Det løsnet med et brak!

– Behovet for å starte regulering av nye næringstomter syd for Oslo er stort, sier næringsmegler Øivind Slangsvold i Metra. Etterspørsel etter lager og logistikk har nærmest eksplodert det siste året.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

Moss og Våler Næringspark.
Moss og Våler Næringspark.

 

Etter mange år med lite interesse for tomtene i Moss og Våler Næringspark, er det i dag knapt med næringstomter for plasskrevende virksomhet, både i næringsparken og generelt, mellom Oslo og Moss.

Langs E6

– Prospektene for Moss og Våler Næringspark stod nesten spikra fast i veggen fram til slutten av 2020 – så løsnet det, forteller megleren. Han mener det er flere årsaker, men særlig to som utpeker seg: -For det første begynte man å ta risiko og planere tomter. Plutselig begynte det å skje noe med gravemaskiner og fjell som ble sprengt – man kom på kartet. For det andre, er det en konsekvens av at det har fylt seg opp fra Oslo og nedover. Etterspørselen har de siste årene flyttet seg nedover E-6, og nå har turen kommet til Mosseregionen. Vi så det først i Moss Næringspark, hvor blant annet Europris har etablert sitt nye sentrallager, sier Slangsvold.

Nær Oslo

-Aktørene som etablerer seg i denne regionen, skal selge varer og tjenester til folk på det sentrale Østlandet. De ønsker å etablere seg nærmest mulig Oslo. Kombinasjonen av at dette er det nærmeste du kommer Oslo, og umiddelbar nærhet til E6 og Moss havn – en av de største containerhavnene i Norge – er nok en årsak til den eksplosjonsartede interessen, sier næringsmegleren. Bare dette året har Metra solgt over 200 mål tomter i Moss og Våler Næringspark. Det er kun 30 mål igjen av nærmere 300 mål, og meglerne går tom for tomter å selge. Et byggetrinn 2 på 160 mål, nord for den eksisterende tomten er på trappene, men selv om dette er ferdig regulert, ligger dette rundt tre år frem i tid.

-Hvorfor så lang tid?

-En årsak er det voldsomme overskuddet av steinmaterialer i regionen, på grunn av fjellsprengning i forbindelse med utbygging av jernbanen. Byggetrinn 2 i Moss og Våler Næringspark vil generere nye tonn med stein, og disse store massene må knuses til pukk. Det går rett og slett ikke an å få ut fort nok i markedet. Vi opplever at det er langt flere interesserte tomtekjøpere enn tomter for tiden, sier han. -Og det er ikke bare vi som opplever dette. Alle meglere opplever det samme, lager og logistikk er et av de få vekstområdene av typer eiendom som det er mer bruk for. Etterspørsel etter kontor og forretning er fallende. Som en direkte følge av korona avventer kontormarkedet den nye arbeidshverdagen. Interessen for butikklokaler er mindre, til dels på grunn av netthandel. Men varer skal inn i Norge uansett, så lager er det etterspørsel etter.

Viken Park

-Hvor kommer det neste store næringsområdet syd for Oslo?

– Det blir nok Viken Park, videre sydover. Den er på 1000 mål og ligger i Fredrikstad kommune, mellom byene Fredrikstad og Sarpsborg. Vi regner med at den kommer på markedet ved nyttår med salgsstart på nyåret. Parken får god nærhet til E6, jernbane og Borg havn, og har enorm kapasitet. Det er snakk om potensial for å bygge så store volum som 350.000 kvadratmeter og 40 meters høyde på store deler av området. Her blir det rom for store bedrifter med behov for å ekspandere.

-Vil denne parken ta unna den store etterspørselen som er i markedet?

-Nei, det vil fortsatt være behov for flere næringstomter. Disse prosessene er svært tidkrevende, så det er om å gjøre at det iverksettes nye prosjekter nå. Noen synes å tro at det er mer enn nok av næringsarealer å ta av, men sannheten er at det er for lite, avslutter Øivind Slangsvold.

Viken Park.
Viken Park.