Overlat store transaksjoner til oss

Unik lokalkunnskap og høy kompetanse gir Metra et klart fortrinn når store transaksjoner gjøres syd for Oslo.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

Øivind Slangsvold, næringsmegler i Metra Næringsmegling.

-Vi opplever stor tillit i markedet, noe vi er svært glade og stolte over, sier næringsmegler Øivind Slangsvold i Metra. Metra Næringsmegling er markedsleder bland næringsmeglere i området som strekker seg fra svenskegrensen til Kolbotn og Ski, syd for Oslo. Det er imidlertid en tendens til at oppdragsgivere til store og verdifulle oppdrag i Østfold og Follo, tror at disse oppdragene må håndteres av meglerselskaper i Oslo. – Det er det ingen grunn til, mener Slangsvold.

En ekstra faktor

-Vi har den samme kontakten med investormiljøene som Oslomeglerne har. Vi har også den samme juridiske kompetansen, den finansielle kompetansen, den tekniske kompetansen og markedskompetanse. Det vi har i tillegg, er detaljkunnskap om vårt lokalmarked. Vår egen Metra-rapport gir statistisk underlag, som gjør oss i stand til å vite hvordan markedet faktisk fungerer og forutse tendenser fremover.

Registrer deg for å lese og laste ned Metrarapporten 2021 her.

Kompetente medarbeidere

-Vi har et korps med meget erfarne og fremoverlente, men samtidig jordnære meglere som jobber knallhardt med å løse hvert eneste oppdrag. Hvis du ønsker å selge en eller flere store eiendommer eller porteføljer i vårt område, bør du umiddelbart ta kontakt med oss, sier Slangsvold.

Se oversikt over våre meglere her.

Verdifulle råd

-Det er en tydelig tendens at store transaksjoner oppnår lavere yield og høyere priser, da en god del av eiendomsfondene og tilretteleggerne av syndikater setter en nedre grense på for eksempel 100 MNOK, eller høyere, for hva de er villig til å jobbe med og kjøpe. Vi kjenner til hvordan de forskjellige aktørene tenker og vurderer, og vi kan gi råd om hvordan du kan appellere til disse for å oppnå den optimale prisen for dine eiendommer.

Detaljkunnskap

-Ønsker du å kjøpe eiendommer «off market» i vårt område, bør du også ta kontakt med oss. Vi kjenner, nær sagt, hver eneste eiendom og deres eiere i vårt marked, og kan gjennom dette bidra til at det blir en handel, avslutter Slangsvold, og viser eksempler på transaksjoner Metra har gjort den senere tiden:

Moss
Fredrikstad
Moss
Sarpsborg

 

 

 

 

 

 Handelseiendom  Fredrikstad  51 000 000
 Handelseiendom  Moss  53 000 000
 Hotell  Moss  55 000 000
 Logistikkeiendom  Nordre Follo.  56 500 000
 Kontorbygg  Sarpsborg  60 000 000
 Logistikkeiendom  Moss  67 000 000
 Handelseiendom  Fredrikstad  70 000 000
 Industrieiendom  Moss  75 000 000
 Kontorbygg  Fredrikstad  75 000 000
 Handelseiendom  Sarpsborg  76 500 000
 Handelseiendom  Sarpsborg  85 000 000
 Næringstomt  Moss  93 000 000
 Boligprosjekt  Moss  125 000 000
 Logistikkeiendom  Moss  130 000 000

Bildene og tabell viser eksempler på transaksjoner.

Se oversikt over eiendom for salg her.

Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

22. mai 2023

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra […]

Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

2. november 2022

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. […]

Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

2. november 2022

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra […]