Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

1275 m2

Bruttoareal

1275 m2

| Kort om eiendommen

Attraktivt kombinasjonsbygg i veletablert og sentral næringspark.

Egner seg til industri-, produksjon- og håndverksbedrifter.

Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering.

| Bebyggelse

Kombinasjonslokaler med kontordel oppført i betongkonstruksjon med elementvegger og etasjeskillere i betongelementer. Flat takkonstruksjon. Lager-/produksjonshall i stålkonstruksjon med støpte betonggulv. Tilgang via 2 kjøreporter og dør.

| Innhold

1. etasje (915 kvm): Lager-/produksjonshall.
1. og 2. etasje (360 kvm): Felles hovedinngang/trapperom, kontorer, åpent kontorlandskap, møterom/showroom, 2 kjøkken og wc/garderober.

Lager- og produksjonshall med 5 meters takhøyde og adkomst via 2 kjøreporter (2,9x3m og 4x4m). Fleksibelt og arealeffektivt med god avstand mellom bærende konstruksjoner. Lysarmaturer i himling og oppvarming ved biobrensel. Trapp fra lager til mesanin på rundt 90 kvm. med møterom/showroom og tilgang videre til kontorer. Kontordel har også separat inngang fra syd. Lyse kontorer med gjennomgående god standard. Kjøkken og wc i hver etasje.

Leienivå er avhengig av størrelse, varighet og tilpasninger. I utgangspunktet "as is": kr 1.200,-/kvm/år ekskl. mva. og felleskostnader. Det forutsettes at Leietaker driver mva-pliktig virksomhet. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter. Ta kontakt med megler for tilbud.

| Beliggenhet

Eiendommen har en meget god beliggenhet med fasade eksponert mot Ellingsrud Næringspark. Egner seg til industri-, produksjon- og håndverksbedrifter. Sentralt beliggende lokale, kort avstand til butikker, offentlige tjenestetilbud og all kommunikasjon. Veletablert næringsområde med en rekke kjente aktører som Mekonomen, Vianor, Steinsenteret, Varmefag, Weber m. fl. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering.

Kort vei til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss - kun 11 minutters reisetid til Oslo. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

| Adkomst

Næringsparken ligger rundt 2 km fra Ski stasjon. Kort vei til offentlig transport. Enkel adkomst fra E18/E6 og kun 25 minutters kjøretur fra Oslo sentrum.

| Beskrivelse av tomt

Eiendommen på 1.850 kvm. og er opparbeidet med asfalterte adkomstveier og parkeringsplasser. Gode adkomstforhold for store kjøretøy.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming i kontordel. Varmepumpe med biobrensel i lagerdel.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125