Ny markedsrapport: Positiv utvikling for næringseiendom i Østfold- og Follomarkedet

Metra Næringsmegling AS’ markedsrapport viser at stadig flere større virksomheter søker seg mot Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden. Logistikkeiendommer med strategisk beliggenhet og kontoreiendommer i high-end segmentet peker seg ut som største trekkplaster sørover.

Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. Til slutt tok selskapet selv grep, og for andre året på rad har Metra nå gjennomført en omfattende undersøkelse og analyse av næringseiendoms-markedet i Østfold og Follo.

Klare trender
Rapporten viser flere trender, blant annet at transaksjonspriser for næringseiendom er økende og at områdene sør for Oslo øker i attraktivitet. Det er flere, større aktører som søker til Østfold/Follo, og både interessen- og betalingsviljen for logistikkeiendom er økende. Også high-end kontorsegmentet opplever prisvekst, særlig i Moss og Fredrikstad.

– Det som er viktig for Halden er å øke attraktiviteten i sentrum og ikke minst utviklingen av jernbanestasjonen og områdene rundt den, forteller Runar Haugland, næringsmegler i Metra.

Næringsmegler Runar Haugland, Metra Næringsmegling mener det er viktig for Halden er å øke attraktiviteten i sentrum og utviklingen av og områdene rundt jernbanestasjonen. Foto: Tage Solberg / Metra Næringsmegling

 

Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling, forteller at flere av endringene man ser sammenfaller med det nasjonale eiendomsmarkedet generelt – og Oslomarkedet spesielt. – Et eksempel er at større eiendommer og/eller ledige arealer som egner seg til lager/logistikk nær Oslo er vanskelig å oppdrive, og de få som finnes blir uforholdsmessig dyre. Resultatet er at etterspørselen sprer seg som «ringer i vannet» ut fra Oslo og at virksomheter på utkikk etter denne type eiendom søker seg mot våre markeder. En annen trend viser som sagt økende interesse- og betalingsvilje for deler av kontormarkedet – som tradisjonelt har vært relativt beskjedent i Østfold/Follo-markedet, forklarer han.

«I high-end-segmentet innen kontor ser vi priser som vi aldri tidligere har vært i nærheten av, særlig i Fredrikstad og Moss» – Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling

Christian Wehn, daglig leder i Metra Næringsmegling forteller at rapporten viser flere trender, blant annet at transaksjonspriser for næringseiendom er økende og at områdene sør for Oslo øker i attraktivitet.
Foto: Metra Næringsmegling

 

– Det er betydelig variasjon innen størrelse, standard, beliggenhet og pris på næringseiendom i Østfold/Follo-området. Det er derfor naturlig å dele rapporten opp i mindre, mer homogene delområder; Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Follo og indre Østfold. Mindre markeder – eksempelvis Halden – har mer stabile priser, mens Fredrikstad og Moss – der aktiviteten er betydelig større – har mer markante markedsendringer.
Generelt er regelen at jo nærmere Oslo man kommer, jo høyere pris og prisutvikling ser man, forteller Wehn.

Metra Næringsmegling opplever positiv respons på markedsrapporten og det er mange aktører som uttrykker begeistring over å kunne benytte rapporten som oppslagsverktøy. Rapporten benyttes naturlig nok av eiendomsbransjen selv, men også aktører innen bank, finans og revisjon med næringseiendomsaktører i sin portefølje drar nytte av den. Også offentlige og kommunale aktører har gitt tilbakemelding på at de bruker rapporten til å holde seg oppdatert ved for eksempel forhandlinger om leiepriser. Vi er naturligvis veldig glade for at Metrarapporten blir brukt aktivt i markedet, avslutter Wehn.

Metra Næringseiendom har hovedkontor i Moss og teller per i dag 16 ansatte, fordelt på 3 avdelingskontorer i Østfold/Follo.

Last ned eller les markedsrapporten

Metrarapporten Webforside Lite

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2023

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Geir Hesselberg, Næringsmegler salg/utleie – Metra Næringsmegling.

Lav ledighet og økte leieinntekter i Fredrikstad

13. desember 2023

For tredje året på rad har Metra Næringsmegling gjennomført en omfattende undersøkelse om næringsmarkedet i hele Østfold. Det er tydelig å se at handelsmarkedet i Fredrikstad ikke har vært skadelidende av nedgangstider og økonomiske utfordringer i 2023. Næringsmegler Geir Hesselberg i Metra Næringsmegling ser positivt på utviklingen videre i Fredrikstad. Han forteller at etter ca […]

Odd Groth, næringsmegler salg/utleie Metra Næringsmegling AS.

Sarpsborg satser på sentrum

13. desember 2023

Den ser ut til å lønne seg, ifølge Metra næringsmeglings helt ny lanserte markedsrapporten som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Næringsmegler Odd Groth fra Metra Næringsmegling ser en tydelig interesse for nyere næringsbygg og økende betalingsvilje i sentrumsområdet. Sarpsborg har de siste årene gjennomgått en transformasjon der det har vært større fokus på etablering av nye […]

Runar Haugland, næringsmegler salg/utleie i Metra Næringsmegling AS.

Stabilt marked i Halden

13. desember 2023

Den helt ny lanserte markedsrapporten fra Metra Næringsmegling viser et generelt stabilt marked innenfor næringseiendom, og flere industrielle virksomheter signert lange leiekontrakter på lager- og kontorarealer i Halden. Metra Næringsmegling lanserte denne uken årets markedsrapport som kartlegger næringsmarkedet for Østfold. Rapporten viser at utleiemarkedet i Halden stort sett har bestått av mindre arealer for kontor […]