Metra-rapporten – Fasit i eiendoms- markedet

Metra Næringsmegling gir for første gang ut en rapport med fakta og tall om eiendomsmarkedet til neste år. Dette blir en av landets første rapporter om næringseiendomsmarkedet utenfor Oslo.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

– Mye foregår intuitivt i eiendomsmarkedet i dag, med mye synsing og antakelser. Vi merker at det er betydelig etterspørsel etter et oppslagsverk som viser hvordan det faktisk er og har vært i tiden som har gått, og trender for tiden fremover, sier Øivind Slangsvold, partner i Metra Næringsmegling AS.

Mørketall

Eiendomsmarkedet i Oslo er i dag oversiktlig med tall og fakta, takket være kvartalsrapporter fra flere av de større meglerhusene. I resten av landet er det lite systematisk oversikt over leienivåer, prosenttall ledighet og utviklingstrender.

Stor etterspørsel

-Vi har lenge vært klar over behovet for tall og fakta om næringseiendomsmarkedet i vårt geografiske område, som strekker seg fra Oslo til Svinesund, sier Slangsvold. Nesten daglig får Metra Næringsmegling etterspørsel fra banker, takstmenn, investorer, eiendomsselskaper og media som ønsker statistiske data om dette markedet.

Nettverk

-Som dominerende næringsmegler i vårt område har vi naturlig tilgang på mye informasjon. Vi er godt i gang med arbeidet, og er i ferd med å knytte til oss en eksklusiv klubb med samarbeidspartnere blant de største
eiendomsbesitterne i dette området. Disse skal være våre informanter når det
gjelder leiepriser, ledighet, oppnådde prisnivåer ved kjøp eller salg og så videre, forteller megleren.

Sterk kompetanse

Til å utføre jobben med analyse og statistikk har Metra Næringsmegling ansatt Oda Christine Solberg Ystrøm. Hun er utdannet eiendomsmegler og har også en MBA innen finans fra USA.

Attraktiv deltakelse

-Aktørene som hjelper oss med dette vil også få mange fordeler tilbake i form av tidlig og eksklusiv markedsinformasjon fra oss, og forskjellige former for kompetansehevende bistand fra alle våre erfarne meglere. Det skal være attraktivt å være med i denne prosessen, sier Slangsvold. Dersom du vil vite mer om dette prosjektet er det bare å ta kontakt med Oda på oda@metra.no. -Første utgave av Metrarapporten kommer i Q1 i 2020. Vi gleder oss til å slippe den, avslutter megleren.