Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover.

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

Økt aktivitet over tid
Ifølge Metra Næringsmegling sin markedsrapport befinner Sarpsborg seg på et prisnivå litt under områdene som ligger på samme akse, men nærmere Oslo. Det er dog god grunn til å tro at prisutviklingen og etterspørselen vil øke i tiden fremover som følge av at leietakerne trekker lenger ut fra Oslo. Forventningene til økt aktivitet baserer seg blant annet på pris og tilgjengelighet.
– For Sarpsborg-regionen forventer vi ingen drastiske endringer på kort sikt, men over tid vil vi oppleve økt etterspørsel. Forventet økning og tilflytting av aktivitet vil først og fremst være knyttet til lager/logistikk-segmentet. Øvrige kategorier som kontor, handels- og serveringslokaler forventes å ha en tilsvarende utvikling som historisk for området, med jevnt tilsig og i takt med dagens nyetablering av arealer, sier Odd Groth, næringsmegler i Metra Næringsmegling.

 

Næringsmegler Odd Groth, Metra Næringsmegling forventer ingen drastiske endringer i Sarpsborg-regionen på kort sikt, men er sikker på at man over tid vil vi oppleve økt etterspørsel.
Fotokreditering: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

High-end segmentet
For kontorer i high-end-segmentet har det de siste årene vært en positiv utvikling med en rekke spennende prosjekter – både nybygg og rehabiliteringsobjekter. Her er det tydelig økende betalingsvilje. Flere slike prosjekter er planlagt, særlig i Fredrikstad og Moss, men også eiendomsbesittere i Sarpsborg har tatt grep og modernisert eldre næringseiendommer. – Et eksempel på dette er det velkjente Stjernebygget i Sarpsborg, som er total-renovert og nå presenteres i ny drakt. Her tilbys det kontorarealer i et «nytt» og topp moderne bygg med tilhørende fasiliteter. I Stjernebygget er det allerede signert leieavtaler på ca. 60% av arealene, forteller Groth.

Stjernebygget har beliggenhet langs en av hoved-innfartsveiene til Sarpsborg sentrum, med gangavstand til sentrumskjernen. Eiendommens plassering rett utenfor sentrumskjernen gir enkel tilgang til E6 og nærhet til knutepunkter for kollektivtrafikk. Innenfor en radius på ca. 1 km. finnes E6, bussterminal, jernbanestasjon og sentrumskjernen med alle sentrumsfasiliteter. Det er akkurat denne typen eiendommer innen kontor-segmentet som forventes å få et oppsving i tiden fremover.

Setter inn store ressurser
Metra Næringsmegling har lenge sett et økende behov for statistikk og informasjon om lokalmarkedet. Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at det har vært en målsetning og drøm for partnerne i Metra Næringsmegling å lage en slik rapport i mange år. For et par år siden hadde selskapet vokst seg stort og solid nok til å kunne bruke de ressurser som nødvendigvis må til for å sanke inn og behandle data, og i 2020 kom den første markedsrapporten ut. Nå publiseres en helt ny rapport som skal hjelpe aktører å bli enda bedre kjent med næringseiendomsmarkedet i Østfold/Follo.

– Vi opererer med store tallmasser og informasjon som nødvendigvis må gjennomgås, sorteres og systematiseres før vi kan hente ut eksakt data. Vi har satt en helt egen gruppe til å gjennomføre denne krevende jobben, nettopp for å sikre at Metra sin markedsrapport blir så nøyaktig og brukervennlig som mulig. Når alle tall og observasjoner er gjennomgått og vurdert, jobber gruppen videre for å validere og finne nøyaktige trender. Det er en krevende jobb, men vi mener at markedet både trenger og fortjener en slik rapport, sier Wehn.

 

Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling forteller at rapporten viser flere trender, blant annet at transaksjonspriser for næringseiendom er økende og at områdene sør for Oslo øker i attraktivitet.
Fotokreditering: Metra Næringsmegling

 

Positive tilbakemeldinger
Metra Næringsmegling har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på sin markedsrapport. – Det er flere aktører som har uttrykt begeistring over at vi har gjennomført analyser og utformet disse rapportene. Eksempelvis kan jeg nevne aktører innen bank og finans og revisorer som har næringseiendom i sin portefølje. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de benytter vår rapport til å holde seg oppdatert, for eksempel når de skal forhandle nye leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at vår rapport blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Last ned eller les markedsrapporten

Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

2. november 2022

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. […]

Tydelig økende betalingsvilje for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter i Moss

2. november 2022

Ifølge den helt nye markedsrapporten fra Metra er det interessen for næringstomter som har økt mest i Moss det siste året, men også kontoreiendommer i high-end segmentet peker seg ut som trekkplaster for bedrifter som flytter sørover fra Oslo-regionen. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling har i en […]

Ny markedsrapport: Positiv utvikling for næringseiendom i Østfold- og Follomarkedet

2. november 2022

Metra Næringsmegling AS’ markedsrapport viser at stadig flere større virksomheter søker seg mot Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden. Logistikkeiendommer med strategisk beliggenhet og kontoreiendommer i high-end segmentet peker seg ut som største trekkplaster sørover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling har i en årrekke savnet […]