Lønnsom verdivurdering

Svein Brændjord i Flower Eiendom er én av kundene som har hatt god nytte av Metras verdivurdering, og anbefaler andre å benytte seg av tjenesten.

Brændjord drømte om å skape sin egen arbeidsplass, og startet firmaet FlowerDirect i 2002. FlowerDirect AS er en landsdekkende grossist som leverer utelukkende til blomsterhandlere. Nå, 16 år etter, består selskapet av 20 medarbeidere og en omsetning på over 105 millioner i året.

– I mange år har vi holdt til på Økern Torg i Oslo, men da lokalene der skulle rives, så vi oss om etter ny beliggenhet som var strategisk riktig for oss, forteller Svein Brændjord.

Jakten på nye lokaler satte ham i kontakt med Roy Hugo Øren i Metra Næringsmegling.

– Metra driver jo med både salg og utleie av eiendom. Da vi bestemte oss for å flytte fra Oslo og finne lokaler på sør-aksen et sted, var Metra en av tilbyderne som hadde noen aktuelle lokaliteter, sier Brændjord. Valget falt til slutt på Langhus.

– Langhus er et satsningsområde, det er vel egentlig bare Gardermoen hvor det satses mer på logistikk. Dette har blitt et knutepunkt sør for Oslo. Vi får veldig mye varer over Svinesund, så for oss er det praktisk å holde til her, forteller gründeren.

Det ble starten på en prosess som endte med tomtekjøp og stiftelsen av et nytt selskap, Flower Eiendom. I dag leier FlowerDirect de nybygde lokalene i Håndverksveien av Flower Eiendom. I tillegg videreutleier FlowerDirect til to andre selskaper, som dermed er med på å bære deler av kostnadene.

Svein Brændjord og Roy Hugo Øren
Svein Brændjord, Flower Direct til høyre og og Roy Hugo Øren, Metra næringsmegling til venstre.
Viktig med profesjonell verdivurdering

Metra har bistått på flere vis underveis, noe Svein Brændjord er godt fornøyd med. Særlig var det viktig å få en korrekt verdivurdering.

– Vi har skutt inn noe egenkapital, og tomtelånet og byggelånet er konvertert til ett lån.
Dermed er det viktig for oss å få en verdivurdering som er riktig, det har både med det finansielle å gjøre, men også med et eventuelt fremtidig salg. Hvis vi ønsker å ta ut en kortsiktig gevinst, så kan vi det. Vi har nå flere aktører som har vært interessert og det er ingen tvil om at vi sitter på en attraktiv eiendom, sier Brændjord.

– Det har stor betydning for oss å ha en profesjonell aktør som Metra i ryggen, utdyper han.

Selve verdivurderingen opplevde Brændjord som effektiv.

– Her har Metra gjort en veldig god jobb for oss. Vi har bidratt en del, med alle data på byggforløpet, kostnader og så videre. Men det har på ingen måte vært noen tidkrevende prosess.

Metra har dessuten bistått med rådgivning og kvalitetssikring av leiekontrakter.

– Også når det gjelder utleiekontrakter er det avgjørende for oss at vi får dekket alle hull. Vi har ikke den kompetansen, vi driver jo i en helt annen bransje, så for oss er det ingen tvil om at det har vært viktig å ha Metra med i bildet.
Det har lettet vår jobb betraktelig. Vi sier oss veldig godt fornøyd med den vurderingen vi gjorde da vi valgte Metra, avslutter Svein Brændjord.

Bestill verdivurdering av din eiendom her!

Håndverksveien i Langhus