Ny markedsrapport: Positiv utvikling for næringseiendom i Østfold- og Follomarkedet

Metra Næringsmegling AS’ markedsrapport viser at stadig flere større virksomheter søker seg mot Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden. Logistikkeiendommer med strategisk beliggenhet og kontoreiendommer i high-end segmentet peker seg ut som største trekkplaster sørover.

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

Klare trender
Rapporten viser flere trender, blant annet at transaksjonspriser for næringseiendom er økende og at områdene sør for Oslo øker i attraktivitet. Det er flere, større aktører som søker til Østfold/Follo, og både interessen- og betalingsviljen for logistikkeiendom er økende. Også high-end kontorsegmentet opplever prisvekst, særlig i Moss og Fredrikstad.

– Det som er viktig for Halden er å øke attraktiviteten i sentrum og ikke minst utviklingen av jernbanestasjonen og områdene rundt den, forteller Runar Haugland, næringsmegler i Metra.

Næringsmegler Runar Haugland, Metra Næringsmegling mener det er viktig for Halden er å øke attraktiviteten i sentrum og utviklingen av og områdene rundt jernbanestasjonen. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at flere av endringene man ser sammenfaller med det nasjonale eiendomsmarkedet generelt – og Oslomarkedet spesielt. – Et eksempel er at større eiendommer og/eller ledige arealer som egner seg til lager/logistikk nær Oslo er vanskelig å oppdrive, og de få som finnes blir uforholdsmessig dyre. Resultatet er at etterspørselen sprer seg som «ringer i vannet» ut fra Oslo og at virksomheter på utkikk etter denne type eiendom søker seg mot våre markeder. En annen trend viser som sagt økende interesse- og betalingsvilje for deler av kontormarkedet – som tradisjonelt har vært relativt beskjedent i Østfold/Follo-markedet, forklarer han.

«I high-end-segmentet innen kontor ser vi priser som vi aldri tidligere har vært i nærheten av, særlig i Fredrikstad og Moss» – Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling

Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling forteller at rapporten viser flere trender, blant annet at transaksjonspriser for næringseiendom er økende og at områdene sør for Oslo øker i attraktivitet.
Foto: Metra Næringsmegling

 

– Det er betydelig variasjon innen størrelse, standard, beliggenhet og pris på næringseiendom i Østfold/Follo-området. Det er derfor naturlig å dele rapporten opp i mindre, mer homogene delområder; Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Follo og indre Østfold. Mindre markeder – eksempelvis Halden – har mer stabile priser, mens Fredrikstad og Moss – der aktiviteten er betydelig større – har mer markante markedsendringer.
Generelt er regelen at jo nærmere Oslo man kommer, jo høyere pris og prisutvikling ser man, forteller Wehn.

Metra Næringsmegling opplever positiv respons på markedsrapporten og det er mange aktører som uttrykker begeistring over å kunne benytte rapporten som oppslagsverktøy. Rapporten benyttes naturlig nok av eiendomsbransjen selv, men også aktører innen bank, finans og revisjon med næringseiendomsaktører i sin portefølje drar nytte av den. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de bruker rapporten til å holde seg oppdatert ved for eksempel forhandlinger om leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at Metrarapporten blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Metra Næringseiendom har hovedkontor i Moss og teller per i dag 16 ansatte, fordelt på 3 avdelingskontorer i Østfold/Follo.

Last ned eller les markedsrapporten

Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

22. mai 2023

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra […]

Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

2. november 2022

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. […]

Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

2. november 2022

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra […]