Fakta om eiendommen

Type lokale


Produksjon/Industri,

Areal

3200 m2

Bruttoareal

3200 m2

Fasiliteter


Kjøreport

| Kort om eiendommen

Velegnet for lager eller produksjon.

| Bebyggelse

3200 kvm (40m x 80m)
Takhøyde ca. 10m.
Betongplate 150 mm
Sandwich 100 mm pir +
Takplater TRP 128
Takpapp
Galvaniserte dører.
Sikringskap 400 V

Kjøreporter fra Viken portservice.
2 stk 4m x 4,5
1 stk 5m x 6m
1 stk 7m x 6m

Bygget er isolert og armert betongplate på mark. Bæresystem, søyler og fagverksdragere av stål, fullisolerte sandwichelementer i yttervegger.

| Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet på Moss og Våler næringspark, som ligger ca. 10 minutter fra avkjøring E6 Mosseporten.
God kommunikasjon til Sverige og det sentrale Østlandsområdet. Ca. 15 minutter til Moss sentrum / ca. 50 minutter med bil til Oslo.
Eiendommen ligger med god profileringsmulighet ved avkjøring til næringsområdet.
Moss og Våler Næringspark er en meget attraktiv næringspark, sentralt plassert i Østfold med umiddelbar nærhet til både E6 og E18, med gode veiforbindelser til både Oslo og til svenskegrensen.
Moss by med havn, jernbane og fergeforbindelsen Moss-Horten ligger under 15 minutter unna.

| Adkomst

Fra E6: Ta av på avkjøring 14 - Patterødkrysset ved Mosseporten mot Våler. Følg Fv. 120 i 4,4 km og ta til venstre retning Elvestad. Følg veien videre i ca. 2,6 km og ta til venstre inn Våler næringspark. Du finner eiendommen etter ca 300 meter.

| Beskrivelse av tomt

Ca. 7 000 m2. Endelig areal fastsettes ved oppmåling.

| Oppvarming

Mulighet for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

| Offentlig kommunikasjon

Offentlig kommunikasjon
HoldeplassnavnKisebotten
TransporttypeBuss
Ruter
253: Moss
257: Svinndal-Kirkebygda skoler
620: Moss-Våler-Svinndal
641: Askim-Elvestad-Moss

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800