Grossist i utviklings-eiendommer i Sarpsborg

FOTO: Thomas Andersen

Aktører som vurderer å etablere seg i Sarpsborg, havner raskt i dialog med Skolt Eiendom. Selskapet sitter i dag på det aller meste av byggeklare næringstomter i byen.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

FOTO: Thomas Andersen

-Vi eier ca. 500.000 kvadratmeter utviklingsområder, hvorav ca. 170.000 m² ligger i Sarpsborg i dag, bekrefter eiendomsdirektør Arild Mortensen i Skolt Eiendom. Volumet i Sarpsborg tilsvarer  23 fotballbaner for å sette tallet inn i mer visuelle rammer.

Fra skog til konsern

Selskapet som ble grunnlagt av tre Skolt-brødre på 50-tallet, startet med skogsdrift og anleggsmaskiner. I dag har Skolt Holding AS blitt et milliardkonsern med tre forretningsområder, hvorav ett er eiendom. Via ulike Skolt-selskaper og via eierskap i Park & Anlegg AS, har de skaffet seg denne betydelige eiendomsporteføljen de siste årene. Egentlig kan man si at det var litt tilfeldig at det ble så mye utviklingseiendom i Sarpsborg.

Satser utvikling

– Det meste av det vi eier i Sarpsborg, kom til oss fordi vi kjøpte oss inn i Luva Holding AS, som er morselskapet til Park & Anlegg AS, forklarer eiendomsdirektøren. For to år siden kjøpte de seg opp i selskapet og fikk dermed aksjemajoriteten i Luva Holding, og har siden   flyttet de fleste av eiendommene over til Skolt og har valgt å fokusere på entreprenørvirksomhet i Luva-konsernet. – Vi har vektet ned forvaltning og drift, og vektet opp utvikling. Det er det vi ønsker å satse på fremover, sier Mortensen. Skolt Eiendom har hatt for vane å holde på eiendommene sine siden den første eiendomsinvesteringen i Moss i 1983. Men det første salget kom i 2017, og siden har selskapet solgt flere eiendommer for å frigjøre kapital til utviklingssatsingen. -Det koster å bygge, opparbeide, tegne og planlegge, smiler eiendomsdirektøren, og forteller samtidig at de er i prosess med å utvide staben med en ny utvikler.

Skolt Holding AS – Eiendom:

 • Vi har vektet oss ned på forvaltning og
  opp på utvikling, for en tid framover.
 • Forvalter en utleieportefølje på ca. 45.000 m2 fordelt på industri, handel, logistikk og kontor.
 • Leieinntekter på ca. MNOK 40,0, tross nedsalg.
 • Utviklingsområder – ca. 500.000 m2 .
  Hovedfokus på næring, men også noe bolig.
 • Eiendommene ligger sentralt plassert ifht.
  E6 og andre hovedferdselårer
 • De jobber med eiendom i alle faser.
Et kontorprosjekt tegnet for Østfold Eiendomsutvikling AS i Kalnes Næringspark. Illustrasjon: Plusarkitektur AS
Et kontorprosjekt tegnet for Østfold Eiendomsutvikling AS i Kalnes Næringspark. Illustrasjon: Plusarkitektur AS

Bjørnstad Entreprenørpark

Den tidligere Vister næringspark, nå omdøpt til Bjørnstad Entreprenørpark, er en av flere næringsparker i Skolt-porteføljen. På tampen av fjoråret ble reguleringsplanen godkjent i bystyret. Som det nye navnet tilsier, ønsker Skolt å tilrettelegge for selskaper innen bygg og anlegg som trenger mye plass til store maskiner. I dag holder Park & Anlegg AS, Bulder verksted, Unicon Betong og Rørcompaniet til på området. – Det er rundt 30 dekar av totalt 53 dekar som fortsatt er ledig. Vi jobber med en masterplan for å se hvordan vi skal utnytte arealet best mulig, sier Mortensen.

Illustrasjon: Plusarkitektur AS
Illustrasjon: Plusarkitektur AS

Kalnes Næringspark

I nærheten av Bjørnstad Entreprenørpark, nærmere E6, ligger Kalnes Næringspark. Her har eiendomsselskapet i overkant av 40 mål byggeklare næringstomter. Østfold Eiendomsutvikling AS – et kompaniskap mellom Skolt og en lokal eiendomsutvikler, Dahle Eiendom Holding AS, har allerede oppført et bygg for Brødr Dahl i parken. På nabotomten lanserer de snart et nytt prosjekt som kan bli et rent kontorbygg. Det er også planer om et kombinasjonsbygg som vil passe for bedrifter som trenger kontor til administrasjon og lager til håndverkere. -Dersom de som vil bo i byggene også vil eie, er vi åpne for å selge, sier Mortensen.

Holteskogen Næringspark

Via Luva Holding er eiendomsselskapet også deleier i Holteskogen Næringspark på Kampenes. Pretec Group AS, som de eier sammen med, har bygd sin nye fabrikk i parken. Det er fortsatt drøye 50 dekar ledige areal her. Skolt har bare en gang tidligere bygget boliger, men via oppkjøpet av Luva Holding fikk de tomten Korsgata 42 i Sarpsborg sentrum. Her er det snakk om å utvikle et kombinasjonsprosjekt med hovedvekt på bolig, med næringslokaler på bakkeplan.

Illustrasjon: Plusarkitektur AS
Illustrasjon: Plusarkitektur AS

Traseén avgjør 

-Sarpsborg er et spennende utviklingssted. Nå har byen fått det nye sentralsykehuset på Kalnes, og over natta ble det flyttet 4000 arbeidsplasser hit. Det har blant annet satt fart på boligetterspørselen, sier megler Øivind Slangsvold i Metra Næringsmegling. Metra har i mange år vært samarbeidsparter og megler for Skolt Eiendom, og inngår derfor i teamet som jobber med disse prosjektene. Den store spenningen knytter seg til hvor jernbanetraseén havner i Sarpsborg. – I Kolbotn, Ski, Ås, Moss og Fredrikstad booster den nye Østfoldbanen mye av det som skjer. Mange private investeringer følger i kjølvannet når Staten investerer i infrastruktur, sier megleren. -Sarpsborg ligger nok fem år etter Moss hvor nye, store prosjekter står i kø for øyeblikket. Sydover i fylket står utviklingen litt på vent til avklaringen om sporvalget kommer i juni 2020. 

Synergier av sykehuset

– Jeg kunne ønske meg mer trøkk på leietakersiden, men vår fordel er at vi jobber med tre områder; pukk & masser, eiendom og entreprenørskap. Vi har forutsetning for å lage butikk på kryss og tvers av fagområdene, og der er vi unike, sier Arild Mortensen. Han har tro på at det vil gi synergier å ha store tomter så tett på det nye sykehuset i Østfold. – Vi ser det allerede nå, at underleverandører og folk i tilknytning til sykehusindustrien etablerer seg i nærheten. Jeg har tro på at vi drar fordeler av beliggenheten, avslutter Mortensen.