Halden

Vellykkede nybygg- og restaureringsprosjekter i kontorsegmentet hever det totale leienivået i byen. Tidligere «Halden storsenter» på nordsiden av sentrum renoveres og fylles opp med nye leietakere, noe som kan gi et løft for handelsnæringen i byens gågate som nå er preget av ledighet. Lite utleie av større lager- og logistikkeiendommer.

Fortsett å leseHalden

Fredrikstad

Kontoreiendommer i sentrumskjernen høster gode leieinntekter. Dette gjelder også eiendommer med lavere standard. Nærhet til sentrum veier tungt for leietakere i kontorsegmentet. Byens gågate er preget av lav ledighet og er fylt opp av kjente og veletablerte leietakere. Det er lagt store utviklingsplaner i sentrumskjernen for fremtidig handel på «Værste». Mest utleie av lager- og logistikkeiendommer på Øra industriområde, med nærhet til Borg havn.

Fortsett å leseFredrikstad

Moss

Nybygg- og restaureringsprosjekter i kontorsegmentet hever det totale leienivået, men har også medført enkelte voksesmerter som etter vår mening er midlertidige. Handel i sentrumskjernen er krevende i dag, men flere store utbyggingsprosjekter med betydelig boligvekst vil trolig gi en fortsatt positiv utvikling. Storsatsning på bilbasert handel utenfor sentrumskjernen i handelsområdet «Høyda». Vedvarende vekst i utleie av lager- og logistikkeiendommer med nærhet til E6.

Fortsett å leseMoss

Sarpsborg

Kontoreiendommer utenfor sentrumskjernen er de mest attraktive, med nyere standard, skreddersøm og gode parkeringsforhold. Handel på «Tunejordet» har i lengre tid vært et satsningsområde og området er preget av nybygg og totalrenoverte eiendommer. Sarpsborgs best betalende leietakere på lager- og logistikkeiendom finner man i områdene rundt Bjørnstad og Grålum.

Fortsett å leseSarpsborg

Indre Østfold

Majoriteten av bygningsmassen i kontorsegmentet holder en lavere, eldre standard, men ledighetsnivåene er lavere her enn i andre områder. Er tiden moden for en større satsning på state-of-the-art kontorlokaler i dette området? Handelen i sentrumsområdene i Indre Østfold er mer levende her enn i andre byer/tettsteder man naturlig kan sammenligne med. Det er relativt få utleiebygg og mange egeneide lager- og logistikkeiendommer i denne regionen.

Fortsett å leseIndre Østfold

Follo

Leieprisene for kontorlokaler er høyest i områdene rundt Ski. Begrenset tilbudsside driver leieprisene opp. I de senere år har nyetableringer innen varehandel i Follo i betydelig grad vært tilknyttet kjøpesenter etc. I Follo er det etablert flere vellykkede lager- og logistikk hub’er, som Vinterbro, Regnbuen, Fugleåsen og Deli Skog.

Fortsett å leseFollo