Sterk prisvekst og økt interesse for næringseiendom i Fredrikstad

En ny markedsrapport som kartlegger næringseiendom i Follo- og Østfold viser at Fredrikstad er inne i en svært positiv utvikling, der både interessen og prisnivået er økende.

Av Stine Bendiksen/Ahlin Novateur – Foto: Tage Solberg

Næringseiendomsbransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendomsmarkedet i Østfold og Follo.

Næringsmegler Geir Hesselberg fra Metra Næringsmegling forteller at salgs- og utleiemarkedet for næringseiendommer i Fredrikstad-regionen har hatt en god utvikling i mange år, også gjennom perioden med covid-19.​
– Dette har en tydelig sammenheng med at renten og dermed også yielden har vært fallende og at boligprisene har vært sterkt stigende. Generelt er leiemarkedet og interessen for butikk-/kontor- og bevertningslokaler i Fredrikstad inne i en positiv utvikling, forteller han.

Næringsmegler Geir Hesselberg fra Metra Næringsmegling forteller at leiemarkedet og interessen for butikk-/kontor- og bevertningslokaler i Fredrikstad er inne i en positiv utvikling. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Moderne kontorlokaler fremfor lav pris​
For kontorer i high-end-segmentet har det de siste årene vært en positiv utvikling med en rekke spennende prosjekter – både nybygg og rehabiliteringsobjekter. Flere slike prosjekter er både gjennomført, igangsatt og planlagt i Fredrikstad.

Ledigheten for næringslokaler er fortsatt lav, men Metra Næringsmegling opplever liten interesse for eldre og utidsmessige kontorer. De erfarer at de aller fleste leietakere nå ønsker moderne lokaler. Dessuten er det stort fokus på lave energikostnader. Dette støttes godt opp av den nye markedsrapporten som entydig viser en sterkt økende betalingsvilje innen denne typen lokaler.

Flere transaksjoner​
Det er ikke bare utleiemarkedet som er i endring. Hesselberg kan fortelle om en økende interesse i det lokale transaksjonsmarkedet også.​
– Vi merker at vi generelt får flere salgsoppdrag og samtaler om mulige salgsoppdrag enn tidligere i
Fredrikstad og områdene rundt, forteller han.

Næringsmegler Geir Hesselberg fra Metra Næringsmegling får flere henvendelser enn tidligere og merker stor interesse for både transaksjoner og leie av næringseiendom i Fredrikstad. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Setter inn store ressurser​
Metra Næringsmegling har lenge sett et økende behov for statistikk og informasjon om lokalmarkedet. Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at det har vært en målsetning og drøm for partnerne i Metra Næringsmegling å lage en slik rapport i mange år. For et par år siden hadde selskapet vokst seg stort og solid nok til å kunne bruke de ressurser som
nødvendigvis må til for å sanke inn og behandle data, og i 2020 kom den første markedsrapporten ut.

Nå publiseres en helt ny rapport som skal hjelpe aktører å bli enda bedre kjent med næringseiendomsmarkedet i Østfold/Follo.​

– Vi opererer med store tallmasser og informasjon som nødvendigvis må gjennomgås, sorteres og systematiseres før vi kan hente ut eksakt data. Vi har satt en helt egen gruppe til å gjennomføre denne krevende jobben, nettopp for å sikre at Metra sin markedsrapport blir så nøyaktig og brukervennlig som mulig. Når alle tall og observasjoner er gjennomgått og vurdert, jobber gruppen videre for å validere og finne nøyaktige trender. Det er en krevende jobb, men vi mener at markedet både trenger og fortjener en slik rapport, sier Wehn.

Positive tilbakemeldinger
Metra Næringsmegling har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på sin markedsrapport.
– Det er flere aktører som har uttrykt begeistring over at vi har gjennomført analyser og utformet disse rapportene. Eksempelvis kan jeg nevne aktører innen bank og finans og revisorer som har næringseiendom i sin portefølje. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de benytter vår rapport til å holde seg oppdatert, for eksempel når de skal forhandle nye leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at vår rapport blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Last ned eller les markedsrapporten

Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

22. mai 2023

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra […]

Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

2. november 2022

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. […]

Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

2. november 2022

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra […]