Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

108 m2

Bruttoareal

108 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

| Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med attraktiv beliggenhet på Tunejordet. Ledige kontorarealer på ca. 108 kvm.

| Bebyggelse

Kombinasjonseiendom med lager-/ og kontorarealer. Eiendommen er opprinnelig oppført ca. 1970 og senere tilbygget kontorarealer i 2. etg. ca. 2010.
De ledige arealene ligger i den nyeste delen av bygningen.

| Innhold

Bygningen utgjør totalt ca. 1149 kvm., fordelt på ca. 400 kvm. lager og ca. 749 kvm. kontorer.

Ledige arealer:
Kontorer i 2.etg., ca 108 kvm. inkludert andel fellesareal. Kontorarealer med god standard.

Innhold:
2 stk. store cellekontorer, møterom og te-kjøkken.
Tilgang til WC i fellesarealer.

Arealene er ledige og kan overtas raskt.

| Beliggenhet

EIendommen har beliggenhet sentralt på Tunejordet, i et område med blandet næringsvirksomhet som handel, kontor og lagervirksomheter.
Kort avstand til Sarpsborg sentrum og E6.

| Adkomst

Se kartbeskrivelse.

| Parkering

Parkering på eiendommens felles parkeringsplass.

| Regulering

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel 2015-2026, formål: Kjøpesenter.
Området er ikke detaljregulert.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon fra 2010 med varmegjenvinning.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453