Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

169 m2

Bruttoareal

573 m2

Arealspesifikasjon

1. etg: 404 kvm Kontor/showrom/lettlager
2. etg: 169 kvm Kontor

| Kort om eiendommen

- Meget sentralt beliggende ved avkjøringen Vestby nord - god eksponering.
- Kontorer, showrom/proff butikk, lettlager - Ledige lokaler fra ca 180 kvm - 400 kvm.
- Oppvarming med bergvarme ( lave felleskostnader).
- Enkel adkomst med bil - godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

| Bebyggelse

Vestby Næringspark Nord har tre nylig oppførte næringsbygg med solide leietakere som, Epiroc Norge AS, Flex1one AS, Berma AS, Atlas Copco kompressorteknikk AS, Sørby Maskinutleie AS m.fl. Moderne næringslokaler med høy standard og god fleksibilitet. Arealeffektiv planløsning med lavt påslag for fellesareal.

| Innhold

1. etasje er på ca. 404 kvm BTA som kan brukes til kontor/lettlager/butikk/showrom.
2. etasje er på ca 179 BTA som egner seg for kontorbrukere med 8-15 ansatte.

Begge lokalene står p.t. uinnredet med mulighet for tilpasninger etter leietakers ønsker. Mulighet for å sette inn lagerport (ikke kjøreport) til lokalet i 1. etasje.

Det er stort og fint felles spiserom/kantine i 2. etasje hvor det vurderes å sette inn betjent kantinedrift.

Felles treningsrom med garderober i underetasjen.

| Beliggenhet

Vestby Næringspark Nord ligger strategisk godt plassert med profilering mot E6.

Eiendommen ligger i et veletablert handels- og næringsområde med over 1.000.000 besøkende hvert år. I attraktiv næringspark med en rekke anerkjente selskaper, herunder: Bauhaus, Bygg Max, Maxbo, Megaflis, Norwegian Outlet, Sørby Maskinutleie. Atlas Copco, Brema m.fl.

| Adkomst

Meget god og enkel adkomst fra E6 avkjøring Vestby nord.
Eiendommen ligger med god eksponering mot E6.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er på ca 21 500 kvm. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte adkomstveier, parkeringsareal og pent opparbeidet fellesområde.

| Oppvarming

Oppvarming med bergvarme.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil Utleiers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125