Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

4320 m2

Bruttoareal

4320 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Heis

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Eiendom oppført i 2008 av AS Betongbygg for Sportsmann AS som har vært leietaker frem til i dag. Eiendommen passer bedrifter som ønsker tilknytning til Øra og har behov for lager/produksjonsarealer. Eiendommen kan tilpasses nye virksomheter og deres behov.

| Bebyggelse

Moderne lager/produksjonsbygg med kontorarealer og sosiale soner over to etasjer. Bygget er svært godt vedlikeholdt og passer til de fleste virksomheter med større lager behov. Bygget egner seg også til produksjon og lager.

| Innhold

Lager: 3.312 kvm lager, takhøyde 5,5 meter under dragere, 3 kjøreporter 4,0x4,5 meter.
Kontordel over to plan hver på 504 kvm.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i et nyere næringsområde på Øra, Fredrikstad, på østsiden av Glomma.

I området er det flere større prosessindustrier.
I tillegg til hovedbase for Borg Havn er det annen lettere industri og flere lager og transport-virksomheter i området.
Kun 2 minutter til Borg havn. Se www.borg-havn.no for nærmere opplysninger om havnen og tjenester som tilbys der.
Det er kun 20 minutters bilvei til Svinesund og en drøy time til Oslo.

| Adkomst

Avkjøring 5 fra E6 (Årumkrysset). Følg Rv 111/Sarpsborgveien retning mot Fredrikstad - over i Habornveien retning mot Frevar.
Ca 12 km fra E6 til eiendommen.

| Parkering

Asfalterte parkeringsplasser og manøvreringsareal.

| Standard

Betonggulv på grunn, oppført med stålbæresystem med vegger av isolerte stålkassetter. Yttertak av profilerte stålplater utvendig isolert og tekket. Eiendommen fremstår med god standard og vedlikeholdet er fulgt opp av nåværende eier og tidligere eier.

| Beskrivelse av tomt

Asfalterte parkeringsplasser og manøvreringsareal.

| Oppvarming

Fjernvarme.

| Ventilasjon

2 stk separate ventilasjonsanlegg med kjøling for lager - og kontordel.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130