Christian Jarre og Jon Gran

Det er derfor ikke overraskende at en helt ny næringspark på totalt over 600 mål etableres nå i området. Første spadetak er allerede tatt. Moss Næringspark blir etablert ved Mosseporten tett på E6.
– Utbyggerne satser på å lokke til seg store logistikkgiganter, sier Øivind Slangsvold, eiendomsmegler i Metra Næringsmegling. Sammen med daglig leder Hans Lyshaugen i Moss Næringspark fronter han prosjektet.

Moss naringspark
Moss Næringspark, merket i rødt, skal etableres tett på E6, mellom Mosseporten og Moss Pukkverk.

 

– Hvorfor akkurat her?
– Beliggenheten kloss på firefelts-E6 er veldig god. Samtidig er det kort til Oslo i reisetid og enda kortere til Moss havn. Denne parken er beregnet på store aktører som ønsker å bygge seg opp sentralt på Østlandet. Det er ikke uten grunn at Bauhaus, ASKO og snart også IKEA etablerer seg langs E6. Dette er en av Norges beste motorveier og en av de første som fikk økt fartsgrensen til 110 km/t. Her er det strategisk smart å etablere seg i forhold til Østfold, Follo og Oslo.

Næringsparkens første utbyggingstrinn er på 220 mål og ligger mellom Mosseporten og Moss Pukkverk på Skolt. Totalt er området regulert for over 600 mål næringsareal i det som Moss kommune har utpekt som sin østre næringsakse.
Anleggsmaskinene fra totalentreprenør Leif Grimsrud har begynt å jobbe. De bygger en 750 meter lang anleggsvei inn i området fra Fv120. Deretter skal grunnarbeidene gjøres, og de opparbeidede tomtene legges ut i markedet for 800 kroner pr. kvm.

– Hvor store blir tomtene?
– Alt fra syv til 90 mål. Alle vil få en tomtestørrelse som passer deres behov. Når det gjelder byggehøyde, vil bygningene kunne variere fra 16 til 20 meter. De største byggene kan bli på hele 60 000 kvm. De første tomtene skal være byggeklare allerede neste sommer, sier Hans Lyshaugen, som eier 20 prosent av parken. Hans bror, Per, eier også 20 prosent, mens de resterende 60 eies av grunneier Svein Erik Hønstvedt.

[testimonial title=»Moss» size=»SIZE» ]
[testi_pane name=»Øivind Slangsvold» position=» «] – Alle peker på Moss som den neste byen. Og alle byer har sine behov. Det gir store muligheter for næringslivet. [/testi_pane]
[/testimonial]

Byggeklare tomter
– Allerede om ett års tid kan tomtene stå ferdige og klare for bebyggelse, og mange av fremtidens arbeidsplasser i Moss vil ligge her i Moss Næringspark, sier Øivind Slangsvold.

Det formidles salg av ferdige opparbeidede tomter, klare for å bebygges. Men, det kan også leveres nøkkelferdige næringsbygg etter brukers krav og behov.

Megler Slangsvold, grunneier Hønstvedt og Lyshaugen i Moss Næringspark har alle stor tro på at prosjektet og at parken vil bli utbygget. Samtidig er de forberedt på det kan gå noen år før alle tomtene er solgt. Området passer for alt fra lager-/logistikkvirksomhet til bedrifter innen næringsmiddel eller underleverandører til oljeindustrien m.m.

– Vi har allerede fått flere seriøse henvendelser fra interessenter og det lover godt for fremdriften og det videre arbeidet med Moss Næringspark, avslutter Slangsvold.

 

FAKTA OM MOSS NÆRINGSPARK

Beliggenhet
Nye næringstomter ved E6,
Mosseporten, langs Fv120,
mellom Norebekken og
Moss Pukkverk.

Avstander
Moss Havn – 5 km
Oslo – 63 km
Svinesund –  56 km

Bebyggelse
Regulert til industri/lager,
service, håndverk og
logistikkvirksomhet.

Utbygging
Dette er første byggetrinn som totalt er på 610 da.
Samlet område på 1213 da.