Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

1138 m2

Bruttoareal

1138 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Eiendommen ligger på første byggetrinn i det nye næringsområdet. I nabolaget ligger Europris sitt sentrallager, Moss Havn Dryport og det store logistikkbygget til JAS Worldwide Norway AS. Totalt vil alle byggetrinnene inneholde ca. 610 da næringstomter. Primært for langsiktig utleie. Kjøp av ferdig bygg kan også diskuteres.

| Bebyggelse

Prosjektert næringsbygg som kan tilpasses leietakers behov. Bygget er prosjektert med med isolert og armert betongplate på mark. Grunnen består av komprimert sprengsteinfylling. Bæresystem (søyler og dragere) i stål, og med fasader i isolerte sandwich-elementer i stål. Isolerte leddporter med motordrift. Takverk av korrugerte stålplater som er utvendig isolert og tekker med PVC-folie eller papp. Innvendige, varme taknedløp og infiltrering av takvann i grunnen. Det bygget som er illustrert har en grunnflate på 901 m2 og et totalt leieareal på 1 138 m2. Innvendig fri høyde under drager 6,3 m. Bygget kan økes noe både i areal og høyde (maks gesimshøyde 16 m).

| Innhold

Det planlagte bygget kan inneholde både logistikkvirksomhet, industriproduksjon eller verkstedvirksomhet.

| Beliggenhet

Området ligger rett ved E6, rett øst for Mosseporten, langs FV 120. Europris sitt nye sentrallager ligger på samme område.
Avstander: E6 v/Mosseporten 0,9 km, Moss sentrum 3,5 km, Moss Havn 4,5 km, Oslo (Ryen) 63,5 km, Svenskegrensen (Svinesund) 56,5 km, Svenskegrensen (Ørje) 78 km.

| Adkomst

Avkjøring 14, Patterødkrysset på E6 ved Mosseporten > Rv 120 ca. 900 m østover mot Askim > adkomstvei til Moss Næringspark på høyre side av veien.

| Standard

Bygget oppføres etter de nyeste TEK-krav og dette innebærer bl.a. meget god isolasjon og energiøkonomi. Innvendig standard og innredning kan påvirkes av leietaker.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er flat og har stor bæreevne. Alle utvendig plasser planlegges opparbeidet med asfalt, kantstein, utebelysning og noe beplantning.

| Offentlig kommunikasjon

Det er hyppige bussforbindelser fra sentrum og til Mosseporten som ligger noen hundre metere unna eiendommen.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800