Tydelig økende betalingsvilje for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter i Moss

Ifølge den helt nye markedsrapporten fra Metra er det interessen for næringstomter som har økt mest i Moss det siste året, men også kontoreiendommer i high-end segmentet peker seg ut som trekkplaster for bedrifter som flytter sørover fra Oslo-regionen.

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

Oslo-bedrifter søker mot Moss

I Moss er det interessen for næringstomter som har økt mest. Dette henger sammen med den økte interessen for logistikkeiendom og at flere bedrifter søker seg lengre bort fra Oslo-regionen på grunn av pris og tilgjengelighet. Også større kontorbygg vekker stor interesse i investormiljøer.

– Generelt kan vi si at markedets kjennskap til og interesse for vårt område i lengre tid har vært økende. Vi er ubeskjedne nok til å tro at vårt arbeid med markedet, blant annet vår markedsrapport, har betydd en del for denne utviklingen, sier Øivind Slagsvold, næringsmegler i Metra Næringsmegling.

Han påpeker at den viktigste faktoren for økt attraktivitet i Mosse-regionen er utbyggingen av Østfoldbanen, med betydelig større kapasitet og kortere reisetid.

– Det er helt klart at dette betyr enormt mye for utviklingen av alle byene og tettstedene langs banen, fra Ski i nord til Fredrikstad i sør, sier han.

 

Næringsmegler Øivind Slangsvold, Metra Næringsmegling forteller at markedets generelle kjennskap til og interesse for Mosse-regionen har vært økende gjennom lengre tid. (Bilde fra Solgård Skog) Fotokreditering: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Storstilt og ambisiøst
Det er fullt trøkk på eiendomsutvikling i Moss for tiden, med mange store sentrumsprosjekter i gang, og enda flere rett rundt hjørnet. Noen av selskapene som satser tungt i Moss er Fauna Eiendom, Höegh Eiendom og Thon Eiendom. Osgå Oslo House, Conseptor Bolig og Sjøsiden Moss AS (Moss kommune og Bane NOR Eiendom) samt Ferd, utvikler hele bydeler i og rundt Moss sentrum.

– Disse eiendomsselskapene utvikler ikke bare ett og ett bygg, men hele kvartaler og bydeler. Der det tidligere var ubrukelige parkeringsplasser eller lite attraktive tomter utvikles nå boliger og næring. Bybildets åpne sår blir oppgradert og tatt i bruk. Det er storstilt og ambisiøs eiendomsutvikling som nå ser dagens lys i Moss, sier Slangsvold.

High-end segmentet
For kontorer i high-end-segmentet har det de siste årene vært en positiv utvikling med en rekke spennende prosjekter – både nybygg og rehabiliteringsobjekter. Her er det tydelig økende betalingsvilje. Flere slike prosjekter er planlagt, særlig i Fredrikstad og Moss.

 

Næringsmegler Kjell R. Karlsen, Metra Næringsmegling foran Høgda i Moss.
Fotokreditering: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Setter inn store ressurser
Metra Næringsmegling har lenge sett et økende behov for statistikk og informasjon om lokalmarkedet. Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at det har vært en målsetning og drøm for partnerne i Metra Næringsmegling å lage en slik rapport i mange år. For et par år siden hadde selskapet vokst seg stort og solid nok til å kunne bruke de ressurser som nødvendigvis må til for å sanke inn og behandle data, og i 2020 kom den første markedsrapporten ut. Nå publiseres en helt ny rapport som skal hjelpe aktører å bli enda bedre kjent med næringseiendomsmarkedet i Østfold/Follo.

– Vi opererer med store tallmasser og informasjon som nødvendigvis må gjennomgås, sorteres og systematiseres før vi kan hente ut eksakt data. Vi har satt en helt egen gruppe til å gjennomføre denne krevende jobben, nettopp for å sikre at Metra sin markedsrapport blir så nøyaktig og brukervennlig som mulig. Når alle tall og observasjoner er gjennomgått og vurdert, jobber gruppen videre for å validere og finne nøyaktige trender. Det er en krevende jobb, men vi mener at markedet både trenger og fortjener en slik rapport, sier Wehn.

Positive tilbakemeldinger

Metra Næringsmegling har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på sin markedsrapport.

– Det er flere aktører som har uttrykt begeistring over at vi har gjennomført analyser og utformet disse rapportene. Eksempelvis kan jeg nevne aktører innen bank og finans og revisorer som har næringseiendom i sin portefølje. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de benytter vår rapport til å holde seg oppdatert, for eksempel når de skal forhandle nye leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at vår rapport blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Last ned eller les markedsrapporten

Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

22. mai 2023

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra […]

Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

2. november 2022

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. […]

Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

2. november 2022

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra […]