5 grunner til å flytte bedriften din til Østfold-Follo

 

  1. Regionen har landets beste infrastruktur. Veier, havner og jernbane til og fra kontinentet og til markedet i Oslo og på Østlandet.
  2. Rikelig med byggeklare, rimelige næringsarealer.
  3. Fantastiske bokvaliteter til meget gunstige priser.
  4. Det eneste stedet i landet hvor man når mellom 2 og 3 millioner kunder på 60 minutter eller mindre.
  5. Regionen er blant de tettest befolkede i landet, med nesten 450 000 innbyggere.  Stor utpendling til Oslo = stort potensial for kvalifisert arbeidskraft.

Ta kontakt med oss så finner vi de riktige lokalene til din virksomhet.