Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

282 m2

Bruttoareal

282 m2

| Bebyggelse

Eiendommen er fra 2021 og har meget effektive energibrønner som gir lave felleskostnader. Felleskostnader er stipulert til á konto NOK 150,-/kvm (NOK 42 300,- per år). Faktisk 2022 var det NOK 134,-/kvm inkludert eiendomsskatt. Felleskostnader inkludere energi til oppvarming og kjøling. Fellesareal er kun andel av teknisk rom. Fellesarealpåslager er 8%, normalen er +/- 20%.

| Innhold

Lokalet har 3 permanente og 3 temporære kontorer med god størrelse. I tillegg er det meget fint kjøkken og hyggelig sosial sone som også egner seg for hyggelige sammenkomster for ansatte og kunder. Inngangspartiet er innbydende og egner seg også for produktutstilling. Vider er det to møterom og toalettfasiliteter med dusj.

| Beliggenhet

Kontorlokaler med meget god standard. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering av proffhandel, kapitalvaresalg som bl.a bilbutikker. Oppgradering med dobbeltspor for jernbane og store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi Ski stor vekst de kommende år. Arealer for nytt regionsykehus, boliger og næringsområder inngår i kommunens planer for videre utvikling og Ski betraktes som det nye regionsenteret i Follo. Beliggenheten gir ingen køkjøring fra E18.

Andre bedrifter i Haugenveien:
- Yamaha Norge
- Obos
- Caverion
- Follo Bygg & Eiendom
- Brødrene Dahl
og flere kjente bilbutikker

| Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Avkjøring fra E6 til E18 nord for Nordbytunnelen. Følg E18 til avkjøringen mot Ski (Søndre Tverrvei 154). Kjør rett frem i første rundkjøring og ta til høyre ved neste rundkjøring til Nordbyveien. Haugenveien ligger som første avkjørsel på høyre hånd. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og rundt 4 km til Ski jernbanestasjon.

| Parkering

4 parkeringsplasser følger med i leieavtalen.
Det er mulighet for leie av flere p - plasser om ønskelig i nabobygget av samme gårdeier.

| Oppvarming

- Vannbåren varme i gulv fra egne brønner
- Varme og frikjøling fra egne brønner

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125