Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

1 m2

Bruttoareal

253 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Arealspesifikasjon

1. etg: 1 kvm Butikk øst
2. etg: 60 kvm Fløy nord 2. etg.
2. etg: 92 kvm Fløy syd 2. etg.
3. etg: 35 kvm Fløy nord 3. etg. L
3. etg: 65 kvm Fløy nord 3. etg. S

Bebyggelse

To og en halv etasjes bygning med to fløyer knyttet sammen med et mellombygg. Underetasje er bygget i mur og betong, mens yttervegger og takverk i 2. og 3. etg. er oppført i tre.

Eiendommens potensiale

Stor boligbygging på Halmstad gir et stadig bedre kundegrunnlag for et godt nærmiljøtilbud. Nær 1 000 boliger er under bygging eller planlegging i nabolaget.
Flotte lokaler i Halmstads mest sentrale bygg. "Alle" vet hvor Tyrolerhuset er!
Glimrende parkeringsforhold både for ansatte og kunder.

Innhold

Ledig i Ryggeraet 49 pr. 24.11.22

Fløy nord, 2. etg., Areal 60 kvm, NOK 6000 Leie/mnd eks mva, NOK 1000 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy nord, 3. etg., Areal 35 kvm, NOK 4000 Leie/mnd eks mva, NOK 700 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy nord, 3. etg., Areal 65 kvm, NOK 6500 Leie/mnd eks mva, NOK 1100 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy syd, 2. etg., Areal 92 kvm, NOK 8500 Leie/mnd eks mva, NOK 1500 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy syd, 3. etg., Areal 48 kvm, NOK 5500 Leie/mnd eks mva, NOK 800 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva

Beliggenhet

Lokalene ligger på Halmstad, kommunesenteret i Rygge kommune. Moss og Rygge kommune slår seg sammen i 2020, men dette vil ikke si at Halmstad blir mindre relevant. Nærmere 1000 boenheter er under bygging og planlegging, og gir et sterkt økende behov for service- og handelstilbud. Eiendommen ligger inntil, og flott eksponert mot Rv118 som går parallelt med E6 gjennom Østfold. Ca. 10 km til Moss sentrum og ca. 7 km til Karlshus, sentrum i Råde. 500 meter fra intercity-stasjon på Rygge.

Adkomst

E6, Kryss 12 - Halmstadkrysset > følg Fv118, Flyplassveien mot sørvest på Fv118 270 m > sving til venstre og inn på Ryggeveien/Fv118 > følg denne 750 m > sving til venstre og inn på Solliveien > Ryggeraet 49 er umiddelbart på høyre hånd > adkomsten til butikklokalene i 1. etg. fra Solliveien. Til kontor-lokalene i 2. og 3. etg. fortsetter man inn Solliveien 80 m > til høyre inn Ryggeraet og følg denne 50 m > kontorinngangen på høyre side.

Parkering

Eiendommen har stor tomt, og det er rikelig med parkering både til ansatte og kunder.

Standard

Kontorlokaler har teppefliser på gulv. Malte vegger og noe lakkert furupanel. Skråtak med furupanel.

Beskrivelse av tomt

Bygningen ligger i skrånende terreng, og har direkte inngang på bakkeplan både i 1. og 2. etg. Hele tomten er pent opparbeidet, beplantet og belyst.

Oppvarming

Det er sentralfyr og vannbåren oppvarming med gulvvarme og radiatorer.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ikke kjøling.

Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig kommunikasjon både med buss og tog.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800