Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

m2

Bruttoareal

m2

| Kort om eiendommen

- Moderne kontorlokaler med utsikt over sentrum og nærhet til alt.
- Betjent og velfungerende kantine med godt mattilbud.
- Mulighet for parkering på bakkeplan og i parkeringskjeller.
- Øvrige leietakere i bygget: Handelsbanken, Skanska, Halvorsen, Rittal m. fl.
- Ledige lokaler fra 285 - 860 kvm.

| Bebyggelse

Næringsbygg oppført i 2012. Konstruksjoner og etasjeskillere i massivbetong. Bygget tilfredsstiller TEK 10 og det foreligger dokumentasjon om at lokaler tilfredsstiller gjeldende krav til grenseverdier for luft-/lydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangtid, samt støy fra tekniske installasjoner. Tepper i kontorarealer, flislagt wc. Malte vegger og himling.

| Innhold

1. etasje (577 kvm): Består i dag av kontorer, åpent kontorlandskap, sosiale soner, møterom, kjøkken, teknisk rom og wc. Forslag til plantegninger viser 20-30 arbeidsplasser fordelt på cellekontorer og faste arbeidsplasser i åpent landskap.

Det er lagt stor vekt på fleksibilitet og mulighet for tilpasninger. Bygget holder høy kvalitet hva gjelder miljøhensyn, teknisk standard og estetisk uttrykk. Arealeffektivt bygg med fleksible kontorløsninger rundt kjerne med møterom, stillerom og støttefunksjoner. Det er gode dagslysforhold i lokalene med vindusflater på alle sider.
- Ledige lokaler med mulighet for rask tiltredelse.
- Moderne lokaler som kan tilpasses etter leietakers ønsker.
- Kantine med godt mattilbud som deles med øvrige leietakere.
- Rikelig med p-plasser i parkeringskjeller og på oppstillingsplasser med mulighet for elbillading. Egen sykkelparkering med garderobe.
- Få minutters gange til Ski stasjon og offentlig kommunikasjon.

Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Ta kontakt med megler for tilbud. I tillegg kommer fellesutgifter som inkluderer oppvarming stipulert til kr 355,-/kvm/år. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Det forutsettes at leietaker driver mva.-pliktig virksomhet.

| Beliggenhet

Svært sentralt ved Ski stasjon med kort avstand til butikker, tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss - kun 11 minutters reisetid til Oslo.

| Parkering

Det tilbys både p-plasser i parkeringsanlegg og utendørs. Det er mulighet for sykkelparkering inne i kjeller med tilgang på garderobe med dusj.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til sentrumsformål.

| Beskrivelse av tomt

Tomt på 1.721 kvm. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte adkomstveier, parkeringsareal og pent opparbeidet fellesområde.

| Oppvarming

Bygget er oppvarmet med gjenvinning av varmen fra ventilasjon, samt fjernvarme som distribueres rundt i bygget med varmtvann i radiatorer. Da bygget er bygget i massiv betong har dette så stor evne til å magasinere varme at bygget vil oppleves som godt og varmt på vinter og svalt og behagelig på sommeren.

| Ventilasjon

Ventilasjon er dimensjonert med reservekapasitet på aggregat og kanalnett. Anlegget har styring som gjør at det vil tilføre frisk luft etter behov og soner. Aggregat er plassert i kjeller for å enklere serve anlegget og sikre kvaliteten på inneklimaet i bygget.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111