Halden 2023

Halden sentrum har relativt stabile kontorleietakere og lav ledighet, og vi anser at leieprisene i de mest attraktive byggene med den høyeste standarden ligger på nivå med Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Det satses på å utvikle bilbaserte handelsområder i Halden og det er etablert noen moderne lager- og logistikkbygg rundt Svinesundparken.

Fortsett å leseHalden 2023

Fredrikstad 2023

Vellykkede restaureringsprosjekter og fokus på nybygg i sentrumskjernen er i stor grad med på å sørge for at Fredrikstad er byen blant nabobyene som har de høyeste leieprisene på kontorer. Ikke overraskende finner vi også de høyeste leieprisene for handel i Fredrikstad sentrum. Øra industriområde er fortsatt veldig attraktivt.

Fortsett å leseFredrikstad 2023

Moss 2023

Prisene i kontormarkedet har holdt seg stabile mot økende. Trenden viser en økt interesse for Moss sentrum og sentrumskjernen når det kommer til handel, service og serveringskonsepter. Innflyttere fra Stor-Oslo som tidligere har drevet butikkvirksomhet eller serveringskonsepter, ser mot Moss sentrum. Etterspørselen etter lager- og logistikklokaler er sterkt voksende.

Fortsett å leseMoss 2023

Sarpsborg 2023

Kontormarkedet for Sarpsborg er spredt over store deler av kommunen. Tunejordet er fortsatt et satsingsområde for etableringer i nybygg og flere gårdeiere investerer betydelig i renovering av eksisterende handelseiendommer. Det er i dette området man ser distriktets høyeste leiepriser, noe som også viser seg gjennom lav ledighet. Sarpsborgs best betalende leietakere på lager- og logistikkeiendom finner man i områdene rundt Bjørnstad og Grålum.

Fortsett å leseSarpsborg 2023

Indre Østfold 2023

Askim er hovedsete for storkommunen Indre Østfold og det forventes at det er der vi vil se vekst innenfor kontormarkedet fremover. Tidligere var Mysen handelssenteret i Indre Østfold. Mysen har kundegruppen sin fra alle bygdene rundt, og har hatt det gjennom mange år. E18 går tvers igjennom Indre Østfold kommune og de fleste tettsteder og områder for lager-/logistikkparker ligger relativt nær motorveien.

Fortsett å leseIndre Østfold 2023

Follo 2023

Det er generelt lav kontorledighet i Follo, men med lokale forskjeller. Varehandel i Follo er fortsatt knyttet opp mot etablerte kjøpesentre, samt bilbasert handel rundt Vestby og Vinterbro. Follo forsterker posisjonen som en av landets viktigste logistikkdestinasjoner.

Fortsett å leseFollo 2023