Lokale til Leie:

Ski/Nygårdskrysset – Attraktive lokaler for lettindustri og lagerlokaler!

Haugenveien 25-27
1423 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

872 m2

Bruttoareal

872 m2

| Kort om eiendommen

- Meget sentralt beliggende ved innfarten til Ski sentrum - god eksponering.
- Proffhandel/showrom, lettindustri og lager.
- Oppvarming med bergvarme (lave felleskostnader).
- Enkel adkomst med bil og kollektivt - godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

| Bebyggelse

Næringsbygg oppført i 2013 med bergvarme. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og kjøling om sommeren. Vinduer med 3-lags glass og solavskjerming. Lagerlokaler med gulv i stålpusset betong/epoxy, vegger med malte flater og sprøytemalt betong i tak.

| Innhold

Lokale er på ca 872 kvm BTA og har 4 cellekontorer, egen toalettkjerne og minikjøkken i lokalet.
Det kan være mulig å tilpasse størrelsen ved å dele lokalet til to mindre enheter og sett inn en dobbel dør med rampe for varelevering.

Det er varelevering med rampe. Port (B 2,7 m H 2,9 Meter) og egen inngangsdør.
takhøyde 3,8 meter (under teknisk anlegg 3,0 meter).

Meget fleksible lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter, som lettindustri, netthandel, lager. Lokaler holder gjennomgående god standard.
Dersom dagens inndelinger ikke passer dine behov er gårdeier åpen for å utføre tilpasninger ved langsiktig leieavtale.
Leienivå er avhengig av størrelse, varighet og tilpasninger. Leieavtale forutsetter at leietaker er frivillig registrert i mva-registeret.
I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter. Ta kontakt med megler for tilbud.

| Beliggenhet

Attraktive lokaler for lettindustri og lagerlokaler med god profilering mot "inngangsporten" til Ski ved Solberg Næringspark. Nyere næringsbygg med gjennomgående god standard og enkel adkomst fra både E6 og E18. Oppgradering med dobbeltspor for jernbane og store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi Ski stor vekst de kommende år. Sentralt plassert i et område med veletablerte aktører som Motek, Malproff, Tools, Würth, Mekonomen, Låssenteret, Bravida, Skiltforum, Assemblin m. fl.

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Avkjøring fra E6 til E18 nord for Nordbytunnelen. Følg E18 til avkjøringen mot Ski (Søndre Tverrvei 154). Kjør rett frem i første rundkjøring og ta til høyre ved neste rundkjøring til Nordbyveien. Haugenveien ligger som første avkjørsel på høyre hånd. Næringsparken ligger rundt 2,5 km fra Ski stasjon med god kollektivdekning via bussrute mellom Vinterbro og Ski - reisetid rundt 10 minutter (rute 520). Eiendommen vil ikke bli berørt av sentrumsutvikling i Ski når det gjelder trafikale forhold.

| Parkering

Det er god parkeringsdekning på eiendommen. Antall p-plasser for leieforholdet avklares ved inngåelse av leieforhold.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er på 6.752 kvm. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte adkomstveier, parkeringsareal og pent opparbeidet fellesområde.

| Oppvarming

Oppvarming med bergvarme.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil Utleiers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125