Tydelig økende betalingsvilje for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter i Moss

Ifølge den helt nye markedsrapporten fra Metra er det interessen for næringstomter som har økt mest i Moss det siste året, men også kontoreiendommer i high-end segmentet peker seg ut som trekkplaster for bedrifter som flytter sørover fra Oslo-regionen.

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

Oslo-bedrifter søker mot Moss

I Moss er det interessen for næringstomter som har økt mest. Dette henger sammen med den økte interessen for logistikkeiendom og at flere bedrifter søker seg lengre bort fra Oslo-regionen på grunn av pris og tilgjengelighet. Også større kontorbygg vekker stor interesse i investormiljøer.

– Generelt kan vi si at markedets kjennskap til og interesse for vårt område i lengre tid har vært økende. Vi er ubeskjedne nok til å tro at vårt arbeid med markedet, blant annet vår markedsrapport, har betydd en del for denne utviklingen, sier Øivind Slagsvold, næringsmegler i Metra Næringsmegling.

Han påpeker at den viktigste faktoren for økt attraktivitet i Mosse-regionen er utbyggingen av Østfoldbanen, med betydelig større kapasitet og kortere reisetid.

– Det er helt klart at dette betyr enormt mye for utviklingen av alle byene og tettstedene langs banen, fra Ski i nord til Fredrikstad i sør, sier han.

 

Næringsmegler Øivind Slangsvold, Metra Næringsmegling forteller at markedets generelle kjennskap til og interesse for Mosse-regionen har vært økende gjennom lengre tid. (Bilde fra Solgård Skog) Fotokreditering: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Storstilt og ambisiøst
Det er fullt trøkk på eiendomsutvikling i Moss for tiden, med mange store sentrumsprosjekter i gang, og enda flere rett rundt hjørnet. Noen av selskapene som satser tungt i Moss er Fauna Eiendom, Höegh Eiendom og Thon Eiendom. Osgå Oslo House, Conseptor Bolig og Sjøsiden Moss AS (Moss kommune og Bane NOR Eiendom) samt Ferd, utvikler hele bydeler i og rundt Moss sentrum.

– Disse eiendomsselskapene utvikler ikke bare ett og ett bygg, men hele kvartaler og bydeler. Der det tidligere var ubrukelige parkeringsplasser eller lite attraktive tomter utvikles nå boliger og næring. Bybildets åpne sår blir oppgradert og tatt i bruk. Det er storstilt og ambisiøs eiendomsutvikling som nå ser dagens lys i Moss, sier Slangsvold.

High-end segmentet
For kontorer i high-end-segmentet har det de siste årene vært en positiv utvikling med en rekke spennende prosjekter – både nybygg og rehabiliteringsobjekter. Her er det tydelig økende betalingsvilje. Flere slike prosjekter er planlagt, særlig i Fredrikstad og Moss.

 

Næringsmegler Kjell R. Karlsen, Metra Næringsmegling foran Høgda i Moss.
Fotokreditering: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Setter inn store ressurser
Metra Næringsmegling har lenge sett et økende behov for statistikk og informasjon om lokalmarkedet. Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at det har vært en målsetning og drøm for partnerne i Metra Næringsmegling å lage en slik rapport i mange år. For et par år siden hadde selskapet vokst seg stort og solid nok til å kunne bruke de ressurser som nødvendigvis må til for å sanke inn og behandle data, og i 2020 kom den første markedsrapporten ut. Nå publiseres en helt ny rapport som skal hjelpe aktører å bli enda bedre kjent med næringseiendomsmarkedet i Østfold/Follo.

– Vi opererer med store tallmasser og informasjon som nødvendigvis må gjennomgås, sorteres og systematiseres før vi kan hente ut eksakt data. Vi har satt en helt egen gruppe til å gjennomføre denne krevende jobben, nettopp for å sikre at Metra sin markedsrapport blir så nøyaktig og brukervennlig som mulig. Når alle tall og observasjoner er gjennomgått og vurdert, jobber gruppen videre for å validere og finne nøyaktige trender. Det er en krevende jobb, men vi mener at markedet både trenger og fortjener en slik rapport, sier Wehn.

Positive tilbakemeldinger

Metra Næringsmegling har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på sin markedsrapport.

– Det er flere aktører som har uttrykt begeistring over at vi har gjennomført analyser og utformet disse rapportene. Eksempelvis kan jeg nevne aktører innen bank og finans og revisorer som har næringseiendom i sin portefølje. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de benytter vår rapport til å holde seg oppdatert, for eksempel når de skal forhandle nye leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at vår rapport blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Last ned eller les markedsrapporten

Metrarapporten Webforside Lite

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2023

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Geir Hesselberg, Næringsmegler salg/utleie – Metra Næringsmegling.

Lav ledighet og økte leieinntekter i Fredrikstad

13. desember 2023

For tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse om næringsmarkedet i hele Østfold. Det er tydelig å se at handelsmarkedet i Fredrikstad ikke har vært skadelidende av nedgangstider og økonomiske utfordringer i 2023. Næringsmegler Geir Hesselberg i Metra Næringsmegling ser positivt på utviklingen videre i Fredrikstad. Han forteller at etter ca […]

Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.

Sarpsborg satser på sentrum

13. desember 2023

Den ser ut til å lønne seg, ifølge Metra næringsmeglings helt ny lanserte markedsrapporten som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Næringsmegler Odd Groth fra Metra Næringsmegling ser en tydelig interesse for nyere næringsbygg og økende betalingsvilje i sentrumsområdet. Sarpsborg har de siste årene gjennomgått en transformasjon der det har vært større fokus på etablering av nye […]

Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.

Stabilt marked i Halden

13. desember 2023

Den helt ny lanserte markedsrapporten fra Metra Næringsmegling viser et generelt stabilt marked innenfor næringseiendom, og flere industrielle virksomheter signert lange leiekontrakter på lager- og kontorarealer i Halden. Metra Næringsmegling lanserte denne uken årets markedsrapport som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Rapporten viser at utleiemarkedet i Halden stort sett har bestått av mindre arealer for kontor […]