Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst.

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

Næringsmeglerne Roy Hugo Øren og Torkil Krange fra Metra Næringsmegling AS følger nøye med på utviklingen i Follo. Her foran Ski stasjon. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Klare trender
Rapporten viser noen veldig tydelige trender, blant annet at transaksjonspriser for næringseiendom er økende og områdene sør for Oslo blir stadig mer attraktive. Det er flere og flere store aktører som søker til Østfold/Follo, og både interessen og betalingsviljen for logistikkområder har en tydelig vekst. Også high-end kontorsegmentet er inne i en svært positiv prisvekst, særlig i noen byer.

– Follo er inne i en rivende utvikling både på bolig- og næringsfronten. Utbyggingen av Follobanen har selvsagt sitt å si for at interessen stiger for alle byer og tettsteder langs banen, forteller Torkil Krange, næringsmegler i Metra Næringsmegling AS. Han påpeker samtidig at flere storstilte utviklingsprosjekter de siste årene, blant annet i Ås, Vestby og ikke minst i Ski sentrum, også bidrar til den økte interessen.

High-end segmentet
For kontorer i high-end-segmentet har det de siste årene vært en positiv utvikling med en rekke spennende prosjekter – både nybygg og rehabiliteringsobjekter. Her er det tydelig økende betalingsvilje. Flere slike prosjekter er planlagt fremover i Follo og Østfold.

Mange spennende prosjekter på gang i Vestby. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Setter inn store ressurser
Metra Næringsmegling har lenge sett et økende behov for statistikk og informasjon om lokalmarkedet. Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at det har vært en målsetning og drøm for partnerne i Metra Næringsmegling å lage en slik rapport i mange år. For et par år siden hadde selskapet vokst seg stort og solid nok til å kunne bruke de ressurser som nødvendigvis må til for å sanke inn og behandle data, og i 2020 kom den første markedsrapporten ut. Nå publiseres en helt ny rapport som skal hjelpe aktører å bli enda bedre kjent med næringseiendomsmarkedet i Østfold/Follo.

– Vi opererer med store tallmasser og informasjon som nødvendigvis må gjennomgås, sorteres og systematiseres før vi kan hente ut eksakt data. Vi har satt en helt egen gruppe til å gjennomføre denne krevende jobben, nettopp for å sikre at Metra sin markedsrapport blir så nøyaktig og brukervennlig som mulig. Når alle tall og observasjoner er gjennomgått og vurdert, jobber gruppen videre for å validere og finne nøyaktige trender. Det er en krevende jobb, men vi mener at markedet både trenger og fortjener en slik rapport, sier Wehn.

Positive tilbakemeldinger
Metra Næringsmegling har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på sin markedsrapport.
– Det er flere aktører som har uttrykt begeistring over at vi har gjennomført analyser og utformet disse rapportene. Eksempelvis kan jeg nevne aktører innen bank og finans og revisorer som har næringseiendom i sin portefølje. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de benytter vår rapport til å holde seg oppdatert, for eksempel når de skal forhandle nye leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at vår rapport blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Last ned eller les markedsrapporten

Sentrum i fjord perlen Drøbak skal ivaretas, samtidig vokser Drøbak næringspark seg større og gir rom for utvikling og tilflyttende bedrifter. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Ås sentrum skal fortettes ytterligere og vokse seg større. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling
Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

22. mai 2023

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra […]

Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

2. november 2022

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra […]

Tydelig økende betalingsvilje for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter i Moss

2. november 2022

Ifølge den helt nye markedsrapporten fra Metra er det interessen for næringstomter som har økt mest i Moss det siste året, men også kontoreiendommer i high-end segmentet peker seg ut som trekkplaster for bedrifter som flytter sørover fra Oslo-regionen. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling har i en […]