Årvoll næringspark: Årvollskogen 91 – transformasjon fra trening til lager

Oversiktbilde over Årvoll Næringspark

Et populært spa- og treningssenter har blitt konvertert til lager i Årvoll Næringspark.
Nå skal flere lagerbygg oppføres for å møte etterspørselen etter lagerlokaler.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

Korpus Spa og Treningssenter ble bygd i Årvoll Næringspark i 2006. Helt fram til 2020, inntil pandemien satt en stopper for trening, var dette et populært og godt besøkt treningssenter. I fjor besluttet eier og driver, Ragnar Gretland, å legge ned treningssentret. Etter samtaler med Metra, valgte de å konvertere treningssentret til lager og logistikk.

Stort behov for lager

-Det er stor etterspørsel etter lager for mindre håndverksbedrifter som har behov for 200 kvadratmeter eller mer. I størrelsesordenen 200-800 kvadratmeter er etterspørselen større enn tilbudet i dag, sier næringsmegler Kjell Karlsen i Metra.

Så godt som nytt

Det er under et år siden Korpusbygget begynte transformasjonen. Det fullverdige spa- og treningssentret på 4000 kvadratmeter hadde svømmebasseng, flere treningssaler og squashanlegg. I prosessen ble hele dekket i andre etasje fjernet, til bygget stod igjen som et tomt skall med 5 meters takhøyde. Rødfargen på fasaden har blitt sprøytelakkert om, inngangspartiet er fjernet og elektriske kjøreporter er montert. Prislappen ble 10 millioner kroner for å konvertere bygningen til et moderne lagerbygg som fyller Tek17 forskriftene.

Flere lagerbygg

-Dette var en rask prosess. Ti leietakere har allerede flyttet inn, forteller Karlsen. Blant dem er ulike bilverksted, et dataselskap og Amedia Distribusjon. Det er kun et ledig lokale på 350 kvadratmeter igjen i dette bygget. Men flere lagerbygninger er på trappene. – Gårdeieren eier flere av bygningene i næringsparken, og har ca. 25 mål tomt som er planlagt for flere lagerbygg. Totalt kan det bebygges 25 000 kvm. Det er snakk om lagerlokaler på 200-400 kvadratmeter for utleie. Det er godt mulig å leie flere seksjoner og slå dem sammen, sier megleren.

Attraktivt for mange

Hvem egner disse lokalene seg for? Årvoll Næringspark ligger i Moss syd, nær E-6. Beliggenheten er attraktiv for bedrifter på hele aksen fra Ski i nord, til Sarpsborg i sør, sier megleren. Han mener at lokalene kan passe for håndverksbedrifter som trenger lager og eventuelt et mindre kontor. Det er lagt opp til skreddersøm og tilpasninger etter leietakers behov.

Allsidig næringspark

Årvoll næringspark har mye lager og logistikk, ved siden av en rekke bedrifter innen bil, media distribusjon, data og logistikk. To landemerker er Coop Bygg og Bohus som trekker mange folk til området. – Leienivået vil ligge på rundt 1000 kroner kvadratmeteren. Det er markedspris med leietakertilpasninger, sier megleren. Ønske du å leie det ledige lokalet i det tidligere Korpusbygget tar det tre måneder fra signering til innflytting. For byggene som foreløpig ligger på blokka, beregnes 9 måneder fra byggestart til nybygg.

Kjell Karlsen, næringsmegler i Metra Næringsmegling
Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

22. mai 2023

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra […]

Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

2. november 2022

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. […]

Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

2. november 2022

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra […]