Lokale til Leie:

SKI SENTRUM – Attraktivt butikklokale med inngang fra bakkeplan, store vindusflater og god profilering!

Parkaksen 5-7
1400 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

128 m2

Bruttoareal

128 m2

| Kort om eiendommen

Ski sentrums beste beliggenhet i område med butikker, servering, offentlige kontorer og boliger.
Store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi stor vekst de kommende år.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

| Innhold

1. etasje (128 kvm): Åpent forretningslokale, kjøkken, wc og arkiv/lager.

Fleksibelt butikklokale med mange bruksmuligheter i hjertet av Ski sentrum. God profilering i velkjent bygård med direkte inngang fra bakkeplan. Åpen planløsning med store vindusflater mot gågate.

Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter. Dette inkluderer vaktmester, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner. Leietaker tegner egen strømavtale.

| Beliggenhet

Svært attraktivt lokale med god profilering i Ski sentrum med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Lokalene ligger med direkte adkomst fra gateplan og i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med god kollektivdekning. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet i Ski sentrum. Egner seg til kontor, service, helse/behandling, salg og konsulentvirksomhet.

Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. Kun 3-4 minutters gange til Ski togstasjon med hyppige avganger for tog og buss - kun 11 minutters reisetid til Oslo. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon.

| Parkering

God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

| Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsformål.

| Standard

Kundeinngang og vindusfasader mot profilert gate. Parkett på gulv. Malte innervegger. Betonghimling med rikelig belysning i tak. Lokalet overleveres "as is", men leietaker har påvirkningsmulighet på overflater og materialvalg etter godkjenning fra gårdeier.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125