Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

10 m2

Bruttoareal

400 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

Kantine

Arealspesifikasjon

10 kvm Singelkontor
390 kvm Mulighet for å leie ett eller flere kontorer i kontorfellesskap

| Kort om eiendommen

Det velkjente Stjernebygget i Sarpsborg er totalt renovert og presenteres i ny drakt. Her tilbys det kontorarealer i et nytt og topp moderne bygg med tilhørende fasiliteter.

| Bebyggelse

Stjernebygget bestod tidligere av 3 etasjer og underetasje. I forbindelse med renoveringen av eiendommen har det blitt bygd på en 4. etasje og nytt inngangsparti bestående av utleieareal og ny adkomst.
Eiendommen er totalt renovert og ombygget slik at kun bærende konstruksjoner er bevart.

| Innhold

Mulighet for å leie ett eller flere kontorer i kontorfellesskap med tilhørende fasiliteter.
Kontorfellesskapet består av enkle cellekontorer, doble kontorer, arbeidsplasser i åpent landskap, møterom, kopirom med tilgang til kopimaskin og tekjøkken med tilhørende vrimleareal/sosial sone.

Leie av kontorplass gir tilgang til fellesarealer med personalrestaurant, innendørs sykkelparkering, garderober med dusjer og treningsrom.

Bygningen består av 4 kontoretasjer og underetasje. 4.etasje inneholder flott kantine. Her kan man nyte et godt måltid i lyse omgivelser. Her er det mulighet for å leie møterom eller større arealer til reduserte priser for byggets leietakere.
Kantinen har kapasitet til å ta imot opp mot 200 deltakere i møteoppsett.
I underetasjen er det flotte garderober med dusj, sykkelgarasje og et fint trimrom.

Leietakere i eiendommen:
- Sweco Norge AS
- Avonova Helse AS
- Visavi Technology AS
- Verdi Media AS
- Are Treindustrier AS
- Innovasjon Norge
- Kokkeline AS ( Drifter kantine i 4.etg.)
-Utdanningsforbundet
-NHO Oslo og Viken
Kontorfellesskapet:
- Ajour Audit AS
- CK Norbygg AS
- Sarpsborg Avfallsenergi AS
- Sarpsborg Næringsforening
- Teknimek AS
- Zebra Media Stavanger AS

| Beliggenhet

Stjernebygget har beliggenhet langs en av hovedinnfartene til Sarpsborg sentrum, med gangavstand til sentrumskjernen.
Eiendommens plassering rett utenfor sentrumskjernen gir enkel tilgang til E6 og nærhet til knutepunkter for kollektivtrafikk. Innenfor en radius på ca. 1 km. finnes E6, bussterminal, jernbanestasjon og sentrumskjernen med alle sentrumsfasiliteter.

| Adkomst

Sving av fra E6 ved avkjøring nummer 6, Alvimkrysset, og følg skilting mot sentrum. Ta deretter 1. avkjøring til høyre etter passering under E6 og følg skilting mot Borgenhaugen. Eiendommen ligger på høyre side langs Oscar Pedersens vei(Følg skilting mot Borregaard).

| Parkering

Eiendommen disponere totalt ca. 160 p-plasser i direkte tilknytning til eiendommen. Dette gir eiendommen god parkeringsdekning og parkering kan utgjøre del av leieavtale.
Det er etablert EL-bil ladere.

| Regulering

Eiendommen ligger under kommunedelplan Sentrum 2019-2031, planID 201501, med ikrafttredelse 20.06.2019.
Formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål.

| Beskrivelse av tomt

Tomten utgjør ca. 10 mål og er pent opparbeidet med asfalterte parkeringsplasser og grøntarealer.

| Oppvarming

Vannbårent varmesystem med tilkobling til fjernvarme.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling.
Separat ventilasjonsanlegg i samtlige etasjer og fløyer for best mulig kontroll på temperatur og luftkvalitet.
Automatisk utvendig solskjerming.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453