Lokale til Leie:

SKI SENTRUM – Ideelt lokale for butikk/kontor med sentral beliggenhet og gjennomgående utforming med utgang til bakgård.

Idrettsveien 2/Parkaksen 3
1400 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

136 m2

Bruttoareal

136 m2

| Kort om eiendommen

Lokalet er beliggende sentralt i Ski sentrum med nærhet til butikker, serveringssteder, kontorer, boliger, samt Ski Storsenter.
Ski er utpekt som hovedsete i Nordre Follo, og det pågår omfattende planer for utvikling av sentrum. Dette inkluderer fornyelse av torgene og gågaten.
Særdeles gode forbindelser med kollektivtransport. Follobanen med endestopp i Ski.

| Innhold

Lokalet ligger i 2. etasje og er 136 kvm BTA. Forretningslokalet inkluderer to mindre, avlukkede rom, i tillegg til minikjøkken og wc/bad.

Fleksibelt lokale i hjertet av Ski sentrum som vil appellere til en rekke ulike virksomheter. Lokalet er gjennomgående, med store vindusflater som gir rikelig med naturlig lys, samt utgang til bakgård.

Leienivå avhenger av oppstart, varighet og tilpasninger. I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter. Dette inkluderer vaktmester, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner. Leietaker tegner egen strømavtale.

| Beliggenhet

Attraktivt lokale med god profilering mot gate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Lokalene egner seg til virksomheter innen forretning, kontor, helse/behandling, kurs/undervisning m.m. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss -kun 11 minutters reisetid til Oslo.

Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Follo-regionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

| Adkomst

Det er enkel adkomst til lokalet, både med bil og kollektivtransport. Eiendommen ligger sentralt i Ski sentrum, med umiddelbar nærhet til bussforbindelser og Ski jernbanestasjon. Herfra går det hyppige togavganger til og fra Oslo.

| Parkering

God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

| Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsformål.

| Standard

Kundeinngang og vindusfasader mot profilert gate. Store deler av lokalet er flislagt, mens ett av de mindre rommene har parkettgulv. Lokalet overleveres "as is", men leietaker har påvirkningsmulighet på overflater og materialvalg etter godkjenning fra gårdeier.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125