Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover.

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

Økt aktivitet over tid
Ifølge Metra Næringsmegling sin markedsrapport befinner Sarpsborg seg på et prisnivå litt under områdene som ligger på samme akse, men nærmere Oslo. Det er dog god grunn til å tro at prisutviklingen og etterspørselen vil øke i tiden fremover som følge av at leietakerne trekker lenger ut fra Oslo. Forventningene til økt aktivitet baserer seg blant annet på pris og tilgjengelighet.
– For Sarpsborg-regionen forventer vi ingen drastiske endringer på kort sikt, men over tid vil vi oppleve økt etterspørsel. Forventet økning og tilflytting av aktivitet vil først og fremst være knyttet til lager/logistikk-segmentet. Øvrige kategorier som kontor, handels- og serveringslokaler forventes å ha en tilsvarende utvikling som historisk for området, med jevnt tilsig og i takt med dagens nyetablering av arealer, sier Odd Groth, næringsmegler i Metra Næringsmegling.

 

Næringsmegler Odd Groth, Metra Næringsmegling forventer ingen drastiske endringer i Sarpsborg-regionen på kort sikt, men er sikker på at man over tid vil vi oppleve økt etterspørsel.
Fotokreditering: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

High-end segmentet
For kontorer i high-end-segmentet har det de siste årene vært en positiv utvikling med en rekke spennende prosjekter – både nybygg og rehabiliteringsobjekter. Her er det tydelig økende betalingsvilje. Flere slike prosjekter er planlagt, særlig i Fredrikstad og Moss, men også eiendomsbesittere i Sarpsborg har tatt grep og modernisert eldre næringseiendommer. – Et eksempel på dette er det velkjente Stjernebygget i Sarpsborg, som er total-renovert og nå presenteres i ny drakt. Her tilbys det kontorarealer i et «nytt» og topp moderne bygg med tilhørende fasiliteter. I Stjernebygget er det allerede signert leieavtaler på ca. 60% av arealene, forteller Groth.

Stjernebygget har beliggenhet langs en av hoved-innfartsveiene til Sarpsborg sentrum, med gangavstand til sentrumskjernen. Eiendommens plassering rett utenfor sentrumskjernen gir enkel tilgang til E6 og nærhet til knutepunkter for kollektivtrafikk. Innenfor en radius på ca. 1 km. finnes E6, bussterminal, jernbanestasjon og sentrumskjernen med alle sentrumsfasiliteter. Det er akkurat denne typen eiendommer innen kontor-segmentet som forventes å få et oppsving i tiden fremover.

Setter inn store ressurser
Metra Næringsmegling har lenge sett et økende behov for statistikk og informasjon om lokalmarkedet. Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at det har vært en målsetning og drøm for partnerne i Metra Næringsmegling å lage en slik rapport i mange år. For et par år siden hadde selskapet vokst seg stort og solid nok til å kunne bruke de ressurser som nødvendigvis må til for å sanke inn og behandle data, og i 2020 kom den første markedsrapporten ut. Nå publiseres en helt ny rapport som skal hjelpe aktører å bli enda bedre kjent med næringseiendomsmarkedet i Østfold/Follo.

– Vi opererer med store tallmasser og informasjon som nødvendigvis må gjennomgås, sorteres og systematiseres før vi kan hente ut eksakt data. Vi har satt en helt egen gruppe til å gjennomføre denne krevende jobben, nettopp for å sikre at Metra sin markedsrapport blir så nøyaktig og brukervennlig som mulig. Når alle tall og observasjoner er gjennomgått og vurdert, jobber gruppen videre for å validere og finne nøyaktige trender. Det er en krevende jobb, men vi mener at markedet både trenger og fortjener en slik rapport, sier Wehn.

 

Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling forteller at rapporten viser flere trender, blant annet at transaksjonspriser for næringseiendom er økende og at områdene sør for Oslo øker i attraktivitet.
Fotokreditering: Metra Næringsmegling

 

Positive tilbakemeldinger
Metra Næringsmegling har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på sin markedsrapport. – Det er flere aktører som har uttrykt begeistring over at vi har gjennomført analyser og utformet disse rapportene. Eksempelvis kan jeg nevne aktører innen bank og finans og revisorer som har næringseiendom i sin portefølje. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de benytter vår rapport til å holde seg oppdatert, for eksempel når de skal forhandle nye leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at vår rapport blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Last ned eller les markedsrapporten

Metrarapporten Webforside Lite

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2023

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Geir Hesselberg, Næringsmegler salg/utleie – Metra Næringsmegling.

Lav ledighet og økte leieinntekter i Fredrikstad

13. desember 2023

For tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse om næringsmarkedet i hele Østfold. Det er tydelig å se at handelsmarkedet i Fredrikstad ikke har vært skadelidende av nedgangstider og økonomiske utfordringer i 2023. Næringsmegler Geir Hesselberg i Metra Næringsmegling ser positivt på utviklingen videre i Fredrikstad. Han forteller at etter ca […]

Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.

Sarpsborg satser på sentrum

13. desember 2023

Den ser ut til å lønne seg, ifølge Metra næringsmeglings helt ny lanserte markedsrapporten som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Næringsmegler Odd Groth fra Metra Næringsmegling ser en tydelig interesse for nyere næringsbygg og økende betalingsvilje i sentrumsområdet. Sarpsborg har de siste årene gjennomgått en transformasjon der det har vært større fokus på etablering av nye […]

Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.

Stabilt marked i Halden

13. desember 2023

Den helt ny lanserte markedsrapporten fra Metra Næringsmegling viser et generelt stabilt marked innenfor næringseiendom, og flere industrielle virksomheter signert lange leiekontrakter på lager- og kontorarealer i Halden. Metra Næringsmegling lanserte denne uken årets markedsrapport som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Rapporten viser at utleiemarkedet i Halden stort sett har bestått av mindre arealer for kontor […]