Fakta om eiendommen

Type lokale


Verksted,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Innhold

Produksjons-/lagerareal:
Ca 348 kvm med 3,4 m takhøyde. Kjøreport 2,8x3,1m.
Ca 86 kvm med 2,6 m takhøyde.
Ca 36 kvm kontor, kjøkken, garderobe og wc.
Arealet er merket med grønt i tegning.

Kontorareal:
Ca 100 kvm kontorareal fordelt på åpent landskap, resepsjon og tre kontorer.
Malt trepanel på vegger.
Akustiske himlingsplater.
Vannbåren varme i gulv.
Balansert ventilasjon, uten kjøling, men det er installert varmepumpe luft-til-luft som på sommertid kan produsere kjøligere luft.
Vinduer mot syd har utvendige persienner.
Arealet er merket med blått i tegning.

Ca 70 kvm åpent landskap.
God plass til 5 romslige arbeidsplasser.
Kirsebær laminat på gulv.
Malte trepanel-plater på vegg.
Akustiske himlingsplater.
Elektriske panelovner.
Balansert ventilasjon, uten kjøling.
Arealet er merket med oransje i tegning.

Ca 55 kvm møte-/spiserom, kjøkken, wc, wc m/dusj samt arkivrom.
Arealet er merket med rosa i tegning.

Lokalene ønskes fortrinnsvis å leies ut samlet, men dersom du er interessert i å kun leie kontorareal kontakt megler.

Tegning er ikke helt korrekt, men viser hvordan arealene er plassert i forhold til hverandre.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i Stasjonsbyen Skjeberg.

| Adkomst

E6 mot Sverige.
Ta av mot Skjeberg i Solbergkrysset (avkjøring nr 4).
Kjør til vestre i rundkjøringen.
Følg Rv 110, Oldtidsveien.
Ta til høyre direkte etter jernbaneovergangen over i Stasjonsveien/Fv 118.
Eiendommen ligger på venstre side etter ca 700m.

| Parkering

Et par plasser foran bygget.
I tillegg asfaltert plass ved siden av lager-/produksjonslokalet.

| Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men omfattes av kommuneplanens arealdel der eiendommen er merket som bebyggelse og anlegg.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: (+47) 91320622

Telefon: (+47) 69301800