Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

226 m2

Bruttoareal

226 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

| Kort om eiendommen

Lokalene er velegnet for mange formål. Butikklokaler for blomster, frukt og grønt, innredningsprodukter, bil, kjøreskole, helsesenter, frisør m.m.

| Bebyggelse

Flott verneverdig bygård i tre etasjer, med forretnings- og restaurantlokaler på bakkeplan og leiligheter i etasjene over. Gården er fullrestaurert og i meget god stand.

| Innhold

Stort, åpent butikklokale, kontor, pauserom, toalett og garderobe.

| Beliggenhet

Nedre del av Moss sentrum. Kort avstand fra Kanalen, jernbanestasjonen, Parkteateret Kulturhus, Moss Rådhus, Fleisher Badepark, Moss kirke, Kirkeparken Videregående Skole, Kirkeparken med kunstfrossen skøytebane og stor aktivitetspark for barn og voksne, Amfi Kjøpesenter, gågaten m.m.

| Parkering

Flere gratisparkeringsplasser til lokalet, rett utenfor inngangen og avgiftsplasser på tilgrensende stor parkeringsplass eiet av utleier.

| Standard

Valgfrie overflater etter leietakers behov og ønsker.

| Oppvarming

Elektrisk

| Ventilasjon

Lokalene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

Kun 2-300 m til byens kollektivgate med hyppige bussavganger til alle bydeler, taxisentral, jernbanestasjon med hyppige avganger til Oslo og utlandet, 5-600 m til fergekai med avganger til Horten flere ganger pr. time.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800

Hanne Norgård

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: hanne@metra.no

Mobil: (+47) 97688113

Telefon: 976 88 113