Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

60 m2

Bruttoareal

314 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Arealspesifikasjon

1. etg: 97 kvm Butikklokale
2. etg: 60 kvm Fløy nord 2. etg.
2. etg: 92 kvm Fløy Syd 2. etg. B
3. etg: 65 kvm Fløy nord 3. etg. S

| Bebyggelse

To og en halv etasjes bygning med to fløyer knyttet sammen med et mellombygg. Underetasje er bygget i mur og betong, mens yttervegger og takverk i 2. og 3. etg. er oppført i tre.

| Eiendommens potensiale

Stor boligbygging på Halmstad gir et stadig bedre kundegrunnlag for et godt nærmiljøtilbud. Nær 1 000 boliger er under bygging eller planlegging i nabolaget.
Flotte lokaler i Halmstads mest sentrale bygg. "Alle" vet hvor Tyrolerhuset er!
Glimrende parkeringsforhold både for ansatte og kunder.

| Innhold

Ledig i Ryggeraet 49 pr. 24.11.22

Fløy nord, 2. etg., Areal 60 kvm, NOK 6000 Leie/mnd eks mva, NOK 1000 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy nord, 3. etg., Areal 35 kvm, NOK 4000 Leie/mnd eks mva, NOK 700 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy nord, 3. etg., Areal 65 kvm, NOK 6500 Leie/mnd eks mva, NOK 1100 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy syd, 2. etg., Areal 92 kvm, NOK 8500 Leie/mnd eks mva, NOK 1500 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva
Fløy syd, 3. etg., Areal 48 kvm, NOK 5500 Leie/mnd eks mva, NOK 800 Fellesutg./energi pr. mnd eks mva

| Beliggenhet

Lokalene ligger på Halmstad, kommunesenteret i Rygge kommune. Moss og Rygge kommune slår seg sammen i 2020, men dette vil ikke si at Halmstad blir mindre relevant. Nærmere 1000 boenheter er under bygging og planlegging, og gir et sterkt økende behov for service- og handelstilbud. Eiendommen ligger inntil, og flott eksponert mot Rv118 som går parallelt med E6 gjennom Østfold. Ca. 10 km til Moss sentrum og ca. 7 km til Karlshus, sentrum i Råde. 500 meter fra intercity-stasjon på Rygge.

| Adkomst

E6, Kryss 12 - Halmstadkrysset > følg Fv118, Flyplassveien mot sørvest på Fv118 270 m > sving til venstre og inn på Ryggeveien/Fv118 > følg denne 750 m > sving til venstre og inn på Solliveien > Ryggeraet 49 er umiddelbart på høyre hånd > adkomsten til butikklokalene i 1. etg. fra Solliveien. Til kontor-lokalene i 2. og 3. etg. fortsetter man inn Solliveien 80 m > til høyre inn Ryggeraet og følg denne 50 m > kontorinngangen på høyre side.

| Parkering

Eiendommen har stor tomt, og det er rikelig med parkering både til ansatte og kunder.

| Standard

Kontorlokaler har teppefliser på gulv. Malte vegger og noe lakkert furupanel. Skråtak med furupanel.

| Beskrivelse av tomt

Bygningen ligger i skrånende terreng, og har direkte inngang på bakkeplan både i 1. og 2. etg. Hele tomten er pent opparbeidet, beplantet og belyst.

| Oppvarming

Det er sentralfyr og vannbåren oppvarming med gulvvarme og radiatorer.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ikke kjøling.

| Offentlig kommunikasjon

Det er god offentlig kommunikasjon både med buss og tog.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800