Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

227 m2

Bruttoareal

787 m2

Arealspesifikasjon

227 kvm Kontor
261 kvm Kontor
299 kvm Kontor

| Kort om eiendommen

Sentralt beliggende lokaler med kort avstand til butikker og offentlige tjenestetilbud.
3 kontorarealer fra 260-300 kvm. Kan tilpasses leietakers ønsker og behov.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

| Bebyggelse

Næringsbygg med 2 seksjoner oppført av Skanska AS i 1987 med gjennomgående god standard. Bygget er fundamentert på hel betongplate. Yttervegger i underetasje er av isolert betong og utgjør sammen med dekker, armerte søyler og veggskiver bærekonstruksjonen i bygget. Dekkene er rent flatdekkesystem (kun søyler og dekker), slik at bygget er svært fleksibelt med tanke på innredning. Avstand mellom søyler midt i bygget er 7,5 meter. Skillevegg mellom tilstøtende nabo er enten mur/betong eller lydvegg bestående av 15 cm bindingsverk i kryss, samt 2 ganger gips på begge sider. Innvendige vegger er av 75 mm bindingsverk med isolasjon og gips på begge sider. Kabler fra tavleskap kan gå på kanalbroer og i kanaler, videre er fiberkabel ført frem til teknisk rom i kjeller.

| Innhold

INNHOLD
Lokale 1: 261 kvm.
Lokale 2: 299 kvm.
Lokale 3: 227 kvm.

Meget fleksible lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter. I andre etasje med profilering mot gågaten og adkomst via trapp og heis. Lokaler ble modernisert i 2018 og holder normalt god standard. Mulig å dele opp arealet i 3 leieforhold. Arkitektene Fosse og Aasen AS har utarbeidet forslag til inndeling. Se bildepresentasjon for planløsning. Lokaler kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov.

Lokalene står ledige med mulighet for rask tiltredelse. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 6 måneders sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

| Beliggenhet

Attraktive lokaler med optimal plassering i Ski sentrum. I 2. etasje med god profilering mot gågaten med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Lokalene egner seg til kontor, rådgivning, undervisning, helse/behandling m.m. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss - kun 11 minutters reisetid til Oslo.

Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling. I Ski sentrum finner man foruten Ski Storsenter, flere offentlige kontorer og en rekke restauranter og kaféer som er med på å skape et godt bymiljø. Nærhet til både E6 og E18 og gode parkeringsmuligheter ved eiendommen.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor reduserer togreisen Ski-Oslo til kun 11 minutter.

| Parkering

På stor parkeringsplass i bakkant av bygget, driftet av Q-park.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Reguleringsbestemmelser for Områderegulering Ski sentrum, plan ID 201310, ikrafttredelsesdato 11.05.22. Eiendommen ligger under kvartal S9 som er avsatt til sentrumsformål (bolig, forretning (herunder bevertning), kontor og tjenesteyting).

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 3.106 kvm. Eiendommen er flat med asfaltert adkomst, store parkeringsområder og pent opparbeidede fellesområder.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming ved termostatstyrte panelovner.

| Ventilasjon

Lokalene har separert ventilasjonsanlegg adskilt fra øvrige leietagere.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret. Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125