Byutviklingen i Fredrikstad – Samarbeid gir suksess

– Det er mange gode grunner for andre byer til å se på hva vi har gjort i Fredrikstad, mener eiendomsutvikler Sander Grundvig i Cityplan.

Av: Elisabeth Halmø, Illustrasjoner: MAD Arkitekter

Sander Grundvig og selskapet Cityplan har lagt stor vekt på sentrumsutvikling og samarbeid mellom gårdeiere i Fredrikstad, som nylig ble kåret til landets mest attraktive by. ”Attraktiv by” er statens pris som skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. En påskjønnelse som tydelig markerer at det skjer ting i plankebyen.
Lokaler i sentrum som for få år siden sto tomme, er nå fylt opp av over 40 nyetableringer. Det er et resultat av målrettet arbeid gjennom flere år, forteller Grundvig.

Langt mellom byggekranene

Selv jobbet Fredrikstadmannen med eiendom i hovedstaden til han vendte nesa hjemover i 2007. Da var situasjonen en helt annet enn i dagens Fredrikstad.
– Fram til vi kjøpte våre første eiendommer i sentrum i 2012, var det mye som ikke stemte for at vi skulle investere i eiendom i Fredrikstad. Salgsprisene var for lave, utleieprisene var for lave, og det var for lite likviditet i markedet. Utprisene var for lave til at man kunne bruke penger på lokaler og bygg. Det var ikke grunnlag for å investere. På denne tiden var det langt mellom byggekranene, minnes Grundvig.
I 2011 endret bildet seg, da Ingeniørhøgskolen åpnet ved siden av Sykepleierhøgskolen. Det ga et bedre grunnlag for boligutleie, i første omgang.
– Vi antok at man kom til å få en importert prisvekst av utenbys studenter som vurderte Fredrikstad som mer aktuelt. Byen var også i ferd med å pyntes kraftig av flere aktører, blant annet Fredriksborg, som bygget Litteraturhus, og bryggepromenaden som ble oppgradert. Det skjedde ganske mye som forskjønnet Fredrikstad og gjorde at man kunne selge inn “postkortbilder” av byen til utenbys studenter som vurderte andre steder enn de største byene. Man skulle ikke være et geni for å skjønne at det kom til å skje noe med boligmarkedet i Fredrikstad da.
Slik gikk det også, i løpet av et par år tok prisene seg såpass opp at det var grunnlag for å ta grep som å pusse opp leilighetene. Samtidig begynte Sander Grundvig og hans kollegaer i Cityplan å få ambisjoner om å utvikle førsteetasjene i byggene.
– Ved å få inn urbane aktører som Kaffebrenneriet, mente vi det ville bidra til at tilbudet tiltalte andre, og satt på spissen: lede til at Fredrikstad fikk mer kompetente innbyggere, sier Grundvig.

Sentralt samarbeid mellom gårdeiere

De senere årene har Cityplan hatt et overordnet mål om å løfte de høykommersielle områdene i sentrumsgatene.
– Vi har jobbet målrettet for å få det til å skje, og hatt bevisste tanker om hvilke aktører som kan fylle gågata for å oppfylle denne visjonen, understreker Grundvig.
Et viktig ledd i strategien var å hente inn de store kundemagnetene, i form av de profilerte kjedene. Trekkplastere som H&M, Lindex og Libris er sentrale.
– Vi har også jobbet for å holde på DNB så de ble værende midt i sentrum, sier Grundvig. Han er klar på at jobben ikke er gjort av Cityplan alene, de gode resultatene kommer langt på vei som følge av et godt samarbeid gårdeierne imellom.
– I 2014-15 tok vi initiativ til å samarbeide med de andre gårdeierne i sentrum. Det var en gjensidig opprettelse av tillit som måtte til, og vi brukte litt tid på å finne ut hvordan vi kunne arbeide sammen til felles beste. Tanken var “hjelp til selvhjelp” for alle, hvis alle jobbet for å få høyere nivå på sine leietagere og mer trafikkskapende leietagere, så kom det til å styrke gaten og sentrum som helhet.
Dette mener Grundvig har vært en viktig brikke i suksessen Fredrikstad sentrum nå opplever.
– Alle de største gårdeierne har bidratt og vært veldig aktive, både i idéprosessen og i selve utleiejobben. Alle har sagt seg villige til å investere i sine lokaler og oppgradere fasader. Vi har egentlig gått sammen om en innholdsfornyelse, utdyper han.

Vil skape ny bydel

I tillegg til å gi sentrumskjernen et ansiktsløft, foreligger det nå store planer for nærliggende Trosvikstranda.
Cityplan ønsker å utvikle hele området, totalt 20 mål. På dette arealet ser selskapet for seg rundt 300 boliger, 10.000-20.000 kvadratmeter med kontor og 10.000 kvadratmeter aktiv virksomhet i 1. etasje.
Det vil kreve en totalinvestering på rundt 1, 5 milliarder kroner, anslår Grundvig.
Målet er at den nye bydelen skal ta i bruk ulike delingsløsninger for alt fra elbiler og sykler, til deling av overskuddsmat og drivhusdyrking. Og som i sentrumsgatene blir innholdsmiksen av aktører svært sentral.
–Vi ønsker å bygge en ny bydel på gamle prinsipper som alltid har fungert; intime gater, lune torv og vennlig arkitektur. Bygge by fra gata og opp og programmere innholdet som en helhet før vi bygger. Da kan vi fra start av skape en bydel som fungerer med byliv og aktivitet hele dagen, og som supplerer tilbudet og livet i sentrumskjernen for øvrig.

 

 

Med Metra på laget

Gjennom årene har Metra bidratt som megler og rådgiver på flere av Cityplans prosjekter, et samarbeid begge parter setter pris på.
– Sander Grundvig er superenergisk og en ildsjel som virkelig har fått ballen til å rulle. Det gode samarbeidet som nå er etablert i gågata er i stor grad hans fortjeneste. Vi gleder oss til å følge utviklingen videre, sier Geir Hesselberg i Metra.
– Metra er største megler i vår region, og sitter på mest informasjon. Siden vi startet å vurdere investeringer i Fredrikstad, har det vært naturlig å holde løpende dialog med Metra om prosjekter og muligheter, sier Grundvig.
Han er klar på Cityplans visjon for Fredrikstad sentrum:
At sentrumskjernen etablerer en varig styrke til å opprettholde attraktiviteten.
– Det er for tidlig å si mye om den langsiktige effekten, for foreløpig har vi bare reparert noe som ikke virket.