Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

17 m2

Bruttoareal

400 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Arealspesifikasjon

27 kvm R.0.2.
108 kvm R.0.5.
1. etg: 17 kvm R.1.2.
1. etg: 17 kvm R.1.3.
1. etg: 20 kvm R.1.6.
1. etg: 25 kvm R.1.7.
1. etg: 27 kvm R.1.4.
1. etg: 31 kvm R.1.5.
1. etg: 81 kvm R.1.1.
2. etg: 47 kvm R.2.2.

| Kort om eiendommen

Dette skal vi gjøre enkelt og greit for brukerne. En pris pr. måned, alt inklusivt, kort bindingstid, begrenset krav til sikkerhet. Felles toaletter, felles møterom. Gårdeier besørger renhold av fellesareal. God kommunikasjon med utleier, som sitter i nabobygget.

| Bebyggelse

Eiendommen er bygget i flere etapper fra 1968 til midt på 80-tallet. Kjeller/underetasje og med dekke over i plasstøpt betong. Yttervegger hovedsakelig av isolert bindingsverk, utvendig forblendet med tegl og trepanel. I stor grad bærende konstruksjoner i limtre. Innvendig hovedsakelig lettvegger i tre og glass, men også noe bærende murvegger i kombinasjon med limtre. Tre-vinduer med to-lags isolerglass, en del av disse er relativt nylig skiftet. Ytterkledning og grunnmur ble behandlet sist i 2018.

| Innhold

Det er følgende leietakere i bygget i dag:
Hydrogeologi og Avløpsrådgivning - Lars Westlie
Prosesshuset AS
Solsikker Frisør Lium
Th Industribygg AS
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

| Beliggenhet

Eiendommen ligger på Halmstad, som er sentrum i Rygge kommune. Rygge Jernbanestasjon, en moderne intercity-stasjon, ligger kun 300 m fra eiendommen. Halmstad inneholder for øvrig en del forretninger og kontorer. Det er store boligprosjekter under utvikling og bygging i eiendommens nærområde. Kort vei til av- og påkjøring til E6. Rundt 10 km til Moss Sentrum.

| Adkomst

Avkjøring fra E6 ved Halmstad/Rygge Flyplass. Følg Flyplassveien ca. 300 m til YX bensinstasjon. Ta til venstre til Ryggeveien/Rv 118 og følg denne ca. 700 m. Til høyre inn Stasjonsveien, hold til høyre i rundkjøring etter ca. 200 m. Eiendommen ligger på høyre side noen få meter etter rundkjøringen.

| Parkering

Det er brukbart med parkeringsplasser på eiendommen.

| Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til: forretninger, jfr. eiendomsinformasjon fra Rygge kommune.

| Standard

Bygget er av eldre dato, men er åpenbart bygget med kvalitet, og lokalene fremstår som lyse og hyggelige. Det er gjennomført moderniseringsarbeider de senere år med overflatebehandling, nye gulv i inngangsparti og i flere av utleieenhetene.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 504 kvm. Tomten er i sin helhet opparbeidet og bebygd. Beplantet hage som er et trivelig pause- og rekreasjonsareal på sommeren. Tomten er ganske flat, og er svakt skrånende mot sørvest.

| Oppvarming

Byggets oppvarming er elektrisitet.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

Eiendommen ligger kun 3-4 minutters gange fra Rygge intercity-jernbanestasjon med hyppige avganger til Moss, Fredrikstad og Oslo. Når jernbaneutbyggingen gjennom Moss er ferdig legges det opp til 4 tog pr. time.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800